Nowości

NVIDIA finalizuje przejęcie firmy Icera, lidera w zakresie bezprzewodowych rozwiązań komunikacyjnych

 
 

Poszerzenie oferty o procesory komunikacyjne znacznie zwiększy przychody firmy NVIDIA

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

SANTA CLARA, Kaliforna, 13 czerwca 2011— Firma NVIDIA poinformowała dziś o sfinalizowaniu transakcji przejęcia za 367 mln USD firmy Icera, wiodącego producenta procesorów komunikacyjnych 3G i 4G dla telefonów komórkowych i tabletów. Icera należy teraz w całości do NVIDIA ale firma nadal będzie funkcjonować pod dotychczasową nazwą.

Dzięki przejęciu firmy Icera, NVIDIA posiada teraz w swojej ofercie dwa główne rodzaje procesorów wykorzystywanych w smartfonach – procesor aplikacyjny NVIDIA® Tegra® oraz procesor komunikacyjny, wykorzystujący technologie firmy Icera. Pozwoli to producentom sprzętu na znaczne usprawnienie procesu opracowywania nowych telefonów i tabletów, jednocześnie podwajając przychód firmy NVIDIA z każdego urządzenia mobilnego opartego na jej układach.

Więcej informacji dotyczących transakcji oraz firmy Icera można znaleźć we wpisie Phila Carmacka, wiceprezesa działu mobilnego NVIDIA na firmowym blogu.

O firmie NVIDIA
Konstruując w 1999 roku pierwszy układ GPU, NVIDIA uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej. Od tego czasu konsekwentnie ustanawia nowe standardy w zakresie technologii wizualnych, wprowadzając zapierające dech w piersiach, interaktywne rozwiązania graficzne w ramach szerokiego zakresu urządzeń – od tabletów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych aż po notebooki i stacje robocze. Doświadczenie firmy NVIDIA w dziedzinie programowalnych układów GPU doprowadziło do przełomu w przetwarzaniu równoległym i sprawiło, że technologie superkomputerowe przestały być drogie i stały się szeroko dostępne. Firma posiada ponad 1800 patentów włączając te, dotyczące projektów i spraw fundamentalnych dla współczesnej informatyki. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.nvidia.pl

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym korzyści i wpływ przejęcia oraz połączenia oferty firm NVIDIA i Icera, terminów premier nowych produktów i ich funkcji, przewidywanych przychodów oraz wpływu patentów firmy na technologie obliczeniowe są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 30 stycznia 2011. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2011 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, 3D Vision, 3DTV Play oraz 3D Vision Pro są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn