Nowości

NVIDIA i VMware wprowadzają bogate graficznie wirtualne pulpity oraz aplikacje do publicznych chmur

Platforma VMware Horizon DaaS z technologią NVIDIA GRID zwiększa produktywność i obniża koszty firm wykorzystujących obliczenia wizualne

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Jacek Brol / Ewa Rudkowska
Gamma PR (NVIDIA PR)
nvidia@gammapr.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

SAN JOSE, Kalifornia — GTC — 25 marca 2014 r. — Firmy NVIDIA oraz VMware poinformowały dzisiaj, że technologia NVIDIA GRID™ jest już dostępna w ramach platformy VMware Horizon™ DaaS®, umożliwiając wyświetlanie grafiki 3D w wirtualnych pulpitach i aplikacjach dostarczanych przez publiczne systemy chmury, tym samym odblokowując pełen potencjał wirtualizacji pulpitów dla przedsiębiorstw.

W efekcie platforma firmy VMware jest jedyną usługą dostarczania wirtualnych pulpitów wielu użytkownikom (DaaS), która obsługuje zaawansowane środowiska graficzne pulpitu oraz aplikacje niezbędne klientom korzystającym z technologii obliczeń wizualnych, takich jak firmy inżynieryjne, producenci pojazdów, studia filmowe oraz projektanci artykułów detalicznych.

Platforma DaaS może zwiększyć wydajność firm, pozwalając na zapewnienie dostępu z urządzeń mobilnych oraz zdalną współpracę zespołów i wykonawców zlokalizowanych w różnych miejscach, dostarczając użytkownikom wymagające graficznie aplikacje 3D w każdym miejscu i czasie, na każdym urządzeniu połączonym z Internetem. Architektura oprogramowania dla wielu użytkowników umożliwia dostarczenie jednej aplikacji wielu klientom, zwiększając elastyczność i zmniejszając koszty firmy.

„Technologia NVIDIA GRID otworzyła drogę do wirtualnych obliczeń wizualnych wielu przedsiębiorstwom na całym świecie”, powiedział Jeff Brown, wiceprezes i dyrektor generalny ds. profesjonalnej wizualizacji i profesjonalnego projektowania w firmie NVIDIA. „Dzięki współpracy z firmą VMware możemy zaoferować klientom elastyczny dostęp do mocy obliczeniowej procesorów graficznych przesyłanej z własnych wirtualnych środowisk lub bezpośrednio z chmury. W ten sposób przedsiębiorstwa zwiększą wydajność swoich pracowników, jednocześnie zachowując lepszą kontrolę nad zasobami sprzętowymi.”

Niedościgniona wydajność w każdym zastosowaniu i każdej chmurze
Procesory graficzne NVIDIA GRID oparte na architekturze NVIDIA® Kepler™ zapewniają wiodącą wydajność graficzną oraz technologię gwarantującą niskie opóźnienia przy wyświetlaniu obrazu, tym samym zwiększając wydajność pracy na wirtualnych pulpitach. W połączeniu z platformą VMware Horizon DaaS użytkownicy zyskują bezkompromisowy dostęp do obliczeń wizualnych w formie usługi chmury, która umożliwia płynny dostęp do środowiska pracy z urządzeń mobilnych oraz natychmiastową współpracę z udziałem bardzo wymagających aplikacji wizualnych, takich jak narzędzia do projektowania i tworzenia firmy Autodesk.

„Nasi klienci, którzy wykonują nowe, przełomowe projekty, budynki oraz elementy infrastruktury wodno-lądowej, a także twórcy materiałów rozrywkowych, oczekują niesamowicie wysokiej wierności grafiki”, powiedział Ben Cochran, architekt oprogramowania w firmie Autodesk. „DaaS uzupełnia wiele aplikacji firmy Autodesk, które już teraz współpracują z technologią NVIDIA GRID.”

„Platforma VMware Horizon DaaS z technologią NVIDIA GRID to doskonałe rozwiązanie dla firm z dużymi wymaganiami względem wydajności obliczeniowej i graficznej”, powiedział Sumit Dhawan, wiceprezes i dyrektor generalny ds. rozwiązań dla użytkowników końcowych w firmie VMware. „Dzięki niej firmy mogą tworzyć innowacyjne rozwiązania, korzystając z wysokowydajnych aplikacji 3D serwowanych przez chmurę, z opcją natychmiastowego dostępu z urządzeń mobilnych oraz możliwości współpracy między użytkownikami rozsianymi po całym świecie. Dzięki współpracy firm VMware i NVIDIA zarówno klienci, jak i usługodawcy będą czerpać korzyści z doświadczenia obu liderów w swoich branżach.”

Platforma VMware Horizon DaaS pozwala usługodawcom dostarczać użytkownikom końcowym pełnoprawne, acz wirtualne przestrzenie robocze, w tym pulpity i aplikacje 3D, w ramach miesięcznej usługi subskrypcji, zapewniając im przewidywalne koszty, które łatwo ująć w budżecie.

Atrakcyjne korzyści rynkowe
„Klienci we wszystkich branżach są niezmiernie zainteresowani korzyściami wynikającymi z platformy DaaS. Widzimy ogromny potencjał w możliwości przedstawienia unikalnej oferty DaaS klientom potrzebujących dużej wydajności graficznej”, powiedział Sumeet Sabharwal, wiceprezes oraz dyrektor generalny NaviSite. „Sądzimy że platforma VMware Horizon DaaS z technologią NVIDIA GRID pozwoli nam zapełnić tę lukę. Firma NaviSite zamierza rozszerzyć swoją ofertę o rozwiązania wykorzystując technologię NVIDIA GRID jeszcze w tym roku.”

Już wkrótce: Wirtualny procesor graficzny NVIDIA GRID w maszynach wirtualnych
Jen-Hsun Huang, dyrektor generalny firmy NVIDIA oraz Ben Fathi, dyrektor generalny ds. technologii w firmie VMware, zapowiedzieli wprowadzenie technologii NVIDIA GRID w platformie VMware Horizon DaaS podczas przemówienia otwierającego doroczną konferencję GTC (GPU Technology Conference).

Firmy NVIDIA i VMware poinformowały także o prowadzonych pracach, które mają umożliwić klientom VMware korzystanie z technologii NVIDIA GRID vGPU™ (wirutalnych procesorów graficznych), umożliwiającej współdzielenie procesorów graficznych z wirtualnymi maszynami VMware. Technologia GRID vGPU umożliwia rozdzielenie jednego procesora graficznego nawet na ośmiu użytkowników i współdzielenie funkcji akceleracji grafiki między wieloma wirtualnymi pulpitami, bez pogarszania jej jakości.

Technologia GRID vGPU umożliwia przesyłanie poleceń bezpośrednio do procesora graficznego, który z kolei przydziela odpowiednią ilość pamięci do potrzeb każdego użytkownika. Współpraca obu firm pozwoli usprawnić wydajność wspólnego rozwiązania, a w konsekwencji zapewnić klientom oraz usługodawcom najwyższą wydajność obsługi złożonych, wymagających aplikacji możliwie najmniejszym kosztem.

Dostępność i cena
Usługodawcy oraz klienci mogą skorzystać z technologii NVIDIA GRID na platformie VMware Horizon DaaS już teraz. Wczesna wersja sprzętu NVIDIA GRID vGPU współpracującego z wirtualnymi maszynami firmy VMware zostanie udostępniona wybranym klientom jeszcze w tym roku.

Mowę wprowadzającą Jen-Hsun Huanga można obejrzeć w witrynie internetowej GTC pod adresem www.gputechconf.com.

Bądź na bieżąco z firmą NVIDIA:

  • Polub nas na Facebooku.
  • Połącz się z nami w serwisie LinkedIn.
  • Wpisz #GTC14 na Twitterze.
  • Wyświetl filmy od firmy NVIDIA w serwisie YouTube.
  • Czytaj blog firmy NVIDIA.
  • Subskrybuj kanał informacyjny codziennych wiadomości od firmy NVIDIA za pomocą czytnika wiadomości Pulse.

O firmie VMware
VMware (NYSE:VMW) jest liderem na polu rozwiązań do wirtualizacji i infrastruktury chmur, dzięki którym firmy mogą kontynuować rozwój w Wieku Chmury. Klienci wykorzystują rozwiązania VMware do ewolucyjnego przekształcania mechanizmów tworzenia, dostarczania i konsumowania zasobów IT, dostosowując je do własnych potrzeb. W roku 2013 firma VMware uzyskała dochody w wysokości 5,21 miliarda USD, obsługując 500 000 klientów i współpracując z 75 000 partnerów. Firma ma swoją siedzibę w Krzemowej Dolinie, a także obsługuje oddziały na całym świecie. Strona internetowa firmy jest dostępna pod adresem www.vmware.com.

O firmie NVIDIA
Od 1993 roku NVIDIA (NASDAQ: NVDA) wiedzie prym w sztuce i rzemiośle tworzenia systemów obliczeń wizualnych. Technologie stworzone przez firmę przekształcają świat pełen wyświetlaczy w pełni interaktywne środowisko dla wszystkich użytkowników – od graczy po naukowców, od konsumentów po przedsiębiorstwa. Więcej informacji można znaleźć na stronach //www.nvidia.pl/page/newsandevents.html i //blogs.nvidia.com.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej w tym wpływ i korzyści wynikające z zastosowania technologii NVIDIA GRID na platformie VMware Horizon DaaS, dostępność, wpływ i korzyści wynikające z zastosowania NVIDIA GRID vGPU są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-K za okres finansowy zakończony 26 stycznia 2014 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2014 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, GRID, Kepler oraz vGPU są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

VMware, Horizon, Horizon View oraz DaaS są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi VMware, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Użycie słowa "partner" lub "partnerstwo" nie oznacza prawnego stosunku pomiędzy VMware a innymi firmami.