Technologia NVIDIA 3D Vision zabiera kosmonautów na Marsa

 
 

Dzięki technologii NVIDIA 3D Vision uczestnicy projektu Mars 500 doświadczą wirtualnej rzeczywistości w trakcie symulacji podróży międzyplanetarnej

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

4 czerwca, 2010 r. - Projekt Mars 500, część federalnego programu kosmicznego Rosji, został stworzony w celu odzwierciedlenia warunków załogowego lotu na Marsa. Najnowszy i najdłuższy etap projektu został rozpoczęty 3 czerwca. Tego dnia sześciu kosmonautów rozpoczęło 520-dniowy pobyt w hermetycznie zamkniętym środowisku, które ma symulować izolację, zamknięcie oraz opóźnienia komunikacyjne charakterystyczne dla lotów międzyplanetarnych. Naukowcy monitorujący międzynarodowy zespół załogantów (kosmonautów z Rosji, Francji, Włoch i Chin) chcą w ten sposób sprawdzić, czy istoty ludzkie są w stanie fizycznie i psychicznie wytrzymać podróże tego rodzaju.

Przed rozpoczęciem „lotu” każdy członek załogi otrzymał komputer przenośny obsługujący technologię NVIDIA 3D Vision (www.nvidia.pl/3dvision). Zestaw 3D Vision to najlepsze rozwiązanie do generowania i oglądania stereoskopowych efektów trójwymiarowych, dzięki któremu kosmonauci będą mogli zatopić się w wirtualnej rzeczywistości przedstawiającej powierzchnię Marsa, a także zrelaksować w wolnej chwili.

Ponieważ w chwili obecnej technologia nie pozwala na przeprowadzenie pełnej symulacji lądowania na obcej planecie i eksploracji tej planety, te części eksperymentu zostaną zastąpione trójwymiarową, wirtualną rzeczywistością. Możemy zasymulować elementy fizycznego otoczenia – grawitację, intensywność światła oraz pył atmosferyczny – odtwarzając je w pełnych trzech wymiarach.

Głębia i jakość efektów graficznych wygenerowanych przez zestawy NVIDIA 3D Vision ułatwią odzwierciedlenie psychologicznych efektów kluczowych działań wykonywanych podczas misji, od startu, przez lądowanie, po badanie obcej planety. Kosmonauci umieszczeni w wyjątkowo przekonującym i realistycznym trójwymiarowym środowisku i wyposażeni w technologię 3D Vision zostaną poddani wyjątkowym doświadczeniom, bliskim faktycznej wizyty na Czerwonej Planecie.

Zestaw 3D Vision składa się z bezprzewodowych, aktywnych okularów migawkowych, ekranu o częstotliwości odświeżania 120Hz, procesora graficznego NVIDIA Geforce i specjalnego oprogramowania, które przetwarza materiały, tworząc stereoskopowy, trójwymiarowy świat.

520-dniowy eksperyment Mars 500 składa się z 3 etapów. Każdy z nich zostanie przeprowadzony z użyciem technologii NVIDIA 3D Vision:

  • Podróż na Czerwoną Planetę
  • 30-dniowy okres pracy na powierzchni Marsa
  • Powrót na Ziemię

Więcej informacji na temat projektu „Mars 500” można znaleźć pod adresem //mars500.imbp.ru/en/index_e.html
Więcej informacji na temat technologii NVIDIA 3D Vision można znaleźć pod adresem www.nvidia.pl/3dvision
Więcej informacji na temat innego projektu firmy NVIDIA związanego z Marsem://mars500.imbp.ru/en/index_e.html

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA (Nasdaq: NVDA) pokazała światu moc grafiki komputerowej w momencie wynalezienia procesora graficznego (GPU) w 1999 roku. Od tego czasu, firma konsekwentnie ustanawia nowe standardy w obliczeniach wizualnych dzięki zapierającej dech w piersiach interaktywnej grafice dostępnej w szeregu nowoczesnych urządzeń takich jak smartfony, notebooki czy stacje robocze. Dzięki gruntownej znajomości programowalnych procesorów graficznych, NVIDIA doprowadziła do wielu przełomowych osiągnięć w dziedzinie obliczeń równoległych. Osiągnięcia te sprawiły, iż obliczenia superkomputerowe stały się ekonomicznym i szeroko dostępnym rozwiązaniem. Firma może się poszczycić autorstwem ponad 1100 patentów w USA, głównie w projektowaniu i w badaniach, dziedzinach kluczowych dla obliczeń komputerowych nowej generacji. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nvidia.pl.

# # #

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, funkcji, wpływu, wydajności i możliwości rozwiązań rozrywki 3D oraz sprzętu i oprogramowania 3D są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: partnerów technologicznych, którzy składają, testują i pakują produkty finalne; rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 2 maj 2010 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

© 2010 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA i 3D Vision są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn