Firma NVIDIA przyspiesza pracę z aplikacjami do niespotykanych prędkości dzięki silnikom akceleracji zoptymalizowanym dla Fermi

 
 

Deweloperzy szybko i łatwo wykorzystają moc drzemiącą w architekturze Fermi

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

SIGRRAPH 2010, LOS ANGELES — 27 lipca 2010 r. — Firma NVIDIA (Stoisko nr 717) zaprezentowała dziś nowe wersje silników akceleracji aplikacji (ang. AXE - Application Acceleration Engines), zoptymalizowanych pod kątem obsługi najnowszych procesorów graficznych Quadro® opartych na nowej architekturze Fermi® firmy NVIDIA, również zaprezentowanych w dniu dzisiejszym.

Najnowsze wersje silników, przeznaczone dla profesjonalnych deweloperów oprogramowania, to: NVIDIA SceniX™ 6, NVIDIA Cg Tooklit™ 3 i NVIDIA OptiX™ 2. Firma zaprezentowała również renderer iray® firmy mental images, ® – spółki zależnej należącej w całości do firmy NVIDIA – do zastosowań komercyjnych, a także przełomowe rozwiązanie renderowania w chmurze dla procesorów graficznych.

„Dzięki nowym wersjom silników, deweloperzy mogą zdecydowanie szybciej tworzyć i wprowadzać przełomowe aplikacje na rynek,” twierdzi Jeff Brown, Dyrektor Generalny grupy ds. rozwiązań profesjonalnych w firmie NVIDIA. „Oprócz tego, te silniki otwierają drogę do nowej generacji oprogramowania, które będzie wykorzystywać zaawansowane funkcje wizualizacji z wysokowydajnymi obliczeniami symulacyjnymi.”

NVIDIA przyspiesza proces rozwoju
Silniki SceniX 6, Cg Toolkit 3, technologia OptiX 2 oraz rozwiązania do renderowania iray firmy mental images dają deweloperom szereg nowych korzyści i możliwości, które mogą być wykorzystywane w wielu dziedzinach, w tym obrazowania medycznego, stylizacji motoryzacyjnej, projektowania architektonicznego i poszukiwania energii. Nowe cechy i korzyści to m.in.:

NVIDIA SceniX 6

 • Nowa klasa geometryczna: Łata Beziera, wykorzystująca programy tesselujące Cg, które umożliwiają tworzenie najbardziej gładkich powierzchni za pomocą procesorów graficznych opartych na architekturze NVIDIA Fermi;
 • Silnik OptiX 2 umożliwiający szybszy, interaktywny raytracing;
 • Dalsze usprawnienia wydajności oraz jakości, a także;
 • Przyszła obsługa iray firmy mental images.

NVIDIA Cg Toolkit 3

 • Nowe programy do tesselacji współpracujące z najnowszymi procesorami graficznymi opartymi na architekturze Fermi firmy NVIDIA umożliwiają dynamiczne dostosowanie powierzchni przesunięcia i powierzchni generowanych proceduralnie, w czasie rzeczywistym.
 • Możliwość oprogramowania za pomocą bibliotek OpenGL4 i DirectX 11, pozwalająca na osiągnięcie najnowszych efektów na wielu platformach.

NVIDIA OptiX 2

 • Optymalizacja wykonana pod kątem nowych procesorów graficznych opartych na architekturze NVIDIA Fermi zapewnia czterokrotnie wyższą wydajność w porównaniu z procesorami poprzedniej generacji (GT200) oraz ponad dziesięciokrotnie wyższą wydajność w porównaniu z procesorami opartymi na rdzeniu G92;
 • Obsługa wszystkich procesorów graficznych wykorzystujących architekturę NVIDIA CUDA™(G92 i nowsze) w systemach Windows, Linux i Mac OSX; a także
 • Obsługa Direct3D i szybka jednoczesna obsługa technologii D3D i OpenGL umożliwiają elastyczne składanie elementów graficznych oraz rendering hybrydowy.

iray firmy mental images

 • Narzędzie do renderowania realistycznego globalnego oświetlenia, symulowanego deterministycznie;
 • Doskonałe funkcje skalowania i obsługi wielu procesorów graficznych opartych na architekturze NVIDIA Fermi w tym samym komputerze; a także
 • Obsługa mechanizmu renderowania rozproszonego umożliwia skuteczne wykorzystanie wielu procesorów graficznych Quadro i Tesla™ w sieci.

Społeczność deweloperów nastawiona entuzjastycznie do nowych silników
„Nasi klienci są bardzo zainteresowani procesorami graficznymi, gdyż dzięki nim możemy znacznie przyspieszyć funkcje renderowania grafiki. Silniki NVIDIA umożliwiają nam stworzenie nowych, interesujących rozwiązań w pakietach Lightworks, dzięki którym możemy lepiej obsłużyć naszych klientów,” mówi Dave Hutchinson, Dyrektor ds. Produktów w firmie Lightwork Design Limited. „Wdrożenie silnika raytracingu OptiX okazało się bardzo prostym zadaniem, a sam silnik zapewnia ogromne wzrosty prędkości w porównaniu z rozwiązaniami wykorzystującymi wyłącznie procesor centralny.”

„Silnik SceniX od początku stanowił podstawę naszego oprogramowania do stylizacji i wizualizacji Delta Gen,” powiedział Ludwig Fuchs, Prezes firmy Real Time Technologies Inc. „Każda następna wersja SceniX umożliwiła nam wprowadzenie nowych, ważnych funkcji i usprawnień wydajności, a tym samym zaspokojenie potrzeb wymagających klientów w branży motoryzacyjnej. Wersja nr 6 nie jest wyjątkiem od tej reguły.”

“Dzięki programowi iray z łatwością uzupełniliśmy nasze oprogramowanie Bunkspeed SHOT o silnik renderowania, tworząc możliwie najdoskonalsze rozwiązanie pod kątem prędkości i fotorealizmu grafiki,” twierdzi Philip Lunn, Prezes firmy Bunkspeed. „Nowe, przełomowe procesory graficzne Quadro połączone z oprogramowaniem Bunkspeed SHOT zrewolucjonizują procesy twórcze naszych klientów w branżach projektowania i reklamy.”

Dostępność
Deweloperzy mogą pobrać silniki akceleracji aplikacji firmy NVIDIA już teraz. Silniki OptiX, SceniX oraz zestaw narzędziowy Cg Toolkit można pobrać i wdrożyć bezpłatnie. Więcej informacji można znaleźć w witrynie: //www.nvidia.pl/object/application_acceleration_engines_pl.html. Firma metal images udziala licencji komercyjnej na program iray. Więcej informacji można znaleźć w witrynie: //www.mentalimages.com/products/iray.html.

Specjaliści z branży graficznej mogą zobaczyć nowe silniki na targach SIGGRAPH 2010, na stoisku firmy NVIDIA (nr 717), Sala południowa w Centrum zjazdów w Los Angeles, między 27 a 29 lipca 2010 r.

Więcej informacji można otrzymać w witrynie: www.nvidia.pl/quadro.
Śledź NVIDIA Quadro w serwisie YouTube oraz na Twitterze: @NVIDIAQuadro.

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA (Nasdaq: NVDA) pokazała światu moc grafiki komputerowej w momencie wynalezienia procesora graficznego (GPU) w 1999 roku. Od tego czasu, firma konsekwentnie ustanawia nowe standardy w obliczeniach wizualnych dzięki zapierającej dech w piersiach interaktywnej grafice dostępnej w szeregu nowoczesnych urządzeń takich jak smartfony, notebooki czy stacje robocze. Dzięki gruntownej znajomości programowalnych procesorów graficznych, NVIDIA doprowadziła do wielu przełomowych osiągnięć w dziedzinie obliczeń równoległych. Osiągnięcia te sprawiły, iż obliczenia superkomputerowe stały się ekonomicznym i szeroko dostępnym rozwiązaniem. Firma może się poszczycić autorstwem ponad 1100 patentów w USA, głównie w projektowaniu i w badaniach, dziedzinach kluczowych dla obliczeń komputerowych nowej generacji. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, funkcji, wpływu, wydajności i możliwości procesorów graficznych NVIDIA i profesjonalnych procesorów graficznych Quadro są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

© 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA Quadro, CUDA, 3D Vision, OptiX, SceniX, Cg Toolkit 3 i NVIDIA Fermi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn