Sterowniki
 

Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver

 
 

Wersja:

313.18 Certified

Data wydania:

2013.01.16

System operacyjny:

Linux 64-bit

Język:

Polski

Rozmiar pliku:

65.2 MB

Pobierz

Najważniejsze zmiany
Obsługiwane produkty
Dodatkowe informacje
 • Dodano obsługę następujących układów GPU:
  • GeForce GTX 680MX
   Tesla K20Xm
 • Dodano wsparcie w NV-CONTROL i nvidia-settings zmiany trybu zwiększenia wydajności obliczeń o podwójnej precyzji dla obsługujących ten tryb układów GPU.
 • Naprawiono błąd w nvidia-settings umożliwiający zaznaczenie w niektórych rozwijanych menu niedostępnych funkcji.
 • Naprawiono kilka błędów sterownika OpenGL związanych z obiektami bufora ramki i bufora szablonowego.
 • Zaktualizowano sterownik X firmy NVIDIA aby ponownie testował wyświetlacz (polecenie probe) podczas przełączania terminala wirtualnego na X Window. Ma to na celu umożliwienie raportowania zdarzeń podłączanych lub rozłączanych wyświetlaczy podczas przełączania na terminal wirtualny z X Window.
 • Dodano nieoficjalną obsługę protokołu GLX (np. dla pośredniego renderowania GLX) dla następujących rozszerzeń i podstawowych poleceń.
  • GL_ARB_vertex_buffer_object
   Polecenia OpenGL 3.0 ClearBufferfi, ClearBufferfv, ClearBufferiv, ClearBufferuiv i GetStringi.
 • Naprawiono błąd powodujący ograniczenie cienia kursora do wymiaru 32x32 pikseli, nawet na układach GPU Kepler obsługujących obraz kursora w wymiarze 256x256 pikseli.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający aktualizację efektów niektórych widoków kursora na wyświetlaczach, w których zastosowano rotację obrazu lub inną transformację.
 • Naprawiono błąd polegający na wyświetlaniu przekłamań przenikania obrazu kursora na wyświetlaczach, w których zastosowano rotację obrazu lub inną transformację.
 • Dodano obsługę rozszerzenia GLX_EXT_buffer_age.
 • Zwiększono nawet o 450% wydajność polecenia glDrawPixels(), gdy dane piksela opisane są przez GL_BYTE.
 • Naprawiono błąd powodujący, że po uruchomieniu synchronizacji ramek pomiędzy wyświetlaczami podłączonymi do tego samego układu GPU, do którego podłączone są inne wyświetlacze z odmiennymi częstotliwościami odświeżania, wyświetlacze te były niewłaściwie przyporządkowane do grupy synchronizacji.
 • Zaktualizowano raportowanie częstotliwości taktowania zegara obrazu oraz częstotliwości wyświetlanego obrazu dla HDMI 3D, aby były bardziej spójne z raportowaniem wyświetlaczy HDMI 3D,
 • Usunięto błąd sporadycznie uniemożliwiający sterowanie obrotem obrazu w panelu sterowania nvidia-settings po zmianie rozdzielczości.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować załamanie niektórych aplikacji wykorzystujących rozszerzenie GL_NV_vdpau_interop podczas zmiany trybu wyświetlania.
 • Naprawiono regresję, która mogła powodować załamania aplikacji OpenGL podczas kompilacji shaderów.
 • Dodano parametr modułu jądra „NVreg_EnablePCIeGen3”, który umożliwia uruchomienie obsługi magistrali PCIe 3.0, gdy jest to możliwe. W wielu systemach, gdzie sterownik NVIDIA sam nie uruchamia obsługi PCIe 3.0 mogą występować problemy ze stabilnością po włączeniu obsługi PCIe 3.0: użytkownicy włączają ten tryb na własne ryzyko.
 • Naprawiono błąd biblioteki VDPAU, który mógł powodować zawieszenia serwera X podczas dekodowania uszkodzonych strumieni wideo.
 • Przemianowano produkty VGX na produkty GRID na liście „Obsługiwane układy GPU NVIDIA”.
 • Dodano obsługę X.org xserver ABI 14 (xorg-server 1.14).
 • Naprawiono błąd w nvidia-settings, który mógł spowodować ustawienie nieprawidłowej rozdzielczości w podstawowym trybie dla konfiguracji opartych na jednym wyświetlaczu dla ekranu X.
 • Naprawiono zależność biblioteki libnvidia-encode.so łącząc ją w trakcie tworzenia z biblioteką ibnvcuvid.so.1 zamiast libnvcuvid.so.
 • Zwiększono o 2000-3000% wydajność powiązań obiektów bufora ramki OpenGL, gdy okna aplikacji nie wypełniają w całości ekranu, przy włączonym rozszerzeniu Xinerama.
 • Poprawiono problemy z wydajnością występujące podczas użycia niektórych wersji HyperMesh z układami GPU Quadro.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że wiele dystrybucji Linuksa udostępnia swoje własne pakiety ze sterownikiem graficznym NVIDIA dla systemu Linux, zgodne z wykorzystywanym przez daną dystrybucję natywnym formatem zarządzania pakietami. Takie rozwiązanie może zapewnić lepszą współpracę z pozostałymi komponentami środowiska danej dystrybucji, możesz zatem zdecydować się na nie, zamiast stosować oficjalny pakiet firmy NVIDIA.

Użytkownicy SuSE powinni ponadto przed rozpoczęciem pobierania sterownika zapoznać się z treścią pliku SuSE NVIDIA Installer HOWTO.

Instrukcje dotyczące instalacji: po zakończeniu pobierania sterownika, zmień katalog na ten, w którym znajduje się pakiet sterownika i zainstaluj go, wpisując jako użytkownik "root" polecenie sh ./NVIDIA-Linux-x86_64-313.18-pkg1.run

Jednym z ostatnich kroków procesu instalacji będzie propozycja zaktualizowania Twojego pliku konfiguracyjnego X. Zaakceptuj ją lub zmodyfikuj swój plik konfiguracyjny X samodzielnie tak, by używany był sterownik X firmy NVIDIA; ewentualnie uruchom nvidia-xconfig W celu uzyskania szczegółowych instrukcji, zapoznaj się z treścią pliku README.