Nowości

NVIDIA CUDA 4.0 – łatwiejsze programowanie równoległe

 
 

Jednolite adresowanie wirtualne, komunikacja GPU-GPU i rozbudowane biblioteki szablonów języka C++ umożliwią szersze wykorzystanie obliczeń na GPU.

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
Hanna Greve
Account Manager
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

SANTA CLARA, Kalifornia — 28 lutego 2011 r. — Firma NVIDIA przedstawiła dziś najnowszą wersję zestawu narzędziowego NVIDIA® CUDA® Toolkit, przeznaczonego do tworzenia aplikacji wykorzystujących obliczenia równoległe na procesorach graficznych NVIDIA.

Zestaw narzędziowy NVIDIA CUDA 4.0 Toolkit został stworzony w celu ułatwienia programowania równoległego i zapewnienia możliwości przeniesienia aplikacji na procesory graficzne większej liczbie deweloperów. Dlatego głównymi cechami zestawu są:

 • Technologia NVIDIA GPUDirect™ 2.0 – Obsługa wzajemnej, bezpośredniej komunikacji pomiędzy procesorami graficznymi pracującymi w obrębie jednego serwera lub jednej stacji roboczej. Dzięki temu programowanie aplikacji dla wielu procesorów graficznych staje się łatwiejsze, a wydajność aplikacji wzrasta.
 • Funkcja jednolitego adresowania wirtualnego (UVA) – Możliwość stworzenia jednolitej, połączonej przestrzeni adresowej złożonej z pamięci głównej komputera i pamięci procesorów graficznych, w celu przyśpieszenia i ułatwienia programowania równoległego.
 • Biblioteki szablonów wydajnych elementów podstawowych języka C++ Thrust – Kolekcja potężnych algorytmów obsługi obliczeń równoległych i struktur danych, wraz z otwartym kodem źródłowym, która ułatwia pracę programistów języka C++. Standardowe zadania (np. sortowanie równoległe) realizowane za pomocą bibliotek Thrust są od 5 do 100 razy szybsze w porównaniu ze standardowymi bibliotekami Standard Template Library (STL) lub bibliotekami Threading Building Blocks (TBB)

„Jednolite adresowanie wirtualne i szybsza komunikacja między procesorami graficznymi ułatwiają wykorzystywanie mocy przetwarzania równoległego procesorów graficznych,” twierdzi John Stone, Starszy programista naukowy na Uniwersytecie Illinois, Urbana-Champaign.

„Dostęp do funkcji obliczeń równoległych procesora równoległego znacznie zwiększa produktywność w szerokiej gamie zastosowań - od prostego generowania przepływów pieniężnych po złożone obliczenia modeli rynku Libor, zmiennych opłat rocznych i dostosowania CVA,” twierdzi Peter Decrem, dyrektor działu ds. obliczeń stawek w firmie Quantify. „Obsługa niskopoziomowych funkcji zapewniona przez bibliotekę C++ Thrust, takich jak np. dostęp do pamięci czy alokacja pamięci, znacznie ułatwia rozpoczęcie pracy. Dzięki temu inżynier algorytmów finansowych może skoncentrować się nad rozwojem algorytmów w środowisku przyśpieszanym przez procesory graficzne”

Architektura CUDA 4.0 cechuje się ponadto szeregiem innych funkcji i możliwości, w tym:

 • Integracja MPI z aplikacjami CUDA – Dzięki tej funkcji, wywołania wysyłki lub odebrania MPI aplikacji są obsługiwane przez modyfikowane wersje interfejsu MPI (np. OpenMPI), które automatycznie przenoszą dane z i do pamięci procesora graficznego poprzez Infiniband.
 • Współdzielenie procesorów graficznych między wieloma wątkami – Możliwość współdzielenia kontekstów jednego procesora graficznego przez wiele wątków procesora centralnego komputera ułatwia współdzielenie procesora graficznego przy programowaniu aplikacji wielowątkowych.
 • Dostęp do wielu procesorów dla jednego wątku procesora centralnego – Możliwość zapewnienia dostępu do wątków we wszystkich procesorach graficznych komputera dla jednego wątku procesora centralnego. Programiści korzystający z tej funkcji mogą z łatwością koordynować pracę na wielu procesorach graficznych, np. przy realizacji wymiany „halo” w aplikacjach.
 • Nowa biblioteka obrazu i wizualizacji komputerowej NPP – Bogaty zestaw operacji do transformowania obrazu, który umożliwia rozwój aplikacji wizualizacji komputerowej i obsługi obrazu.
 • Nowe i usprawnione możliwości
  • Automatyczna analiza wydajności w aplikacji Visual Profiler
  • Nowe funkcje cuda-gdb i obsługa systemu MacOS
  • Dodana obsługa operatorów języka C++, np. new/delete i funkcji wirtualnych
  • Nowy deasembler binarny dla procesorów graficznych

Wersja „Release Candidate” zestawu narzędziowego CUDA Toolkit 4.0 zostanie udostępniona bezpłatnie z dniem 4 marca 2011 r. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować się w programie CUDA Registered Developer pod adresem: www.nvidia.pl/paralleldeveloper. W ramach programu CUDA Registered Developer można uzyskać dostęp do bogatego zbioru narzędzi, zasobów i informacji dla programistów aplikacji równoległych, który umożliwia jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału architektury CUDA.

Więcej informacji na temat funkcji i możliwości zestawu narzędziowego CUDA i aplikacji na graficznych procesorach obliczeniowych można znaleźć pod adresem: www.nvidia.pl/cuda.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: funkcji, możliwości i wpływu architektury NVIDIA CUDA 4.0 i procesorów graficznych NVIDIA oraz wpływu patentów firmy na dziedzinę obliczeń jako taką są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 31 października 2010 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2011 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA i CUDA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn