Osiągnięcia naukowe i innowacje wykorzystujące procesory graficzne głównymi tematami konferencji GTC 2011

 
 

Firma NVIDIA i Laboratorium Narodowe w Los Alamos wspólnymi siłami organizują Sympozjum obliczeń wielkoskalowych na konferencji GTC, która odbędzie się w San Jose, w dniach 11–14 października 2011 r.

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
Hanna Greve
Account Manager
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

GTC 2011
Keynote GTC2010

SANTA CLARA, Kalifornia.— 7 lutego 2011 r. — Firma NVIDIA potwierdziła dziś datę i miejsce tegorocznej konferencji GTC (GPU Technology Conference 2011) - wydarzenie odbędzie się w Centrum zjazdów McEnery w San Jose (Kalifornia) między 11 a 14 października 2011 r. Wraz z konferencją GTC odbędzie się również Sympozjum akcelerowanych obliczeń wielkoskalowych, które jest współorganizowane przez Laboratorium Narodowe Los Alamos

Członkowie ostatniej konferencji mieli okazję wziąć udział w 280 godzinach prezentacji i zajęć, podczas których przedstawiono najwazniejsze innowacje w dziedzinie obliczeń naukowo-technicznych. Tegoroczna edycja konferencji, GTC 2011, to obowiązkowe pozycja dla wszystkich naukowców, inżynierów i deweloperów zajmujących się problemami obliczeniowymi, którzy doceniają wagę i wpływ procesora graficznego na dziedziny obliczeń technicznych i naukowych. Popularyzacja obliczeń wielkoskalowych oraz ich rosnąca przydatność w wielu dziedzinach rozwoju i nauki sprawia, że tegoroczna konferencja GTC staje się wydarzeniem, którego nie można przegapić

„Konferencja GTC stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w społeczności specjalistów zajmujących się obliczeniami naukowymi i technicznymi opartymi na procesorach graficznych,” twierdzi Bill Dally, Główny pracownik naukowy w firmie NVIDIA. „Uzupełnienie konferencji o Sympozjum akcelerowanych obliczeń wielkoskalowych jest dowodem wysokiej wagi procesorów centralnych i obliczeń równoległych na tym polu.”

Sympozjum dotyczące akcelerowanych obliczeń wielkoskalowych było dotychczas organizowane przez wiodącą instytucję badawczą ds. bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych – Laboratorium Narodowe w Los Alamos – w formie oddzielnego wydarzenia, na którym wiodące postacie świata obliczeń wielkoskalowych dzieliły się wiedzą z innymi i nawiązywały wzajemną współpracę w celu rozwiązywania najważniejszych problemów technologicznych na świecie. W tym roku to wydarzenie odbędzie się równolegle z konferencją GTC 2011 i będzie współorganizowane przez Laboratorium Narodowe w Los Alamos oraz firmę NVIDIA.

Ben Bergen, badacz z Laboratorium Narodowego w Los Alamos, twierdzi, że „Rosnąca popularność GTC sprawia, że konferencja stała się idealnym miejscem dla Sympozjum akcelerowanych obliczeń wielkoskalowych. Na to wydarzenie przybywa z całego świata wielu starszych rangą naukowców z laboratoriów naukowych, którzy są zainteresowani rozwojem oprogramowania i sprzętu. Konferencja GTC jest dla nich idealna.”

„Konferencja goszcząca uczestników z tak szerokiego zakresu dyscyplin naukowych jest rzadkością. To wydarzenie jest dowodem zmian, jakie zachodzą w procesie rozwiązywania złożonych problemów naukowych dzięki zastosowaniu procesora graficznego.” twierdzi Klaus Schulten, Profesor Swanlund wydziału fizyki z Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign.

Wielu sponsorów i wystawców zamówiło już stoiska na GTC 2011. Wśród nich znalazły się takie firmy, jak Microsoft, Supermicro, PNY, NExt IO, GE Intelligent Platforms, AMAX, Appro, The Portland Group i Wolfram Researcgh.

Więcej informacji na temat konferencji GTC 2011 można znaleźć w witrynie www.gputechconf.com, która umożliwia również zasubskrybowanie biuletynu elektronicznego. Biuletyn zawiera najnowsze informacje na temat tego wydarzenia; za jego pomocą zostaną również rozesłane zaproszenia do składania prac.

O firmie NVIDIA
Konstruując w 1999 roku pierwszy układ GPU, NVIDIA uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej. Od tego czasu konsekwentnie ustanawia nowe standardy w zakresie technologii wizualnych, wprowadzając zapierające dech w piersiach, interaktywne rozwiązania graficzne w ramach szerokiego zakresu urządzeń – od tabletów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych aż po notebooki i stacje robocze. Doświadczenie firmy NVIDIA w dziedzinie programowalnych układów GPU doprowadziło do przełomu w przetwarzaniu równoległym i sprawiło, że technologie superkomputerowe przestały być drogie i stały się szeroko dostępne. Firma posiada ponad 1600 patentów w Stanach Zjednoczonych, włączając te, dotyczące projektów i spraw fundamentalnych dla współczesnej informatyki.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym możliwości oraz funkcje procesorów graficznych NVIDIA Tesla oraz architektury obliczeń równoległych CUDA są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2010 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, logotyp Tesla i CUDA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn