Nowości

NVIDIA wprowadza pierwsze na świecie szybkie łącze dla procesorów graficznych, torując drogę do obliczeń eksaskalowych

NVLink umożliwia ścisłą współpracę procesorów centralnych i graficznych

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Jacek Brol / Ewa Rudkowska
Gamma PR (NVIDIA PR)
nvidia@gammapr.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

SAN JOSE, Kalifornia — GTC — 25 marca 2014 r.NVIDIA poinformowała dziś o zamiarze zaimplementowania szybkiego połączenia o nazwie NVIDIA® NVLink™ w przyszłych modelach swoich akceleratorów graficznych, który umożliwi zwiększenie prędkości przesyłu danych między procesorem graficznym (GPU) a procesorem centralnym (CPU) i osiągnięcie przepustowości od pięciu do dwanaście razy większej niż jest to możliwe obecnie. Nowa technologia wyeliminuje istniejące od dawna „wąskie gardło” i umożliwi powstanie nowej generacji superkomputerów eksaskalowych, które będą 50-100 razy szybsze od systemów, które uznajemy obecnie za najpotężniejsze na świecie.

NVIDIA wprowadzi technologię NVLink do akceleratorów graficznych opartych na architekturze Pascal, następcy wprowadzonej w tym roku architektury obliczeniowej NVIDIA Maxwell. Premiera rynkowa tych produktów jest planowana w roku 2016. Nowe połączenie zostało przygotowane we współpracy z firmą IBM, która zaimplementuje je w przyszłych wersjach swoich procesorów POWER.

„NVLink znacząco usprawnia ruch danych pomiędzy procesorem graficznym i centralnym, minimalizując czas oczekiwania układu graficznego na informacje, a tym samym uwalniając jego pełen potencjał”, powiedział Brian Kelleher, wiceprezes ds. inżynierii procesorów graficznych w firmie NVIDIA.

„NVLink umożliwia szybką wymianę danych między procesorem graficznym a centralnym, zwiększając przepustowość w całym systemie obliczeniowym, a także pokonując spore wąskie gardło, które utrudniało rozwój technologii obliczeń akcelerowanych”, powiedział Bradley McCredie, wiceprezes firmy IBM, wyróżniony tytułem IBM Fellow. „NVLink ułatwia deweloperom tworzenie wysokowydajnych aplikacji oraz oprogramowania do analizy danych z wykorzystaniem przyspieszonych systemów łączących procesory graficzne i centralne. Ta technologia jest jednym z wielu naszych wkładów w rozwój ekosystemu OpenPOWER.”

Ścisłe połączenie procesorów centralnych IBM POWER z procesorami graficznymi NVIDIA Tesla® za pomocą technologii NVLink, pozwoli na pełne wykorzystanie akceleracji przez procesory graficzne w wielu zastosowaniach, takich jak obliczenia wysokowydajne, analizy danych czy uczenie maszynowe.

Zalety w porównaniu z szyną PCI Express 3.0
Dzisiejsze procesory graficzne są połączone z procesorami centralnymi opartymi na architekturze x86 przez interfejs PCI Express (PCIe), który ogranicza przepływ danych między procesorem graficznym a systemem pamięci procesora centralnego, ponieważ jest od czterech do pięciu razy wolniejszy od typowych systemów pamięci procesorów centralnych. Szyna PCIe stanowi jeszcze węższe gardło w systemach wyposażonych w procesory IBM POWER, które cechują się większą przepustowością niż procesory oparte na architekturze x86. Interfejs NVLink będzie zapewniał taką samą przepustowość, co typowe systemy pamięci procesorów centralnych, a tym samym umożliwi komunikację procesorów graficznych z centralnymi z wykorzystaniem pełnej dostępnej przepustowości tych ostatnich.

W efekcie nowe połączenie znacząco usprawni szybkość działania akcelerowanych aplikacji. Ze względu na duże różnice w systemach pamięci – procesory graficzne mają niewielką ilość szybkiej pamięci, natomiast procesory centralne dysponują dużą ilością wolniejszej pamięci – aplikacje wykorzystujące obliczenia akcelerowane zwykle przenoszą dane z sieci lub dysku twardego do pamięci procesora centralnego, a stamtąd do procesora graficznego w celu przetworzenia. Dzięki technologii NVLink szybkość przesyłu danych między pamięcią procesora centralnego i graficznego jest dużo wyższa, dzięki czemu aplikacje akcelerowane przez procesor graficzny pracują znacznie szybciej.

Funkcja zunifikowanej pamięci
Zwiększona przepustowość danych połączona z funkcją zunifikowanej pamięci znacznie usprawni programowanie z wykorzystaniem akceleratorów graficznych. Dzięki tej funkcji programiści mogą traktować pamięci procesora graficznego i centralnego jako jeden blok. W ten sposób programista może pracować z danymi nie obawiając się o to, czy przebywa ona w pamięci procesora centralnego, czy też graficznego.

Nowe modele akceleratorów graficznych NVIDIA będą nadal obsługiwać szynę PCIe, natomiast technologia NVLink zostanie zastosowana do łączenia procesorów graficznych z procesorami centralnymi zgodnymi z tą technologią, a także do tworzenia wysokoprzepustowych, bezpośrednich połączeń między procesorami graficznymi. Ponadto pomimo wysokiej przepustowości, łącze NVLink jest znacznie bardziej wydajne energetycznie na każdy bit przesłanych danych od szyny PCIe.

NVIDIA zaprojektowała również moduł dla procesorów graficznych opartych na architekturze Pascal łączonych za pomocą nowego połączenia. Jest on o 2/3 mniejszy od używanych obecnie standardowych kart graficznych przeznaczonych dla szyn PCIe. Złącza umieszczone na dole modułu Pascal umożliwiają bezpośrednie podłączenie urządzenia do płyty głównej, usprawniając konstrukcję oraz integralność całego systemu.

NVLink o wysokiej przepustowości umożliwi tworzenie ściśle połączonych, wysokowydajnych i skalowalnych superkomputerów eksaskalowych, które będą mogły pracować z wydajnością 1000 petaflopsów (1 x 1018 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Będą to maszyny 50-100 razy szybsze od dzisiejszych najszybszych na świecie systemów.

Bądź na bieżąco z firmą NVIDIA:

  • Polub nas na Facebooku.
  • Połącz się z nami w serwisie LinkedIn.
  • Wpisz #GTC14 na Twitterze.
  • Wyświetl filmy od firmy NVIDIA w serwisie YouTube.
  • Czytaj blog firmy NVIDIA.
  • Subskrybuj kanał informacyjny codziennych wiadomości od firmy NVIDIA za pomocą czytnika wiadomości Pulse.

O firmie NVIDIA
Od 1993 roku NVIDIA (NASDAQ: NVDA) wiedzie prym w sztuce i rzemiośle tworzenia systemów obliczeń wizualnych. Technologie stworzone przez firmę przekształcają świat pełen wyświetlaczy w pełni interaktywne środowisko dla wszystkich użytkowników – od graczy po naukowców, od konsumentów po przedsiębiorstwa. Więcej informacji można znaleźć na stronach //www.nvidia.pl/page/newsandevents.html i //blogs.nvidia.com.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej w tym plany firmy NVIDIA odnośnie integracji NVIDIA NVLink w przyszłych procesorach graficznych, wpływ, wydajność i korzyści wynikające z zastosowania NVIDIA NVLink, planowane wprowadzenie architektury Pascal w nowych kartach graficznych oraz plany firmy IBM odnośnie zaimplementowania NVIDIA NVLink w procesorach POWER są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-K za okres finansowy zakończony 26 stycznia 2014 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2014 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, Maxwell, NVLink oraz Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.