Nowości

Wzmacnianie przewagi konkurencyjnej za pomocą NVIDIA QUADRO - Studium przypadku Neenen Company

 
 

W dzisiejszej branży budownictwa komercyjnego przyjazne dla środowiska, „zielone” praktyki budowlane stały się nieodzowne. Przeszły one ewolucję i przekształciły się z niszowej kategorii w doskonale rozwijający się rynek. Dążąc do uzyskania znaczącej przewagi konkurencyjnej, firmy budowlane stosują zaawansowane narzędzia do projektowania i wizualizacji, wspomagające je w staraniach o zapewnienie wyższych standardów niż normy wyznaczone przez system certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Dostosowanie się do wymagań certyfikacji LEED oraz udowodnienie zgodności z nią jest jednak trudne i czasochłonne. W przeszłości, firmy budowlane miały do czynienia z licznymi poleceniami zmian oraz dodatkowymi kosztami i przekroczeniami terminów, ponieważ pomiary zgodności z poziomami LEED nie mogły być wykonane dopóki budowa nie została ukończona. Dzisiaj jednak zaawansowane możliwości w zakresie projektowania, symulacji i wizualizacji pozwalają firmom budowlanym określić niezbędne materiały, szybko dostosować wymiary i integrować inne czynniki umożliwiające osiągnięcie zielonych standardów. Rezultat: oszczędność cennego czasu i pieniędzy.

Neenan, firma projektancko-budowlana z Kolorado, regularnie wprowadza do swoich projektów elementy proekologiczne i jest liderem jeśli chodzi o osiąganie certyfikacji LEED.

Aby wesprzeć swoje sygnowane marką „Archistruction®” podejście do zagadnień projektancko-budowlanych, w którym duże znaczenie ma praca zespołowa, firma Neenan opiera swoje funkcjonowanie na zaawansowanych narzędziach programowych – włączając w to oprogramowanie Revit, 3ds max, Navisworks i AutoCAD firmy Autodesk – napędzanych przez profesjonalne rozwiązania graficzne NVIDIA Quadro.

„Możliwość projektowania zespołowego w 3D, zwłaszcza biorąc pod uwagę różne miejsca pracy członków ekipy, przyspiesza cały proces projektowania i budowy. Karty graficzne NVIDIA Quadro pomagają nam wywiązać się z zadań na czas i w ramach budżetu, zapewniając przewagę nad naszymi konkurentami” mówi Fred Roberts, projektant firmy Neenan. „Nasze narzędzia 3D pozwalają nam szybko zobaczyć wszystkie części budynku z wielu punktów widzenia, dzięki czemu możemy zidentyfikować trudne elementy i skupić uwagę na znalezieniu najlepszych rozwiązań – włącznie z tymi, które pozwolą na osiągnięcie największej liczby punktów LEED.

„Firma Neenan używa w swoich blisko czterdziestu stacjonarnych stacjach roboczych gamy układów GPU Quadro. Wykorzystuje na dodatek rozwiązania mobilne NVIDIA Quadro, tak więc każda zaangażowana w projekt osoba może włączyć się w pracę zespołu zarówno w biurze, jak i na placu budowy.”

Ujrzeć przed wybudowaniem
Firma Neenan została niedawno wynajęta do wybudowania dwóch finansowanych publicznie szkół podstawowych, które miały uzyskać złoty poziom certyfikacji LEED (LEED Gold). Dodatkowym wyzwaniem dla firmy Neenan była lokalizacja, jako że szkoły znajdowały się w rejonie o jednym z najbardziej surowych klimatów na obszarze Stanów Zjednoczonych. Każdy aspekt projektu musiał brać zatem pod uwagę ekstremalnie niskie temperatury.

Aby otrzymać swoją certyfikację LEED i zmieścić koszty projektu w ramach lub poniżej budżetu, firma Neenan uruchomiła cały arsenał napędzanych przez Quadro narzędzi do projektowania i wizualizacji 3D.

Inżynierowie firmy Neenan użyli do stworzenia rysunków konstrukcyjnych szkół oprogramowania do modelowania informacji o budynku (BIM) o nazwie Revit, podczas gdy wielu różnych podwykonawców dostarczyło swoje rysunki w postaci plików z danymi 3D w formacie AutoCAD. Poszczególne rysunki konstrukcyjne zostały gładko zintegrowane w oprogramowaniu Navisworks, w którym projektanci firmy Neenan na bieżąco je edytowali i sprawdzali pod kątem ewentualnych problemów, takich jak na przykład to, czy kanały grzewcze, oświetlenie lub elementy konstrukcyjne nie zajmują tej samej przestrzeni.

Pracownicy firmy Neenan zaimportowali następnie wykonane w Revit modele wszystkich pomieszczeń szkoły do programu 3ds max, co pozwoliło projektantom na łatwe stworzenie dynamicznych wizualizacji dla potrzeb oględzin. Bezproblemowo ze sobą współpracujące rozwiązania Quadro i 3ds max generowały w czasie rzeczywistym dokładne i cechujące się wysoką klasą symulacje, potrzebne zarówno ekipie firmy Neenan, jak i właścicielom budynków szkolnych.

„Technologia Quadro pozwala nam bardzo szybko wizualizować wszelkie aspekty projektu, przechodzić gładko przez animowane symulacje, dokonywać zmian w locie i robić wszystko w czasie rzeczywistym” mówi Fred Roberts, projektant firmy Neenan. „ W przeszłości, nasze stare karty graficzne nie były w stanie udźwignąć oględzin w czasie rzeczywistym, zawieszając się lub powodując wielki zamęt ze względu na nagłe skoki z jednego pomieszczenia do innego, bez logicznego przejścia”.

„Widząc struktury w trzech wymiarach i dokonując zmian w czasie rzeczywistym, członkowie ekipy Neenan wydajnie ze sobą współpracowali, mając na celu dopracowanie projektu szkoły pod kątem uzyskania maksymalnej liczby punktów LEED. Wymagane korekty elementów nanoszone były wciąż jeszcze na etapie projektowania. Co równie ważne, przyszli właściciele mogli zobaczyć jak dokładnie będzie wyglądał ukończony budynek, zanim jeszcze właściwa budowa została rozpoczęta.

Widząc światło z Quadro
Jedną z kategorii w ramach złotej certyfikacji LEED było dla firmy Neenan zapewnienie wystarczającej, mierzonej w stopoświecach (Fc) ilości światła dziennego w każdym z pomieszczeń. Ograniczenia budżetu i niesamowicie niska temperatura oznaczały, że firma Neenen nie mogła po prostu wstawić wszędzie ogromnych okien, które wpuściłyby więcej światła. Zamiast tego – aby zapewnić właściwą ilość światła dziennego – musiała się ona upewnić, że wszystkie materiały wykorzystane w trakcie budowy cechują się wystarczającą jasnością i zdolnością do odbijania światła.

Przy użyciu oprogramowania 3ds max określiła ona wymiary i grubość szkła w oknach i przyporządkowała materiały wszystkim powierzchniom wewnątrz pomieszczeń: kasetonom sufitowym, ścianom, podłogom, ustaliła rodzaj i kolor farby itp. Specjalna funkcja oprogramowania obliczała nasłonecznienie, a dzięki wykorzystaniu układów GPU Quadro firma Nennan szybko dostosowywała parametry, dopóki pomieszczenia nie osiągnęły poziomu nasłonecznienia wymaganego przez złoty poziom certyfikacji LEED – utrzymując jednocześnie w równowadze takie czynniki jak wielkość okien kontra koszty ogrzewania.

„Symulacja wszystkich tych fotonów przemieszczających się w pomieszczeniach jest bardzo wymagająca obliczeniowo, a Quadro naprawdę przyspiesza ten proces” mówi Roberts. „Ze względu na to, że wszystkie systemy budynku są ze sobą powiązane, kiedy zmieniasz jedną rzecz, wpływa ona na wszystkie inne. Wykorzystanie układów GPU NVIDIA Quadro pozwoliło nam obserwować efekty każdej ze zmian w czasie rzeczywistym. Miało to dla naszego procesu zasadnicze znaczenie.”

„Przed wprowadzeniem możliwości wizualizacji 3D firma Neenan musiała szacować jak różne parametry będą na siebie wpływać, następnie budowała budynek, a na koniec dokonywała pomiaru nasłonecznienia w gotowym pomieszczeniu. Wówczas, jeżeli szacunki były błędne, poprawianie parametrów gotowego budynku oznaczało usunięcie czegoś i zastąpienie czymś innym, sprawdzenie wartości nasłonecznienia i tak w kółko – dopóki wymagany poziom nie został osiągnięty. Było to ostatecznie bardzo kosztowne, zarówno w kategorii czasu, jak i ze względu na przekroczenie budżetu. Możliwość wykonania obliczeń i ujrzenia końcowych rezultatów zanim jeszcze budowa się rozpoczęła pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu i pieniędzy, jak również zwiększa przewagę konkurencyjną firmy Neenan.

Dzięki wykorzystaniu oprogramowania Autodesk wspomaganego przez rozwiązania Quadro, Neenan może szybciej i efektywniej osiągać swoje cele projektowe i oczekiwane poziomy LEED, wydajniej współpracując wewnątrz firmy oraz pomagając właścicielom budynków w podejmowaniu trafniejszych decyzji. Wszystko to przekłada się na zieleń: zarówno w kwestii środowiska, jak i gotówki.

Aby dowiedzieć się więcej na temat NVIDIA Quadro, odwiedź stronę www.nvidia.pl/quadro 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn