QUADRO

  • KARTY GRAFICZNE QUADRO
  • TECHNOLOGIE GPU QUADRO
  • ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE
  • Porównaj i kup Quadro
Technologia NVIDIA Multi-GPU w branży energetycznej wykorzystującej dane sejsmiczne
Divider

TURBODOŁADUJ SWOJE INTERPRETACJE

Gdy firmy z branży energetycznej przesuwają granice technologii, by szukać złóż ropy i gazu w bardziej ekonomiczny sposób, skala i złożoność przetwarzania oraz interpretowania danych sejsmicznych gwałtownie wzrasta. Stawką jest możliwość wyodrębniania wartościowych informacji z rozległych zbiorów danych sejsmicznych, by zredukować niepewność, poprawić dokładność szacowania lokalizacji złóż i zmniejszyć ryzyko związane z przeprowadzaniem bardzo drogich odwiertów oraz innych czynności w procesie wydobycia.

Szybkość i dokładność interpretacji danych sejsmicznych ma kluczowe znaczenie w procesie poszukiwań. Tradycyjne metody interpretacji napotykają jednak coraz większe wyzwania w postaci objętości danych, mniejszej liczby ekspertów w branży oraz napływu nowych pracowników naciskających na stosowanie nowatorskich metod zwiększających indywidualną efektywność, takich jak rzeczywistość rozszerzona i zautomatyzowana ekstrakcja danych.

Technologia NVIDIA Multi-GPU poprawia skalowalność dzięki wykorzystaniu wielu jednostek GPU do wizualizacji i dużych obliczeń. Przyspiesza to obliczenia związane ze śledzeniem fal sejsmicznych w czasie rzeczywistym oraz analizę wizualną złożonych zbiorników, wprost na biurku osoby interpretującej dane. Skutkuje to radykalnie zredukowanym czasem przetwarzania modelu i ostrzejszymi obrazami obszarów zainteresowania w zestawach danych, pozwalając na uzyskanie wyraźnej przewagi konkurencyjnej podczas przetargów na dzierżawę oraz większego zysku z usług i ostatecznie na większą szansę trafienia na złoża ropy.

SYSTEM MULTI-GPU DLA WSZYSTKICH APLIKACJI ZWIĄZANYCH Z ENERGETYKĄ

Inżynierowie firmy NVIDIA blisko współpracują z producentami oprogramowania, aby rozwiązania wyposażone w wiele jednostek GPU na pewno działały z taką wydajnością, funkcjonalnością i niezawodnością, jakiej wymagają użytkownicy.

Aplikacja Kategoria Korzyści z zastosowania wielu jednostek GPU
Paradigm- VoxelGeo Interpretacja i modelowanie Szybsze obliczenia w CUDA
TerraSpark- InsideEarth Interpretacja i modelowanie Szybsze obliczenia w CUDA
ffA- GeoTeric Interpretacja i modelowanie Szybsze obliczenia w OpenCL
Hue- Headwave Interpretacja i modelowanie Szybsze obliczenia w CUDA
 

Narzędzia dla systemów multi-GPU

Wideo pokazujące instalację systemu Multi-GPU (przykład konfiguracji Multi-GPU z jednostkami GPU Quadro + Tesla)

Wideo pokazujące instalację systemu Multi-GPU (przykład konfiguracji Multi-GPU z jednostkami GPU Quadro + Tesla). (03:10)

 
 
 

CO MÓWIĄ EKSPERCI

 

Firma Paradigm aktywnie dąży do wykorzystania nowych technologii sprzętowych, takich jak technologia NVIDIA Maximus, by poprawić wydajność i sprawność usług świadczonych naszym klientom. Dzięki wyraźnej akceleracji obliczeń związanych z analizą atrybutów sejsmicznych, interpretatorzy mogą analizować skuteczność nowych metod pracy i praktyki, by osiągnąć lepsze rezultaty ze swojej inwestycji w pozyskiwanie danych sejsmicznych.

— Laura Evins, Menedżer produktu z zakresu atrybutów sejsmicznych w firmie Paradigm

W tzw. ekspresji danych geologicznych chodzi przede wszystkim o maksymalizację ilości informacji geologicznych, które można błyskawicznie wyodrębnić z sejsmicznych danych 3D. Aby to osiągnąć, wykorzystywaliśmy w naszych stacjach roboczych już od pewnego czasu wiele jednostek GPU Quadro i Tesla. Obecnie, dzięki certyfikacji oprogramowania GeoTeric do pracy w środowisku NVIDIA Maximus oraz dodatkowym, towarzyszącym mu technologiom, nasi klienci mogą znacznie łatwiej pozyskać odpowiednią platformę, która wyniesie ich produktywność w toku pracy nad interpretacją danych na zupełnie nowy poziom.

— Steve Purves, Dyrektor ds. technologii w ffA

aAFE dostarcza najdokładniejsze w branży wyniki interpretacji anomalii. Użytkownicy zmuszeni są jednak czekać na wykonanie trwających cały dzień zadań przetwarzania, nawet jeśli zaoszczędzają tygodnie konieczne na przeprowadzanie uciążliwych interpretacji anomalii. Obliczenia na GPU usuwają tą przeszkodę, redukując czas przetwarzania ponad 10-krotnie. Wykorzystanie jedynie karty Quadro 6000 powoduje już, że proces zostanie zrealizowany w zaledwie kilka godzin; zastosowanie technologii NVIDIA Maximus wprowadzającej koprocesor NVIDIA Tesla sprawi, że nasi klienci odnotują jeszcze większą, radykalną redukcję czasu wykonywania się obliczeń.

— Philip Neri,
Wiceprezes ds. marketingu w firmie TerraSpark

 
Produkty Quadro do
profesjonalnej wizualizacji

Technologia fizycznie
poprawnego renderingu NVIDIA

Karty graficzne Quadro do
komputerów stacjonarnych

Mobilne karty graficzne Quadro
Technologia Multi-GPU
Zarządzanie wyświetlaniem
i pulpitem

Zastosowania przemysłowe

Projektowanie i branża produkcyjna
Media i rozrywka
Nauka i obrazowanie medyczne
Poszukiwania surowców
energetycznych

Zasoby

Materiały na temat
produktów

Biuletyn NVIDIA
Studia przypadków
dotyczące Quadro

Skontaktuj się z nami

Gdzie kupić

Rozwiązania Quadro
(stacjonarne stacje robocze)

Rozwiązania Quadro
(mobilne stacje robocze)

Rozwiązania Quadro
(stacje robocze typu All-in-One)

Znajdź nas Online

NVIDIA Blog Blog NVIDIA

Facebook Facebook

Twitter Twitter

YouTube YouTube