Nowości

IBM i NVIDIA zapowiadają rozwiązania przyspieszające aplikacje korporacyjnych centrów danych oraz superkomputery nowej generacji

Superkomputery oparte na akceleratorach procesorach graficznych mogą analizować dane przedsiębiorstw w czasie rzeczywistym

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Jacek Brol / Ewa Rudkowska
Gamma PR (NVIDIA PR)
nvidia@gammapr.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

DENVER — SC13 — 18 listopada 2013 r. — Firmy NVIDIA i IBM przedstawiły dzisiaj plany współpracy nad stworzeniem szerokiej oferty oprogramowania dla przedsiębiorstw oferowanych przez IBM dla platform Power Systems,, w wersjach akcelerowanych przez procesory graficzne.

Będzie to pierwszy przypadek masowego zastosowania technologii akceleratorów graficznych w innej branży, niż superkomputerowa – w samym sercu centrów danych dla przedsiębiorstw. W wyniku współpracy klienci firmy IBM otrzymają możliwość szybkiego przetworzenia, zabezpieczenia i przeanalizowania ogromnych ilości przesyłanych strumieniowo informacji.

„Firmy poszukują nowych i bardziej wydajnych sposobów osiągnięcia korzyści biznesowych płynących z analiz dużych ilości danych”, powiedział Tom Rosamilia, wiceprezes IBM Systems & Technology Group. „Połączenie technologii procesorowych IBM i NVIDIA zapewni klientom zaawansowane i wydajne podstawy umożliwiające osiągnięcie tego celu.”

„Wykorzystanie technologii oferowanych przez procesory graficzne w naszych platformach oprogramowania dla przedsiębiorstw pozwoli nam wprowadzić zaawansowane metody przetwarzania danych bezpośrednio w pamięci komputera do większej liczby aplikacji”, powiedział Sean Poulley, wiceprezes ds. baz danych i magazynowania danych w firmie IBM. „Pracujemy nad nową generacją wysokowydajnych narzędzi, które pomogą rozwiązać największe problemy obliczeniowe naszych klientów.”

Połączenie wydajności procesorów POWER i procesorów graficznych Tesla
Obie firmy planują również zintegrować możliwości obliczeniowe akceleratorów graficznych NVIDIA® Tesla® z procesorami IBM POWER. Ułatwi to i usprawni wykorzystanie sprzętu superkomputerowego w większej liczbie przedsiębiorstw. Dotychczas takie rozwiązania sprzętowe były przede wszystkim stosowane w branżach naukowo-technicznych, gdzie służyły między innymi do obliczeń związanych z eksploracją kosmosu, poznaniem ludzkiego genomu oraz przyspieszania procesu wprowadzania nowych produktów na rynek.

Łącząc procesory centralne IBM POWER8 z najwydajniejszymi i najoszczędniejszymi energetycznie akceleratorami graficznymi, obie firmy zamierzają stworzyć nową klasę technologii, która będzie cechować się maksymalną wydajnością we wszystkich zastosowaniach – od nauki i inżynierii, przez analizę dużych danych, po obliczenia wysokowydajne (HPC).

„Współpraca między naszymi firmami zaowocuje wprowadzeniem rozwiązań o superkomputerowej wydajności do korporacyjnych centrów danych, czyli na całkowicie nowy rynek. Dotąd akceleratorów graficznych używano głównie do obliczeń superkomputerowych i technicznych”, powiedział Ian Buck, wiceprezes ds. przyspieszonych obliczeń w firmie NVIDIA. „Nasi dotychczasowi klienci również na tym skorzystają, ponieważ stworzymy nowe rozwiązania i technologie, które mogą posłużyć do tworzenia potężnych, wydajnych energetycznie systemów służących do innowacyjnych badań i rozwoju nauki.”

Systemy IBM Power będą w pełni obsługiwać wszystkie dotychczasowe aplikacje naukowe, techniczne i wizualizacyjne stworzone na podstawie architektury programistycznej NVIDIA CUDA®, zapewniając natychmiastowe korzyści z przełomowego wzrostu wydajności istniejącym ośrodkom superkomputerowym i obliczeniowym. Firma IBM planuje również udostępnić deweloperom linię narzędzi do rozwoju oprogramowania marki Rational, która ułatwi tworzenie nowoczesnych aplikacji.

Partnerstwo firm IBM i NVIDIA jest rozwinięciem działań założonego w sierpniu tego roku konsorcjum OpenPOWER, w ramach którego firmy IBM, NVIDIA, Google, Mellanox i Tyan pracują nad stworzeniem otwartego ekosystemu opartego na architekturze IBM POWER.

Informacje o akceleratorach graficznych NVIDIA Tesla
Procesory graficzne NVIDIA Tesla to akceleratory oparte na platformie programistycznej NVIDIA CUDA, przeznaczone do obliczeń równoległych. Procesory graficzne Tesla zostały zaprojektowane od podstaw z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności i energooszczędności obliczeń wielkoskalowych, badań obliczeniowych i superkomputerach, zapewniając znacząco wyższy poziom akceleracji w wielu aplikacjach naukowych i komercyjnych od rozwiązań opartych na samych procesorach centralnych.

Aby dowiedzieć się więcej o platformie CUDA lub pobrać najnowszą wersję, odwiedź stronę internetową CUDA.

Bądź na bieżąco z firmą NVIDIA:


Informacje o firmie IBM
Więcej informacji na temat technologii obliczeń wysokowydajnych firmy IBM można znaleźć na stronie www.ibm.com/technicalcomputing.

Więcej informacji na temat oprogramowania firmy IBM można znaleźć na stronie www.ibm.com/software.

O firmie NVIDIA
Od 1993 roku NVIDIA (NASDAQ: NVDA) wiedzie prym w sztuce i rzemiośle tworzenia systemów obliczeń wizualnych. Technologie stworzone przez firmę przekształcają świat pełen wyświetlaczy w pełni interaktywne środowisko dla wszystkich użytkowników – od graczy po naukowców, od konsumentów po przedsiębiorstwa. Więcej informacji można znaleźć na stronach //www.nvidia.pl/page/newsandevents.html i //blogs.nvidia.com.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej w tym skutki i korzyści wynikające z zastosowania technologii zaimplementowanych w akceleratorach graficznych, procesorów graficznych NVIDIA Tesla w połączeniu z procesorami IBM POWER oraz na temat współpracy między firmami NVIDIA i IBM są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 28 lipca 2013 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2013 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, CUDA oraz Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.