Zaawansowany rendering

NVIDIA Material
Definition Language
NVIDIA Material Definition Language
Divider

Język opisu materiału NVIDIA (NVIDIA Material Definition Language - MDL) pozwala na swobodną wymianę fizycznie poprawnych materiałów i światła pomiędzy obsługującymi go aplikacjami. Przykładowo, stworzenie materiału MDL w aplikacji NVIDIA Iray® for Rhino i zapisanie go w bibliotece daje możliwość wykorzystania go w oprogramowaniu NVIDIA Iray dla Maya, NVIDIA mental ray® i każdej innej wspierającej ten język aplikacji.

vMaterial

Katalog NVIDIA vMaterial jest zbiorem realistycznych materiałów opisanych językiem opisu materiału NVIDIA (Material Definition Language - MDL).

 

Wystarczy raz stworzyć bibliotekę materiałów MDL, aby być pewnym, że materiały te zachowają swój wygląd we wszystkich aplikacjach toku pracy. To prosty sposób, aby znacząco zaoszczędzić czas i wysiłek.

W odróżnieniu od języka cieniowania, który tworzy programy dla określonego oprogramowania renderującego, materiały MDL określają zachowania światła na wysokim poziomie. Różne oprogramowanie renderujące oraz narzędzia interpretują zachowanie światła i tworzą najlepszy możliwy obraz, czy jest to aplikacja oparta na OpenGL, czy fizycznie poprawne oprogramowanie renderujące jak Iray, czy Chaos Group's V-Ray1.

Biblioteka NVIDIA Essentials Material Library została dołączona do wszystkich wtyczek Iray, co ułatwia rozpoczęcie pracy z projektowaniem, dzięki zestawowi rzeczywistych materiałów. Wykorzystaj w ramach aplikacji materiały takimi, jakie są lub poddaj modyfikacji czy warstwowaniu, aby wyglądały tak, jak trzeba. Łatwo eksportuj zmodyfikowane materiały i przenoś je do innych aplikacji przy pomocy tylko kilku kliknięć.

Skorzystaj z możliwości stworzenia przewidującego toku pracy projektowania dzięki bibliotekom NVIDIA vMaterial Library lub materiałom opomiarowanym przez skanery X-Rite i Radiant. Biblioteki NVIDIA vMaterial Library zostały poddane weryfikacji w porozumieniu z producentami materiałów, dzięki czemu możesz być pewnym, że po umieszczeniu w projekcie odzwierciedlą rzeczywiste materiały.

 

NVIDIA Material Definition Language (MDL)

NVIDIA Material Definition Language (MDL

 

Oprogramowanie NVIDIA® Iray® korzysta z języka Material Definition Language, zapewniając niezwykle podobne rezultaty w swoich trzech trybach renderingu. Pozwala to użytkownikowi na bezproblemowe przejście z trybu OpenGL do szybkiego ray tracingu i pełnego globalnego oświetlenia bez jakiegokolwiek dostosowywania sceny.

 
FOTOREALISTYCZNYM
INTERAKTYWNYM
CZASU RZECZYWISTEGO
Renderowany w fotorealistycznym, interaktywnym i czasu rzeczywistego

Złożone materiały opisane językiem MDL mogą być udostępniane pomiędzy różnego rodzaju oprogramowaniem renderującym, jak Iray czy wersja 3.13 oprogramowania renderującego NVIDIA mental ray®, co pokazane zostało na poniższej ilustracji z własną definicją niestandardowej tkaniny.

 

Tkanina wyrenderowana i oświetlona ze wsparciem MDL

IRAY 2015

Postać kobiety wyrenderowana przy użyciu Iray 2015

mental ray 3.13

Postać kobiety wyrenderowana przy użyciu mental ray v3.13

 

Definicje materiałów tworzone są na podstawie fizycznych elementów i funkcji, które łatwo ułożyć w warstwy w celu osiągnięcia bogactwa materiałów, bez potrzeby programowania czy kompilacji. Materiał wyjściowy z wiodących urządzeń pomiarowych, dostarczanych przez firmy X-Rite i Radiant, można także wykorzystać jako elementy i dostosować z użyciem warstw i funkcji, co znacznie rozszerzy ich zakres stosowania.

Twórz definicje materiałów, aby uzyskać szeroki wybór opcji: Rozpraszanie odbicia

Rozpraszanie odbicia

Twórz definicje materiałów, aby uzyskać szeroki wybór opcji: Lśniący z rozpraszaniem wstecznym

Lśniący z rozpraszaniem wstecznym

Twórz definicje materiałów, aby uzyskać szeroki wybór opcji: Rozpraszanie przenikania

Rozpraszanie przenikania

Twórz definicje materiałów, aby uzyskać szeroki wybór opcji: Odbicie geometryczne lustrzane

Odbicie geometryczne lustrzane

Twórz definicje materiałów, aby uzyskać szeroki wybór opcji: Zwykły lśniący

Zwykły lśniący

Twórz definicje materiałów, aby uzyskać szeroki wybór opcji: Odbicie i przenikanie

Odbicie i przenikanie

 

PŁYNNA WYMIANA MATERIAŁÓW

Język opisu materiału NVIDIA (NVIDIA Material Definition Language - MDL) pozwala na swobodną wymianę materiałów i światła pomiędzy obsługującymi go aplikacjami, jednak aby funkcja ta działała poprawnie niezbędne jest zainstalowanie pakietu MDL Material Exchange lub biblioteki NVIDIA vMaterials. tPrzewodniki oraz porady dotyczące wymiany materiałów dostępne są w sekcji Materiały na forum NVIDIA Advanced Rendering.

 
 
 

APLIKACJE I WTYCZKI ZAPEWNIAJĄCE OBSŁUGĘ MDL I MATERIAL EXCHANGE

 

WTYCzki NVIDIA IRAY

3DS Max  Cinema 4D  AUTODESK MAYA  RHINOCEROS

 

SAMODZIELNE ROZWIĄZANIA

Daz 3D  Substance Designer  NVIDIA Mental Ray

 

Zasoby dla twórców oprogramowania

Pobierz specyfikację języka NVIDIA Material Definition Language 1.3 .

Prosimy o odwiedzenie NVIDIA DesignWorks w celu uzyskania informacji dotyczących obsługi Material Definition Language w Waszym oprogramowaniu renderującym, czy tworzenia własnych definicji i funkcji do wykorzystania z Waszym ulubionym oprogramowaniem renderującym obsługującym MDL. W przypadku oprogramowania renderującego akcelerowanego na GPU, jak Iray, własne definicje i funkcje czy pomiary będą w całości obliczane przez układy GPU, zapewniając znakomite rezultaty bez potrzeby znajomości programowania układu GPU.

 

1 - Prosimy o kontakt z Chaos Group w celu uzyskania dalszych informacji oraz wersji oprogramowania, które obsługują język MDL.