Nowości

Firma Dassault Systèmes przyśpiesza pracę specjalistów inżynierii CAE poprzez wykorzystanie procesorów graficznych firmy NVIDIA

 
 

Dzięki mocy procesorów graficznych wiodący światowi projektanci i producenci wykorzystujący program analizy elementów skończonych Abaqus skracają czas symulacji technicznych o połowę

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

SANTA CLARA, Kalifornia—18 maja 2011—Firma Dassault Systèmes poinformowała dziś, że nowa wersja jej programu do analizy elementów skończonych (FEA) Abaqus 6.11 korzysta z mocy procesorów graficznych Quadro® i Tesla™ firmy NVIDIA, wykorzystujac je do wspomagania pracy procesorów centralnych. Dzięki tej funkcji osiągnięto dwukrotny wzrost prędkości symulacji CAE w porównaniu do pracy na samych procesorach centralnych.

Program Abaqus FEA został wykorzystany przez dwóch największych procentów samochodów w Europie do przeprowadzenia analizy strukturalnego zachowania dużych modeli silników. W każdym przypadku symulacje akcelerowane przez procesory graficzne firmy NVIDIA zostały zakończone o połowę szybciej, niż symulacje przeprowadzane na samych procesorach centralnych. Dzięki takiej wydajności inżynierowie CAE pracujący w przemyśle motoryzacyjnym mogą przeprowadzić więcej analiz w danym czasie, szybciej wykryć problemy i zmniejszyć czas niezbędny do stworzenia gotowego produktu.

„Klienci z sektora motoryzacyjnego zamierzają wykorzystać funkcję akceleracji przez procesor graficzny w programie Abaqus 6.11 do usprawnienia tworzonych produktów, zmniejszenia kosztów rozwoju i przyśpieszenia czasu realizacji,” twierdzi David Watters, Starszy dyrektor ds. przemysłu produkcyjnego i projektowego w firmie NVIDIA. „Akceleracja umożliwia przeprowadzenie większej liczby iteracji projektów, ułatwiając wypracowywanie innowacyjnych sposób redukcji wagi pojazdu i zwiększenia ekonomiczności spalania bez szkody dla jakości lub bezpieczeństwa konstrukcji.”

Pakiet Abaqus FEA firmy SIMULIA znajduje również zastosowanie w wielu innych segmentach rynku, w których wykorzystuje się symulacje, takich jak lotnictwo, energetyka, elektronika, geotechnika, sprzęt przemysłowy czy elektronika użytkowa.

Procesory graficzne firmy NVIDIA są oparte na architekturze przetwarzania równoległego CUDA® i mogą być oprogramowane w standardowych językach programowania, w tym C, C++ i Fortran. Funkcja akceleracji przez procesory graficzne jest obecna w wielu różnorodnych aplikacjach obliczeniowych. Energooszczędne rdzenie i coraz szybszy dostęp do pamięci sprawia, że projektanci i producenci wykorzystujący oprogramowanie do symulacji technicznej firmy SYMULIA mogą pracować przy symulacjach komputerowych, projektując produkty o wyższej jakości i wydajności bez konieczności tworzenia drogich prototypów.

„Przy projektowaniu trudnych rozwiązań technicznych, sukces mierzy się przede wszystkim jakością produktu i czasem wprowadzenia na rynek," twierdzi Matt Dunbar, Główny architekt oprogramowania w firmie SIMULIA. „Funkcje akceleracji dostępne w najnowszej wersji programu Abaqus uwidaczniają zalety procesorów graficznych, które znacznie zmniejszają czas symulacji CAE, a przez to ułatwiają tworzenie produktów o wyższej jakości w krótszym czasie.”

Więcej informacji na temat nowych funkcji i usprawnień zawartych w aplikacji Abaqus 6.11 można znaleźć pod tym adresem.

O firmie NVIDIA
Konstruując w 1999 roku pierwszy układ GPU, NVIDIA uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej. Od tego czasu konsekwentnie ustanawia nowe standardy w zakresie technologii wizualnych, wprowadzając zapierające dech w piersiach, interaktywne rozwiązania graficzne w ramach szerokiego zakresu urządzeń – od tabletów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych aż po notebooki i stacje robocze. Doświadczenie firmy NVIDIA w dziedzinie programowalnych układów GPU doprowadziło do przełomu w przetwarzaniu równoległym i sprawiło, że technologie superkomputerowe przestały być drogie i stały się szeroko dostępne. Firma posiada ponad 1800 patentów włączając te, dotyczące projektów i spraw fundamentalnych dla współczesnej informatyki. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.nvidia.pl

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym możliwości oraz funkcje, wydajność, korzyści z zastosowania procesorów NVIDIA Tesla są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 30 stycznia 2011. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2011 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, CUDA, Quadro, Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn