Firma NVIDIA wprowadza obsługę akceleracji przez procesor graficzny w aplikacjach opartych na OpenCV

 
 

Obsługa architektury CUDA w bibliotekach OpenCV umożliwia tworzenie nowych rozwiązań opartych na wizualizacji komputerowej, od robotyki najnowszej generacji po bezpieczniejsze samochody.

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje

SANTA CLARA, Kalif. — 23 września 2010 r. — Firma NVIDIA ogłosiła dziś wprowadzenie obsługi CUDA w popularnej bibliotece obróbki obrazu, OpenCV, pomocnej w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań dla dziedzin robotyki, motoryzacji, medycyny, produktów konsumenckich, zabezpieczeń, produkcji i nauki.

Dzięki obsłudze akceleracji przez procesor graficzny wdrożonej w bibliotekach OpenCV, programiści otrzymują możliwość wykonywania w czasie rzeczywistym dokładniejszych i bardziej złożonych algorytmów OpenCV na obrazach w wyższej rozdzielczości, które zużywają przy tym mniej energii. To osiągnięcie ułatwi rozwój wielu nowych rozwiązań wizualizacji komputerowej.

Tysiące deweloperów oraz ponad dwa miliony pobrań świadczą o popularności biblioteki OpenCV w rozwoju potężnych, wymagających obliczeniowo zastosowań, które wymagają ogromnej wydajności w czasie rzeczywistym. Dla przykładu, w obliczeniach głębi nowy silnik OpenCV pracuje na procesorze graficznym od 5 do 10 razy szybciej w porównaniu do identycznego rozwiązania opartego wyłącznie na procesorze centralnym.

Nowe zastosowania wizualizacji komputerowej, tj. skomplikowane algorytmy rozpoznawania, śledzenia i trójwymiarowej rekonstrukcji obiektów, często były ograniczone zbyt niską mocą obliczeniową, która ponadto hamowała kreatywność osób pracujących na tym polu,” twierdzi Gary Bradski, Starszy pracownik naukowy w Willow Gagare i założyciel OpenCV. „Dzięki akceleracji opartej na procesorach graficznych z architekturą CUDA, wiele algorytmów bibliotek OpenCV będzie pracować od 5 do 10 razy szybciej, co umożliwi tworzenie oraz łączenie bardziej funkcjonalnych zastosowań w przyszłości.”

„Akceleracja procesorów graficznych firmy NVIDIA daje bibliotekom OpenCV moc obliczeniową niezbędną do tworzenia zaawansowanych mechanizmów automatycznego wspomagania kierowcy oraz innych, popularnych rozwiązań dla rynku konsumenckiego,” twierdzi Taner Ozcelik, Dyrektor Generalny działu motoryzacyjnego w firmie NVIDIA. „OpenCV to zestaw narzędziowy dla programistów, dzięki któremu mogą oni natychmiast badać i rozwijać te produkty bez potrzeby tworzenia algorytmów wizualnych od podstaw. To znaczący kamień milowy w tej branży, który może skutkować znaczną popularyzacją rozwiązań wizualizacji komputerowej w szerokiej gamie sektorów.”

Według planów, pierwsza wersja bibliotek OpenCV z obsługą procesorów graficznych opartych na architekturze CUDA dla wielu popularnych i potężnych funkcji, ma zostać udostępniona na wiosnę 2011 r. Niektóre z tych akcelerowanych funkcji bibliotek OpenCV są już dostępne w repozytorium kodu źródłowego OpenCV.

„W moim laboratorium bardzo często korzystamy z bibliotek OpenCV, używając ich w rozwoju naszych autonomicznych pojazdów,” mówi Sebastian Thrun, profesor nauk komputerowych i inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Stanford. „Dzięki akceleracji procesorów graficznych opartych na architekturze CUDA, OpenCV osiąga natychmiastowy wzrost wydajności, który niezmiernie pomaga w naszych badaniach. Biblioteki OpenCV i architektura CUDA znacząco zwiększą możliwości wizualizacji komputerowej w naszych automatycznych pojazdach.”

Sesje OpenCV na konferencji GTC (20-23 września)
Konferencja technologii procesorów graficznych firmy NVIDIA (GTC) składa się z 280 godzin sesji dotyczących procesorów graficznych, w tym ponad 25 sesji dotyczących programowania w języku CUDA C/C++. Uczestnicy tej konferencji otrzymują ogrom informacji o obliczeniach na procesorach graficznych, a także osiągnięciach i rozwoju na tym polu. Na konferencji GTC obywają się również prezentacje na temat prac z OpenCV i procesorami graficznymi, w tym m.in. mowa wprowadzająca Sebastiana Thruna, pioniera w dziedzinie robotyki z Uniwersytetu Stanford, która odbędzie się 23 września. Sebatian Trhun wykorzystał biblioteki OpenCV w rozwoju zwycięskiej technologii robotów w konkursie sponsorowanym przez DARPA.

Więcej informacji na temat konferencji GTC i sesji OpenCV można znaleźć na stronie: www.nvidia.pl/gtc.

Tagi / Słowa kluczowe:
NVIDIA, GTC, GPU, CUDA, GPGPU, OpenCV, wizualizacja komputerowa, obliczenia wielkoskalowe, programiści, motoryzacja, medycyna, bezpieczeństwo, produkcja, badania

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA (Nasdaq: NVDA) pokazała światu moc grafiki komputerowej w momencie wynalezienia procesora graficznego (GPU) w 1999 roku. Od tego czasu, firma konsekwentnie ustanawia nowe standardy w obliczeniach wizualnych dzięki zapierającej dech w piersiach interaktywnej grafice dostępnej w szeregu nowoczesnych urządzeń takich jak smartfony, notebooki czy stacje robocze. Dzięki gruntownej znajomości programowalnych procesorów graficznych, NVIDIA doprowadziła do wielu przełomowych osiągnięć w dziedzinie obliczeń równoległych. Osiągnięcia te sprawiły, iż obliczenia superkomputerowe stały się ekonomicznym i szeroko dostępnym rozwiązaniem. Firma może się poszczycić autorstwem ponad 1100 patentów w USA, głównie w projektowaniu i w badaniach, dziedzinach kluczowych dla obliczeń komputerowych nowej generacji. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nvidia.pl.

# # #

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: wpływu i korzyści płynących z akceleracji GPU w aplikacjach OpenCV oraz doświadczenia w dziedzienie obliczeń wizualnych i przetwarzaniu równoległym oraz wpływ patentów firmy na dziedzinę obliczeń jako taką są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

© 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, CUDA, TESLA, Quadro są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn