Nowości

NVIDIA GRID zapewnia wirtualnym pulpitom prawdziwą moc kart graficznych

Użytkownicy rozwiązań Citrix otrzymują dostęp do wirtualnych pulpitów, które zachowują się jak pełnoprawne komputery biurkowe

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Jacek Brol / Ewa Rudkowska
Gamma PR (NVIDIA PR)
nvidia@gammapr.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

NVIDIA GRID Virtualized Graphics

ANAHEIM, Kalifornia—Citrix Synergy—22 maja 2013—NVIDIA poinformowała dziś, że jej technologia wirtualizacji procesorów graficznych NVIDIA GRID™ vGPU™ została zintegrowana z platformą Citrix XenDesktop 7, dzięki czemu użytkownicy tego oprogramowania będą mogli w pełni wykorzystać potencjał technologii wirtualizacji pulpitów.

Technologia NVIDIA GRID vGPU powstała aby sprostać wyzwaniom, które powstały w ostatnich latach wraz ze wzrostem liczby pracowników w firmach chcących używać własnych notebooków i przenośnych urządzeń w pracy. Osoby te coraz częściej korzystają z rozwiązań wirtualizacji pulpitów, które do tej pory nadawały się do użytku jedynie z najprostszymi aplikacjami firmowymi. Ze względu na niską wydajność i kompatybilność, rozwiązania te były niepraktyczne dla osób korzystających z aplikacji do modelowania informacji o budynku (BIM), zarządzania cyklami życia produktu (PLM) czy edycji zdjęć i filmów.

Niedociągnięcia te rozwiązano już dwadzieścia lat temu, zastępując programową emulację funkcji graficznych dedykowanym sprzętem do wyświetlania grafiki. Rozwiązania wirtualizacji pulpitu były jedyną nowoczesną technologią komputerową pozbawioną dedykowanego sprzętu graficznego. W rezultacie odpowiedzialność za renderowanie grafiki spoczywała na i tak już obciążonym zwirtualizowanym procesorze centralnym, co spowalniało aplikacje i negatywnie wpływało na ich kompatybilność.

Sytuacja zaczęła ulegać poprawie rok temu, wraz z wprowadzeniem niewirtualizowanych procesorów graficznych w platformie Citrix XenServer. Niestety rozwiązanie to miało swoje ograniczenia, ponieważ wymagało zainstalowania jednego procesora graficznego dla każdego użytkownika korzystającego z systemu.

Dzięki technologii współdzielenia procesorów graficznych HDX i intensywnej kompresji w platformie XenDesktop 7, klienci korzystający z produktów firmy NVIDIA i Citrix otrzymują natychmiastowy dostęp do bogatych, wymagających graficznych aplikacji w tradycyjnym modelu hostowanych i współdzielonych wirtualnych pulpitów. Wykorzystanie systemu Microsoft Windows Server RDSH i platformy XenDesktop 7 pozwala na współdzielenie procesów graficznych między wieloma sesjami użytkowników.

Ponadto połączenie platformy Citrix XenServer i technologii NVIDIA GRID vGPU pozwala użytkownikom na efektywne współdzielenie procesorów graficznych między wieloma wirtualnymi maszynami. W ten sposób firmy mogą zwiększyć wykorzystanie wirtualnych środowisk, udostępniając procesory graficzne:

  • architektom, inżynierom i wykonawcom korzystającym z narzędzi CAD, takich jak Autodesk BIM
  • osobom obsługującym procesy produkcji za pomocą narzędzi PLM, takich jak Enovia 3DLive, PTC Windchill PLM Connector czy SIEMENS Teamcenter
  • osobom tworzącym materiały cyfrowe za pomocą narzędzi do edycji zdjęć i filmów, takich jak Adobe® Photoshop®
  • specjalistom medycyny korzystających z aplikacji do archiwizacji i transmisji obrazów (PACS), takich jak GE Centricity EMR

Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny firmy Citrix, zaprezentował dziś oprogramowanie XenDesktop 7 obsługującego technologię NVIDIA GRID vGPU podczas swojego wystąpienia otwierającego konferencję Citrix Synergy 2013.

„Dzięki NVIDIA GRID vGPU, nawet najbardziej wymagające aplikacje graficzne mogą być dostarczane przez XenDesktop 7”, powiedział Bob Schultz, wiceprezes i dyrektor generalny działu komputerów stacjonarnych i aplikacji w firmie Citrix. „Teraz firmy mogą zapewnić swoim użytkownikom wydajność, które oczekują i potrzebują dla aplikacji inżynieryjnych, projektowych czy do edycji wideo, które są centralnie zabezpieczone i zarządzane pod kątem własności intelektualnej i informacji poufnych.”

„Po raz pierwszy użytkownicy wirtualnych desktopów otrzymują pełną wydajność, stabilność i kompatybilność sprzętowej akceleracji grafiki, a to dzięki GRID vGPU”, powiedział Jeff Brown, wiceprezes i dyrektor generalny jednostki biznesowej GRID w firmie NVIDIA. „Miliony osób zaangażowanych w projektowanie produktów, produkcję i zarządzanie łańcuchem dostaw mogą teraz czerpać korzyści z wirtualizacji pulpitów i aplikacji dzięki technologii NVIDIA GRID vGPU.”

Technologia NVIDIA GRID vGPU jest demonstrowana do 24 maja na stoisku nr 303 firmy NVIDIA oraz w strefie demo platformy XenServer, na konferencji Citrix Synergy w Anaheim. Produkt będzie szeroko dostępny jeszcze w tym roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie NVIDIA GRID.

Informacje o rozwiązaniach GRID firmy NVIDIA
Gama produktów NVIDIA GRID składa się z urządzeń, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i umożliwia dostarczenie usługi akceleracji przez procesor graficzny z centrum danych do odbiorcy końcowego. Obejmuje ona platformę NVIDIA GRID VGX dla przedsiębiorstw, system obliczeń wizualnych NVIDIA GRID VCA dla małych i średnich firm, a także platformę strumieniowania gier w chmurze NVIDIA GRID przeznaczoną dla firm dostarczających gry jako usługi. Śledź nas na Twitterze: @NVIDIAGRID.

O firmie NVIDIA
Od 1993 roku NVIDIA (NASDAQ: NVDA) wiedzie prym w sztuce i rzemiośle tworzenia systemów obliczeń wizualnych. Technologie stworzone przez firmę przekształcają świat pełen wyświetlaczy w pełni interaktywne środowisko dla wszystkich użytkowników – od graczy po naukowców, od konsumentów po przedsiębiorstwa. Więcej informacji można znaleźć na stronach //nvidianews.nvidia.com i //blogs.nvidia.com.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym wpływ i korzyści wynikające z zastosowania technologii NVIDIA GRID vGPU oraz wpływy patentów firmy na nowoczesne komputery są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 28 kwietnia 2013 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

© 2013 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, NVIDIA GRID, NVIDIA VGX oraz GRID vGPU są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.