NVIDIA wprowadza nowe programy badań, szkoleń i certyfikacji dla deweloperów pracujących nad obliczeniami z wykorzystaniem procesorów graficznych

 
 

Dzięki firmie NVIDIA oraz czołowym producentom komputerów PC, możesz grać w gry, oglądać fotografie, klipy wideo i filmy w trzech wymiarach w zaciszu własnego domu

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

ISC 2010—HAMBURG—1 czerwca 2010 r.— Ekosystem architektury przetwarzania równoległego CUDA™ firmy NVIDIA® został dziś wzbogacony o nowe programy, które stworzono w celu zaktywizowania dalszego rozwoju prac nad ogólnymi zastosowaniami obliczeniowymi z wykorzystaniem procesorów graficzno-obliczeniowych (GPGPU).

Na temat architektury CUDA opublikowano już tysiące prac badawczych, a kursy dotyczące oprogramowywania tej platformy prowadzi ponad 350 uniwersytetów, czyli trzykrotnie więcej placówek w porównaniu do poprzedniego roku. W zamyśle twórców inicjatywy, nowe programy mają wspomóc dalsze szkolenia z zakresu architektury CUDA oraz spopularyzować jej wykorzystanie w praktyce.

Nowe programy to:

  • Program certyfikacji CUDA – program stworzony w celu zaspokojenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych inżynierów pracujących z procesorami GPGPU, certyfikujący znajomość technik programowania algorytmów złożonego przetwarzania równoległego na procesorach graficznych.
  • Centrum badań CUDA – program stworzony w celu wyróżnienia instytucji wykorzystujących obliczenia na procesorach graficznych w różnorodnych obszarach badań.
  • Centrum nauczania CUDA – program stworzony w celu formalnego wyróżnienia instytucji, które wprowadziły techniki obliczeń na procesorach graficznych do głównego programu nauki programowania.

Oprócz tego firma NVIDIA uruchamia nowy portal internetowy NVResearch, który będzie zawierać informacje na temat globalnych projektów naukowych wspieranych przez firmę NVIDIA, a także szczegóły programów szkoleniowych i badawczych prowadzonych przez tę grupę.

"W chwili obecnej ponad 350 uniwersystetów na całym świecie włączyło model programowania w architekturze CUDA do głównego programu nauczania, a ponad 100 000 programistów pracuje nad aplikacjami wykorzystującymi procesor graficzny do obliczeń,"mówi Sanford Russell, Dyrektor Generalny ds. Architektury CUDA i obliczeń na procesorach graficznych w firmie NVIDIA. "Nowe programy mają zachęcić do dalszej pracy nad tymi zagadnieniami, a także wspomóc rozwój współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami, zwiększając popularność GPGPU w wielu różnorodnych branżach."

Program certyfikacji CUDA stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych programistów przetwarzania równoległego. Aby otrzymać tytuł Certyfikowanego inżyniera architektury NVIDIA CUDA, programista musi udowodnić dobrą praktyczną znajomość architektury CUDA oraz jej modelu programistycznego, umiejętność zastosowania konstruktów architektury CUDA w popularnych strukturach algorytmicznych, a także wykazać znajomość zasady działania technik optymalizacyjnych kodu C architektury CUDA, które umożliwiają jak najlepsze wykorzystanie mocy jednostki obliczeniowej.

Program Centrum badań CUDA został stworzony w celu wyróżnienia i rozwoju współpracy pomiędzy grupami badawczymi pracującymi nad rozwojem pola wielkoskalowych obliczeń równoległych w uniwersytetach oraz ośrodkach badawczych. Przynależność do programu niesie za sobą takie korzyści, jak możliwość wstępu na ekskluzywne konferencje z kluczowymi pracownikami badawczymi i akademickimi, dostęp do dedykowanego specjalistę ds. technicznych przydzielonego przez firmę NVIDIA, a także dostęp do wyspecjalizowanych sesji szkoleniowych, zarówno internetowych, jak i osobistych.

Program Centrum nauczania CUDA to pierwsza tego rodzaju inicjatywa stworzona przez producenta sprzętu i przeznaczona dla uniwersytetów i szkół wyższych. Program zapewnia odbiorcom szereg korzyści, w tym bezpłatne pakiety szkoleniowe zawierające podręczniki i licencje na oprogramowanie oraz procesory graficzne oparte na architekturze CUDA dla studenckich laboratoriów komputerowych, a także (w razie potrzeby) specjalne rabaty dla instytucji akademickich na dalsze dostawy sprzętu.

"Organizacja ds. Badań Naukowych i Przemysłowych Związku Australijskiego (CSIRO) była jednym z pierwszych centrów obliczeń superkomputerowych, które zastosowały procesory graficzne w połączeniu z centralnymi do wykonywania obliczeń, przyśpieszając tym samym użytkowane aplikacje ponad dwustukrotnie,"twierdzi Dr John Taylor, przewodniczący platformy Nauk obliczeniowych i symulacyjnych w CSIRO. Jesteśmy niezmiernie dumni z otrzymanego tytułu Centrum badań CUDA i zamierzamy dalej rozwijać możliwości naszego Obliczeniowego klastra procesorów graficznych CSIRO. Dzięki temu CSIRO może konkurować z innymi instytucjami na całym świecie w dziedzinie rozwiązywania problemów obliczeniowych "nauki wielkoskalowej,"stosunkowo niewielkim kosztem.

Programy Centrum badań CUDA oraz Centrum bada CUDA będą miały zasięg globalny i obejmą instytucje w krajach Azji, Europy i Ameryki Północnej. Certyfikaty Centrum badań CUDA otrzymały już Uniwerystet Johna Hopkinhsa (Stany Zjedoczone), Uniwersystet Nanyang (Singapur), Politechnika Ostrawska (Czechy), CSIRO (Australia) oraz SINTEF (Norwegia). Tytuł Centrum nauki CUDA przyznano do tej pory Uniwersytetowi McMaster (Kanada), Stanowemu Uniwersytetowi stanu Nowy Jork (Poczdam, Stany Zjednoczone), Stanowej Politechnice Kalifornijskiej (San Luis Obispo, Stany Zjednoczone), ITESM (Meksyk), Politechnice Czeskiej (Czechy), oraz Uniwersytetowi Quingdao (Chiny).

Nowe programy są uzupełnieniem istniejącego programu CCOE (Cuda Center of Excellence), elitarnej sieci dziesięciu prężnych instytucji skoncentrowanych na rozwoju przetwarzania równoległego w oparciu o procesor graficzny. Są to: Uniwersytet Cambridge, Chińska Akademia Nauk, Uniwersytet Harvardzki, Uniwersytet Maryland, Narodowy Uniwersytet Tajwański, Tokyo Tech, Uniwersytet Tsinghue, Uniwersytet Illinous w Urbana-Champaign, Uniwersyste w Tennessee oraz Uniwersytet w Utah.

Więcej informacji na temat działań badawczych firmy NVIDIA oraz nowych, opisanych powyżej programów, można znaleźć w witrynie NVResearch.

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA (Nasdaq: NVDA) pokazała światu moc grafiki komputerowej w momencie wynalezienia procesora graficznego (GPU) w 1999 roku. Od tego czasu, firma konsekwentnie ustanawia nowe standardy w obliczeniach wizualnych dzięki zapierającej dech w piersiach interaktywnej grafice dostępnej w szeregu nowoczesnych urządzeń takich jak smartfony, notebooki czy stacje robocze. Dzięki gruntownej znajomości programowalnych procesorów graficznych, NVIDIA doprowadziła do wielu przełomowych osiągnięć w dziedzinie obliczeń równoległych. Osiągnięcia te sprawiły, iż obliczenia superkomputerowe stały się ekonomicznym i szeroko dostępnym rozwiązaniem. Firma może się poszczycić autorstwem ponad 1100 patentów w USA, głównie w projektowaniu i w badaniach, dziedzinach kluczowych dla obliczeń komputerowych nowej generacji. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nvidia.pl.

© 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA i CUDA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

# # #

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, funkcji, wpływu, wydajności i możliwości programów CUDA są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn