Nowości
 

Firma NVIDIA nadaje Centrum Obliczeń Wielkoskalowych w Barcelonie i Uniwersytetowi Moskiewskiemu tytuły Centrów Doskonałości CUDA

 
 

Dwie organizacje pracujące nad przełomowymi osiągnięciami dołączają do listy 13 elitarnych instytucji rozwijających badania i szkolenia z udziałem procesorów graficznych

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

SEATTLE, Waszyngton – SC11 — 14 listopada 2011 r. – Firma NVIDIA uzupełniła dziś listę trzynastu międzynarodowych Centrów Doskonałości CUDA o dwie nowe instytucje: Centrum Obliczeń Wielkoskalowych w Barcelonie i Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa.

Tytuł Centrum Doskonałości CUDA to najwyższe wyróżnienie, które jest nadawane instytucjom za uzyskanie przełomowych osiągnięć z wykorzystaniem procesorów graficznych firmy NVIDIA i technologii NVIDIA® CUDA®. Tytuł wiąże się również z przyznaniem nagrody w postaci sprzętu obliczeniowego z procesorami graficznymi i stypendiów ufundowanych przez firmę NVIDIA.

Centrum Obliczeń Wielkoskalowych w Barcelonie, ośrodek powiązany z Politechniką Barcelońską, jest głównym zakładem superkomputerowym w Hiszpanii i domem dla MareNostrum, jednego z najpotężniejszych superkomputerów w Europie. Centrum Obliczeń Wielkoskalowych wdrożyło niedawno najszybszy klaster obliczeniowy w Hiszpanii, wyposażony w 256 procesorów graficznych NVIDIA Tesla™ M2090 i czterordzeniowe procesory graficzne, który osiąga wydajność 186 teraflopów. Projekty badawcze Centrum dotyczą głównie nauk obliczeniowych, biologii i geografii, a jego superkomputer był już wykorzystywany w badaniach setek naukowców z ponad 40 krajów.

Oprócz szeregu szkoleń i programów treningowych z zakresu obliczeń równoległych, Centrum Obliczeniowe w Barcelonie zapowiedziało plany zbudowania pierwszego hybrydowego superkomputera, złożonego z energooszczędnych procesorów NVIDIA Tegra™ opartych na architekturze ARM i wysokowydajnych procesorów graficznych NVIDIA CUDA.

Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa jest jednym z wiodących ośrodków superkomputerowych na świecie, które stosują zasoby obliczeniowe do rozwiązywania ważnych problemów naukowych. Na Uniwersytecie uczy się ponad 40 000 studentów dyplomowych i podyplomowych, a także pracuje 5 000 naukowców. Uniwersytet posiada cztery klastry superkomputerowe, a wśród nich system „Łomonosow”, który obecnie zajmuje trzynaste miejsce na liście najpotężniejszych superkomputerów na świecie.

W centrum superkomputerowym Uniwersytetu Moskiewskiego, ukierunkowanego na rozwój wielu obszarów badan naukowych, pracuje ponad 500 grup naukowych z samego Uniwersytetu, instytutów Rosyjskiej Akademii Nauk i innych rosyjskich ośrodków badawczych. Badania sponsorowane przez Uniwersytet Moskiewski dotyczą m.in. magneto-hydrodynamiki, chemii kwantowej, sejsmologii, projektowania leków i materiałoznawstwa.

Pozostałe instytucje z listy Ośrodków Doskonałości CUDA to: Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Harvarda, Instytut Inżynierii Procesów przy Chińskiej Akademii Nauk, Narodowy Uniwersytet Tajwański, Tokijski Instytut Technologiczny, Uniwersytet Tsinghua (Chiny), Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Illinois w Urbana–Champaign, Uniwersytet Maryland, Uniwersytet Tennessee, Instytut Technologiczny Georgia oraz Uniwersytet Utah. Więcej informacji na temat programu Centrum Doskonałości CUDA firmy NVIDIA (ang. CUDA Center of Excellence) można znaleźć na stronie: //research.nvidia.com/content/cuda-centers-excellence.

CUDA to architektura obliczeń równoległych stworzona przez firmę NVIDIA, która umożliwia znaczne zwiększenie wydajności obliczeniowej dzięki mocy procesorów graficznych. Procesory graficzne oparte na architekturze CUDA firmy NVIDIA obsługują wszystkie modele programowania obliczeń na procesorach graficznych i wiele języków programowania, w tym CUDA C/C++/Fortran, OpenCL/DirectComputer oraz niedawno zapowiedziany język Microsoft C++ AMP. Ponad 470 uniwersytetów i instytucji z całego świata uwzględniło model programowania CUDA w swoich programach nauczania. Więcej informacji na temat technologii CUDA firmy NVIDIA można znaleźć na stronie: www.nvidia.pl/cuda

Informacje o Centrum Superkomputerowym w Barcelonie
Centrum Superkomputerowe w Barcelonie (BSC, www.bsc.es) zainstalowało jeden ze swoich unikalnych superkomputerów, MareNostrum, w odnowionym budynku przypominającym starą kaplicę. Centrum zajmuje się badaniami, rozwojem i obsługą technologii informacyjnej mającymi usprawnić prowadzenie badań naukowych. Na terenie Centrum przeprowadza się badania z dziedziny informatyki, biologii, geografii i aplikacji obliczeniowych w nauce i technice. Praca nad wieloma dziedzinami sprawiła, że Centrum Superkomputerowe w Barcelonie zatrudnia obecnie wielu naukowców i ekspertów z dziedziny obliczeń wielkoskalowych, którzy pracując na najnowocześniejszym sprzęcie obliczeniowym przyczyniają się do rozwoju nauki. Badania na terenie BSC prowadzi ok. 350 osób, w tym 100 obcokrajowców.

Hiszpańskie wielodziedzinowe centrum obliczeń wielkoskalowych zostało założone przez konsorcjum składające się z obecnego Ministra Nauki i Rozwoju, Ministra Ekonomii lokalnego samorządu Katalonii oraz Politechniki Barcelońskiej (Universitat Politècnica de Catalunya – UPC). Konsorcjum przewodzi profesor Mateo Valero.

Informacje o Uniwersytecie Moskiewskim
Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa (MSU - www.msu.ru/en/) jest znanym, wiodącym centrum obliczeniowym, które pracuje nad stosowaniem zasobów obliczeniowych do rozwiązywania najważniejszych problemów naukowych. Uniwersytet Moskiewski zawiera dwa oddzielne wydziały poświęcone badaniom komputerowym (Wydział Matematyki Obliczeniowej i Cybernetyki, Centrum Naukowo-Obliczeniowe Uniwersytetu Moskiewskiego), a także szereg wydziałów poświęconych naukom przyrodniczym, których grupy badawcze wykorzystują superkomputery do prowadzenia wykonywanych badań naukowych.

O firmie NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej, konstruując w 1999 roku układ GPU. Obecnie jej procesory stosowane są w szerokim zakresie urządzeń od smartfonów, aż po superkomputery. Procesory mobilne NVIDIA wykorzystywane są w telefonach komórkowych, tabletach i systemach informacyjno-rozrywkowych w motoryzacji. Gracze PC polegają na układach GPU, ciesząc się możliwością obcowania ze światami oferującymi spektakularne i porywające wrażenia. Profesjonaliści wykorzystują je do tworzenia efektów wizualnych w filmach oraz projektowania wszystkiego od kijów golfowych, aż po samoloty odrzutowe Jumbo Jet. Natomiast badacze stosują układy GPU, aby przesuwać granice nauki dzięki obliczeniom o wysokiej wydajności. Firma posiada ponad 2100 ogólnoświatowych patentów, włączając te dotyczące fundamentalnych kwestii nowoczesnych technologii obliczeniowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym skutki i korzyści wynikające z zastosowania architektury NVIDIA CUDA, procesorów graficznych NVIDIA oraz przetwarzania równoległego podczas badań naukowych są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 31 lipca 2011 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2011 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, CUDA, Tegra i Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn