Nowości

Steve Scott, były szef Cray, dołącza do firmy NVIDIA, aby pomóc w kształtowaniu przyszłości obliczeń wielkoskalowych

 
 

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

SANTA CLARA, Kalifornia — 10 sierpnia, 2011 r. — Firma NVIDIA ogłosiła dziś zatrudnienie Steve'a Scotta, doświadczonego prezesa firmy Cray, który będzie przewodzić firmowej inicjatywie rozwoju obliczeń wieloskalowych.

Scott obejmie stanowisko dyrektora ds. technicznych (CTO) jednostki biznesowej Tesla™ w firmie NVIDIA, gdzie będzie odpowiedzialny za planowanie rozwoju i architektury Tesla. Tesla szybko staje się niezbędną technologią w sektorze obliczeń wieloskalowych i oczekuje się, że będzie prowadzić do dalszego rozwoju wydajności, sięgającego eksaskali.

Scott ma 45 lat, z czego 19 przepracował w firmie Cray, w tym ostatnie sześć na stanowisku wiceprezesa i dyrektora ds. technicznych, gdzie był odpowiedzialny za kierunek technologicznego rozwoju firmy Cray oraz planowanie architektury systemowej. Steve Scott jest autorem 27 patentów w Stanach Zjednoczonych dotyczących sieci połączeniowych, mikroarchitektury procesorów, spójności pamięci podręcznych, mechanizmów synchronizacji i skalowalnych architektur równoległych.

Jest on znanym ekspertem na polach architektury komputerów wieloskalowych i sieci połączeniowych, a także laureatem nagród ACM im. Maurice'a Wilkesa oraz IEEE za osiągnięcia w dziedzinie inżynierii komputerowej im. Seymoura Craya, które otrzymał w 2005 roku. Steve Scott brał również udział w wielu komisjach programowych i radach doradczych.

„Niewiele osób na świecie zna problematykę systemów używanych do obliczeń wieloskalowych tak dobrze, jak Steve” twierdzi Bill Dally, główny pracownik naukowy firmy NVIDIA. „Fakt, iż Steve dołączył do firmy NVIDIA wyraźnie stanowi uznanie obliczeń na procesorach graficznych jako przyszłości obliczeń wielkoskalowych. Odegra on kluczową rolę w tworzeniu architektur najpotężniejszych superkomputerów na świecie.”

Scott otrzymał tytuł licencjata z inżynierii elektrycznej i komputerowej, tytuł magistra informatyki oraz doktorat w dziedzinie architektury komputerowej na Uniwersytecie Winsconsin w Madison, gdzie był również członkiem naukowym Fundacji Hertz i Naukowej Fundacji Absolwentów.

O firmie NVIDIA
Konstruując w 1999 roku pierwszy układ GPU, NVIDIA uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej. Od tego czasu konsekwentnie ustanawia nowe standardy w zakresie technologii wizualnych, wprowadzając zapierające dech w piersiach, interaktywne rozwiązania graficzne w ramach szerokiego zakresu urządzeń – od tabletów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych aż po notebooki i stacje robocze. Doświadczenie firmy NVIDIA w dziedzinie programowalnych układów GPU doprowadziło do przełomu w przetwarzaniu równoległym i sprawiło, że technologie superkomputerowe przestały być drogie i stały się szeroko dostępne. Firma posiada ponad 1900 patentów włączając te, dotyczące projektów i spraw fundamentalnych dla współczesnej informatyki. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym nominacja pana Scotta na stanowisko dyrektora ds. Technicznych, możliwości, funkcje, wydajność i korzyści procesorów NVIDIA Tesla oraz wpływu patentów firmy na technologie obliczeniowe są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: zatrudnienia pana Scotta w firmie NVIDIA; rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 1 maja 2011. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2011 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, logotyp Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn