Nowości

Oprogramowanie LuciadLightspeed firmy Luciad wykorzystuje moc obliczeniową akceleratorów GPU NVIDIA Tesla

Wprowadzenie

Na świadomość sytuacyjną (SA) składa się wiedza o tym, co dzieje się w pobliżu i zrozumienie tego, jak informacje, zdarzenia i własne działania wpłyną na krótkoterminowe i długoterminowe cele.

Geoprzestrzenna świadomość sytuacyjna (GSA) wykorzystuje informacje geoprzestrzenne (np. dane z dronów, zdjęcia satelitarne, dane radarowe i sensoryczne, dane pogodowe i informacje wojskowe) w celu zapewnienia agencjom obrony i przemysłowi lotniczemu krytycznych danych służących analizie i podejmowaniu decyzji.

Firma Luciad dostarcza rozwiązania programowe do tworzenia najwyższej klasy systemów świadomości sytuacyjnej. Wśród klientów firmy są wiodący integratorzy systemów: Boeing, Lockheed Martin, grupa Thales i inni.

Wyzwanie

Niekompletne lub niedokładne dane SA/GSA należą do głównych czynników wypadków przypisywanych błędom ludzkim. Z tego względu szybki dostęp do dokładnych i wiarygodnych danych jest kluczowy w dziedzinach takich, jak pilotowanie samolotu, prowadzenie misji wojskowych czy też leczenie poważnie chorych pacjentów, w których błędne decyzje mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Przykładowo, powodzenie operacji wojskowych zależy od natychmiastowego dostępu do wiarygodnych informacji o lokalizacji celu w czasie rzeczywistym. Dane te należy jednak regularnie odświeżać (najlepiej w ich własnym tempie odświeżania) umożliwiając szybką analizę i akcję, co w przypadku danych radarowych o częstotliwości 60 Hz oznacza 60 razy na sekundę.

Opóźnienia w dostarczaniu tak krytycznych danych mogą się okazać kosztowne. Na przykład misja helikoptera często musi być planowana z zaledwie dwudziestominutowym wyprzedzeniem. W tym czasie osoba planująca misję musi załadować wszystkie dane geoprzestrzenne i wykonać precyzyjne operacje, obejmujące analizę terenu i obliczenia zagęszczenia ruchu lotniczego oraz pola widzenia helikoptera.

Biorąc pod uwagę, że dane te często pochodzą z różnych źródeł, każde z osobną sygnaturą geoprzestrzenną, i stale się zmieniają, wielokrotne niedokładne przekształcenia mogą spowodować niekonsekwencje w informacjach przekazywanych żołnierzom, niezwykle utrudniając podejmowanie decyzji. W niektórych sytuacjach błędy powodowane przez konkurencyjne rozwiązania mogą przekroczyć 500 metrów. Nieaktualne lub niedokładne dane mogą prowadzić do błędnych decyzji, mogących potencjalnie spowodować niepowodzenie misji, a w najgorszym wypadku - ofiary.

Rozwiązanie

Oprogramowanie LuciadLightspeed firmy Luciad wykorzystuje moc obliczeniową akceleratorów GPU NVIDIA® Tesla® radykalnie przyspieszając dostarczanie danych geoprzestrzennych i zwiększając ich dokładność.

Dzięki akcelerowanemu przez układy GPU oprogramowaniu LuciadLightspeed wizualizacja i analiza jest 75 razy szybsza, a dokładność wszystkich przekształceń i obliczeń wynosi 3 cm w skali globu. Dodatkowo, układy GPU umożliwiają oprogramowaniu LuciadLightspeed wizualizację i analizę danych 100 razy na sekundę w porównaniu do 1,2 razy na sekundę w systemie opartym na jednostkach CPU.

Efekt

Akceleracja przez układy GPU umożliwia oprogramowaniu LuciadLightspeed łączeniu wielu wysoce dynamicznych i statycznych źródeł danych w jeden spójny obraz o bezprecedensowej dokładności. Umożliwia także personelowi wojskowemu wizualizację i analizę w czasie rzeczywistym zachodzących w danych zmian (nowe pozycje wroga, zaktualizowane dane celów), pozwalając na natychmiastowe dostosowywanie parametrów misji w oparciu o te zmiany.

Użytkownicy oprogramowania LuciadLightspeed zyskują lepszy wgląd w dostępne dane, bardziej dokładne informacje stanowiące podstawę kluczowych decyzji podejmowanych w czasie rzeczywistym oraz zdolność znacznie szybszej reakcji na wypadki.

W rezultacie misje wojskowe są bezpieczniejsze, a dowódcy i żołnierze mogą podejmować lepsze i szybsze decyzje oraz potwierdzać cele w oparciu o dokładniejszą wizualizację danych.