Technologie

Technologia Multi-Frame Sampled Anti-Aliasing
divider

Technologia MFAA

Wraz z premierą architektury GPU Maxwell, przedstawiamy światu technikę Multi-Frame Sampled Anti-Aliasing (MFAA). Ta nowa technika antyaliasingu, dostępna wyłącznie na architekturze Maxwell, poprawia jakość trybu MSAA, zmniejszając jednocześnie negatywny wpływ na wydajność. Dzięki temu, gracze PC mogą korzystać z najwyższych ustawień rozdzielczości i szczegółowości obrazu oraz włączyć obsługę technologii DSR.

Układy GPU poprzedniej generacji wykorzystują w technice antyaliasingu (AA) z góry ustalone wzory próbek przechowywanych w pamięci ROM (Read Only Memory). Gdy gracze włączają przykładowo tryb 2x lub 4x MSAA, wykorzystywane są wcześniej zapisane wzory próbek. Wraz z architekturą Maxwell wprowadziliśmy w rasteryzacji programowalne położenie próbek, które są przechowywane w pamięci RAM (Random Access Memory), dając możliwość stosowania nowych, bardziej elastycznych i pomysłowych technik wygładzania krawędzi, będących w stanie sprostać stawianym przez nowoczesne silniki gier wyzwaniom, takim jak zwiększony negatywny wpływ na wydajność technik antyaliasingu o wysokiej jakości.

 

Technika Multi-pixel Programmable Sampling

 

Oferowana przez architekturę Maxwell nowa technologia pozycjonowania próbek w oparciu o pamięć RAM wciąż może być programowana z użyciem standardowych wzorów MSAA i TXAA, jednak teraz, sterownik lub aplikacja może również załadować do pamięci RAM niestandardowe pozycje, które mogą się różnić między poszczególnymi klatkami lub nawet w obrębie pojedynczej klatki. W oparciu o tę właśnie technikę opracowaliśmy technologię Multi-Frame Sampled Anti-Aliasing (MFAA).

 

Multi-frame sampled AA

 

Poprzez naprzemienne stosowanie wzorów próbek AA zarówno czasowo, jak i przestrzennie, tryb 4xMFAA ma wpływ na wydajność na poziomie 2xMSAA, zapewniając jakość wygładzania krawędzi jak w przypadku 4xMSAA.

Technologia MFAA wciąż jest jeszcze dopracowywana, jednak gdy już zostanie udostępniona będzie zapewniać wyższą jakość obrazu oraz umożliwi stosowanie wyższych częstotliwości generowania klatek w tradycyjnych grach, jak również w tytułach Rzeczywistości Wirtualnej, zapewniając użytkownikom architektury Maxwell najlepsze wrażenia, których nie zaoferuje żadna inna karta graficzna.