Sterowniki

Anthem_Bundle

2060_RTX_Launch

Fortnite Bundle

Sledź nas na Twitterze

Sledź nas na Facebook
 

LINUX X64 (AMD64/EM64T) DISPLAY DRIVER

 
 

Wersja:

325.15 Certified

Data wydania:

2013.08.05

System operacyjny:

Linux 64-bit

Język:

Polski

Rozmiar pliku:

45.8 MB

Pobierz

Najważniejsze zmiany
Obsługiwane produkty
Dodatkowe informacje
 • Dodano obsługę następujących układów GPU:
 • GRID K340
 • NVS 315
 • Quadro K500M
 • Naprawiono błąd w panelu sterowania nvidia-settings, który mógł powodować podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących niezgodności układu wyświetlanego obrazu podczas jego zmiany przy włączonym trybie SLI.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować migotanie obrazu po ustawieniu niektórych konfiguracji skalowania.
 • Usunięto błąd uniemożliwiający aktualizację paska statusu stron „PowerMizer” oraz „X Server XVideo Settings” w panelu sterowania nvidia-settings, gdy ich ustawienia zostały zmienione przez innego klienta NV-CONTROL.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować wielokrotne wyświetlanie niektórych elementów interfejsu użytkownika w panelu sterowania nvidia-settings po przełączeniu terminala wirtualnego w konfiguracjach serwera X z wieloma ekranami X.
 • Zmieniono domyślną metodę obsługi przerwań PCIe z trybu virtual-wire na tryb MSI. Jeżeli sterownik NVIDIA nie załaduje się, zwracając komunikat błędu związany z nieotrzymywaniem przerwań, tryb MSI może zostać wyłączony przy pomocy parametru „NVreg_EnableMSI=0” ustawionego w trakcie ładowania modułu jądra NVIDIA.
 • Usunięto obsługę jąder systemu Linux w wersji 2.4. Sterownik NVIDIA wymaga teraz wersji 2.6.9 lub wyższej.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał rozszerzeniu RandR utworzenie trybu z taką samą nazwą jak poprzednio utworzony tryb, nawet po jego wcześniejszym usunięciu.
 • Naprawiono błąd w nvidia-settings powodujący, że niektóre elementy interfejsu użytkownika nie przyjmowały ustawień kolorów kompozycji GTK+.
 • Usunięto błąd powodujący, że ustawienia korekcji koloru opisane nazwą hosta były zapisywane przez nvidia-settings w pliku konfiguracyjnym .nvidia-settings-rc, nawet gdy odznaczono opcję „Include X Display Names in the Config File”. Mogło to powodować znaczne wydłużenie uruchamiania nvidia-settings, jeżeli zapisana w pliku konfiguracyjnym nazwa hosta nie została rozpoznana.
 • Usunięto błąd, który umożliwiał na stronie technologii SLI Mosaic w panelu sterowania nvidia-settings ustawienie zachodzenia krawędzi mimo, że nie było takiej możliwości.
 • Usunięto błąd powodujący, że część ustawień panelu sterowania nvidia-settings była resetowana podczas ponownego testowania wyświetlaczy.
 • Usunięto błąd, który mógł powodować, że niektóre aplikacje OpenGL wykorzystujące obiekty bufora ramki (FBO) załamywały się po zmianie trybu (np. po zmianie rozdzielczości wyświetlacza lub jego transformacji).
 • Naprawiono błąd tzw. wycieku pamięci, który mógł powstawać po wycofaniu biblioteki libGL przed usunięciem całej zawartość rozszerzenia GLX.
 • Usunięto błąd, który mógł powodować, że ustawienia korekcji koloru były stosowane dla niewłaściwego wyświetlacza gdy odłączono, po czym ponownie podłączono wiele wyświetlaczy.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować podawanie nieprawdziwych informacji o błędzie związanym z brakiem rozszerzenia NV-GLX podczas wykonywania pośredniego renderingu od klienta GLX z jego bibliotekami OpenGL NVIDIA na serwerze GLX bez urządzeń firmy NVIDIA.
 • Usunięto błąd OpenGL, który uniemożliwiał prawidłowy wpływ warunkowego renderowania rozszerzenia NV_conditional_render na metodę CopyPixels.
 • Poprawiono wydajność renderingu złożonych gradientów.
 • Dodano możliwość konfigurowania trybów SLI Mosaic i Base Mosaic na podstronie „X Server Display Configuration” narzędzia nvidia-settings.
 • Zaktualizowano program nvidia-installer w celu wyszukiwania następujących plików:
 • /usr/lib/nvidia/alternate-install-available
 • /usr/lib/nvidia/alternate-install-present
 • Pliki te mogą zostać dostarczone przez instalatory sterowników NVIDIA inne niż oficjalne pakiety .run dostarczane przez firmę NVIDIA. Ma to na celu pozostawienie informacji dla narzędzia nvidia-installer o obecności bądź o możliwości alternatywnej metody instalacji. Prosimy o zapoznanie się z pierwszą stroną podręcznika nvidia-installer w celu uzyskania dalszych informacji.
 • Usunięto błąd sterownika X powodujący, że obszary śledzenia i panoramowania rozszerzenia RandR CRTC nie były powiązane z bieżącym rozmiarem ekranu X przy uruchamianiu tego rozszerzenia.
 • Usunięto błąd sterownika X, który mógł powodować, że zapytania rozszerzenia RandR były niepotrzebnie odrzucane, po tym jak zakończone powodzeniem zapytanie X_RRSetScreenConfig zaktualizowało atrybut serwera RandR „lastSetTime”.
 • Usunięto błąd sterownika X powodujący, że układy GPU były niedostępne poprzez rozszerzenie X NV-CONTROL, jeżeli nie można było zainicjalizować przypisanych im ekranów X.
 • Wprowadzono komunikat błędu „BadMatch” gdy aplikacja próbowała tworzyć mapy pikselowe GLX przy użyciu funkcji glXCreateGLXPixmapWithConfigSGIX() lub glXCreatePixmap(), a parametry jej głębi były niezgodne z opisanymi w zmiennej GLXFBConfig.
 • Zaktualizowano narzędzie nvidia-settings, aby wyraźnie określało kierunek obrotu w przypadku ustawiania konfiguracji obrotu na wyświetlacz.
 • Umożliwiono korzystanie z identyfikatora UUID dla układu GPU jako kwalifikatora opcji konfiguracji X, które pozwalają na stosowanie kwalifikatorów dla GPU (np. Metamody).
 • Wprowadzono raportowanie identyfikatora UUID układu GPU w logu X, dla którego włączone zostało rozszerzone raportowanie przez serwer X.
 • Domyślnie włączono zgodne ze standardem zachowanie testu okrawania bufora glBlitFrameBuffer(). Zapewniony przez sterownik profil aplikacji umożliwia wcześniejszym niezgodnym ze standardami aplikacjom załadowanie biblioteki libcogl, co jest obejściem błędu występującego w przypadku starszych wersji tej biblioteki.
 • Udostępniono dodawanie profili aplikacji, aby umożliwić niezgodne z zasadami zachowanie innym aplikacjom, które tego wymagają. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Known Issues” pliku README w celu uzyskania dalszych informacji.
 • Naprawiono błąd powodujący załamanie aplikacji wykorzystujących usługi międzyoperacyjne CUDA-GL na serwerach X z włączonym rozszerzeniem Xinerama.
 • Usunięto błąd, który mógł zapobiec poprawnemu raportowania niektórych dwubitowych błędów ECC.
 • Usunięto błąd, który mógł powodować wyświetlanie pustego ekranu po zmianie ustawień synchronizacji w systemach z układami GPU Quadro Kepler i kartami Quadro Sync.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający poprawne przerwanie zagnieżdżonych pętli z identycznymi warunkami pętli shaderów GLSL. Mogło to powodować zawieszenia w niektórych aplikacjach, takich jak np. PowerVIZ firmy Exa.
 • Naprawiono błąd, który powodował powstawanie błędnych tekseli na uprzednio pustym obrazie tekstury określonym przez atrybut glXBindTexImageEXT. W środowisku GNOME 3 skutkowało to powstawanie zniekształconych zrzutów ekranu w narzędziu gnome-screenshot.
 • Naprawiono błąd powodujący załamanie serwera X podczas zapytania o bieżący tryb wyłączonych wyświetlaczy.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że wiele dystrybucji Linuksa udostępnia swoje własne pakiety ze sterownikiem graficznym NVIDIA dla systemu Linux, zgodne z wykorzystywanym przez daną dystrybucję natywnym formatem zarządzania pakietami. Takie rozwiązanie może zapewnić lepszą współpracę z pozostałymi komponentami środowiska danej dystrybucji, możesz zatem zdecydować się na nie, zamiast stosować oficjalny pakiet firmy NVIDIA.

Użytkownicy SuSE powinni ponadto przed rozpoczęciem pobierania sterownika zapoznać się z treścią pliku SuSE NVIDIA Installer HOWTO.

Instrukcje dotyczące instalacji: po zakończeniu pobierania sterownika, zmień katalog na ten, w którym znajduje się pakiet sterownika i zainstaluj go, wpisując jako użytkownik "root" polecenie sh ./NVIDIA-Linux-x86-325.15-pkg1.run

Jednym z ostatnich kroków procesu instalacji będzie propozycja zaktualizowania Twojego pliku konfiguracyjnego X. Zaakceptuj ją lub zmodyfikuj swój plik konfiguracyjny X samodzielnie tak, by używany był sterownik X firmy NVIDIA; ewentualnie uruchom nvidia-xconfig W celu uzyskania szczegółowych instrukcji, zapoznaj się z treścią pliku README.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o odwiedzenie naszego forum, https://devtalk.nvidia.com/default/board/98/linux/.