Rusza 10 edycja programu programu stypendialnego firmy NVIDIA

 
 

Firma przeznaczy 250 000 USD na granty w dziedzinie technologii obliczeniowych

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

Schulten

SANTA CLARA, Kalifornia — 16 listopada 2010 — W dniu dzisiejszym rusza dziesiąta już edycja programu stypendialnego firmy NVIDIA (Graduate Fellowship Program), w ramach którego firma wspiera badania mające na celu opracowanie nowych rozwiązań w zakresie technologii obliczeniowych i wizualizacyjnych. W tegorocznej edycji programu granty, w wysokości 25 000 USD każdy, może otrzymać do 10 studentów studiów doktoranckich zaangażowanych w prace nad obliczeniami równoległymi oraz przetwarzaniem grafiki.

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać studenci ze wszystkich krajów świata. Przyjmowanie zgłoszeń zakończy się 3 lutego 2011 r., zaś lista zwycięzców zostanie ogłoszona w kwietniu przyszłego roku. Wśród kryteriów, jakie należy spełnić, aby móc wziąć udział w programie, znajduje się m.in. wymóg ukończenia pierwszego roku studiów doktoranckich w zakresie informatyki, inżynierii elektrycznej, wysokowydajnych technologii obliczeniowych, przetwarzania danych lub innych, zbliżonych specjalizacji. Osoby zgłaszające się do programu muszą być członkiem aktywnego zespołu badawczego. Więcej informacji dotyczących kryteriów i sposobu składania aplikacji można znaleźć odwiedzając stronę //research.nvidia.com/relevant/graduate-fellowship-program lub pisząc na adres fellowship@nvidia.com.

“Świat nauki, technologii i medycyny stoi dzisiaj przed ogromnymi wyzwaniami", powiedział Bill Dally, szef zespołu naukowców w firmie NVIDIA. "NVIDIA Graduate Fellowship Program wspiera finansowo badania, które mają na celu opracowanie nowych technologii w zakresie wysokowydajnego przetwarzania danych, mogących z kolei znacznie przyspieszyć prace nad rozwiązaniem krytycznych problemów w wielu dziedzinach nauki - od poszukiwań lekarstwa na raka, aż po badania nad źródłami energii."

Poza wsparciem finansowym, zwycięzcy programu stypendialnego uzyskają również dostęp do zaawansowanych technologii firmy NVIDIA®.

Nicolas Pinto, stypendysta sprzed 2 lat, mówi: "NVIDIA Graduate Fellowship Program pozwolił naszemu połączonemu zespołowi badawczemu z MIT oraz Uniwersytetu Harvarda na znaczne przyspieszenie prac nad stworzeniem teorii obliczeniowych opisujących sposób, w jaki kora wzrokowa mózgu identyfikuje poszczególne obiekty. Nasze badania zaowocowały stworzeniem jednego z najbardziej obiecujących wielkoskalowych systemów rozpoznawania obiektów i twarzy. Gorąca zachęcam przyszłych doktorantów do zgłoszenia się do programu firmy NVIDIA."

Od pierwszej edycji w 2002 r., w ramach programu stypendialnego NVIDIA przyznano ponad 2 000 000 USD na badania prowadzone przez 84 studentów.

Więcej informacji: //research.nvidia.com/relevant/graduate-fellowship-program

O firmie NVIDIA
Konstruując w 1999 roku pierwszy układ GPU, NVIDIA uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej. Od tego czasu konsekwentnie ustanawia nowe standardy w zakresie technologii wizualnych, wprowadzając zapierające dech w piersiach, interaktywne rozwiązania graficzne w ramach szerokiego zakresu urządzeń – od tabletów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych aż po notebooki i stacje robocze. Doświadczenie firmy NVIDIA w dziedzinie programowalnych układów GPU doprowadziło do przełomu w przetwarzaniu równoległym i sprawiło, że technologie superkomputerowe przestały być drogie i stały się szeroko dostępne. Firma posiada ponad 1600 patentów w Stanach Zjednoczonych, włączając te, dotyczące projektów i spraw fundamentalnych dla współczesnej informatyki.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do korzyści z programu NVIDIA Grauate Fellowship Program i finansowanych w jego ramach badań oraz wpływu opatentowanych rozwiązań firmy na branżę obliczeniową są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2010 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, Tesla, CUDA i RealityServer są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn