Sterowniki
 

Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver

 
 

Wersja:

313.09 BETA

Data wydania:

2012.12.12

System operacyjny:

Linux 64-bit

Język:

Polski

Rozmiar pliku:

64.8 MB

Pobierz

Najważniejsze zmiany
Obsługiwane produkty
Dodatkowe informacje
 • Zaktualizowano sterownik X firmy NVIDIA aby ponownie testował wyświetlacz (polecenie probe) podczas przełączania terminala wirtualnego na X Window. Ma to na celu umożliwienie raportowania zdarzeń podłączanych lub rozłączanych wyświetlaczy podczas przełączania na terminal wirtualny z X Window.
 • Dodano nieoficjalną obsługę protokołu GLX (np. dla pośredniego renderowania GLX) dla następujących rozszerzeń i podstawowych poleceń.
  ARB_vertex_array_object
  Polecenia OpenGL 3.0 ClearBufferfi, ClearBufferfv, ClearBufferiv, ClearBufferuiv i GetStringi.
 • Naprawiono błąd powodujący ograniczenie cienia kursora do wymiaru 32x32 pikseli, nawet na układach GPU Kepler obsługujących obraz kursora w wymiarze 256x256 pikseli.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający aktualizację efektów niektórych widoków kursora na wyświetlaczach, w których zastosowano rotację obrazu lub inną transformację.
 • Naprawiono błąd polegający na wyświetlaniu przekłamań przenikania obrazu kursora na wyświetlaczach, w których zastosowano rotację obrazu lub inną transformację.
 • Dodano obsługę rozszerzenia GLX_EXT_buffer_age.
 • Zwiększono nawet o 450% wydajność polecenia glDrawPixels(), gdy dane piksela opisane są przez GL_BYTE.
 • Naprawiono zależność biblioteki libnvidia-encode.so łącząc ją w trakcie tworzenia z biblioteką ibnvcuvid.so.1 zamiast libnvcuvid.so.
 • Zwiększono o 2000-3000% wydajność powiązań obiektów bufora ramki OpenGL, gdy okna aplikacji nie wypełniają w całości ekranu, przy włączonym rozszerzeniu Xinerama.
 • Poprawiono problemy z wydajnością występujące podczas użycia niektórych wersji HyperMesh z układami GPU Quadro.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że wiele dystrybucji Linuksa udostępnia swoje własne pakiety ze sterownikiem graficznym NVIDIA dla systemu Linux, zgodne z wykorzystywanym przez daną dystrybucję natywnym formatem zarządzania pakietami. Takie rozwiązanie może zapewnić lepszą współpracę z pozostałymi komponentami środowiska danej dystrybucji, możesz zatem zdecydować się na nie, zamiast stosować oficjalny pakiet firmy NVIDIA.

Użytkownicy SuSE powinni ponadto przed rozpoczęciem pobierania sterownika zapoznać się z treścią pliku SuSE NVIDIA Installer HOWTO.

Instrukcje dotyczące instalacji: po zakończeniu pobierania sterownika, zmień katalog na ten, w którym znajduje się pakiet sterownika i zainstaluj go, wpisując jako użytkownik "root" polecenie sh ./NVIDIA-Linux-x86_64-313.09-pkg1.run

Jednym z ostatnich kroków procesu instalacji będzie propozycja zaktualizowania Twojego pliku konfiguracyjnego X. Zaakceptuj ją lub zmodyfikuj swój plik konfiguracyjny X samodzielnie tak, by używany był sterownik X firmy NVIDIA; ewentualnie uruchom nvidia-xconfig W celu uzyskania szczegółowych instrukcji, zapoznaj się z treścią pliku README.