Najbardziej ekologiczne superkomputery na świecie wykorzystują procesory graficzne NVIDIA Tesla

 
 

Według najnowszego notowania listy Green500, superkomputery oparte na procesorach graficznych oferują najwyższą wydajność i efektywność

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
Hanna Greve
Account Manager
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

Tianjin1
Tianjin2

SC10—NOWY ORLEAN—18 listopada 2010 r. — Według opublikowanej dziś listy “Green500”, klasyfikującej superkomputery cechujące się najwyższą efektywnością energetyczną, maszyny oparte na procesorach graficznych Tesla™ firmy NVIDIA® są jedynymi superkomputerami o wydajności powyżej 1 PetaFLOPS, które znalazły się w pierwszej dziesiątce zestawienia.

Drugie miejsce wśród najbardziej ekologicznych superkomputerów klasy Petascale zajął Tsubame 2.0 z Tokijskiego Instytutu Technologii. Na dziesiątej pozycji zestawienia uplasował się natomiast najszybszy superkomputer na świecie - Tianhe-1A z Narodowego Centrum Superkomputerowego w Tianjin w Chinach.

„Obecność superkomputerów wykorzystujących procesory graficzne na liście Green 500 to znak, że komputery heterogeniczne, a więc oparte zarówno na procesorach centralnych, jak i graficznych, zapewniają najwyższą wydajność i niespotykaną dotychczas efektywność energetyczną,” mówi Wu-chun Feng, założyciel listy Green500 oraz profesor nadzwyczajny informatyki na Uniwersytecie Virginia Tech.

Procesory graficzne stały się technologią napędową najszybszych superkomputerów na świecie. W każdym procesorze tego typu znajdziemy setki równoległych rdzeni przetwarzających, umożliwiających rozdzielenie i jednoczesne przetworzenie dużych ilości danych. W ten sposób znacznie zwiększono ogólną efektywność komputerów, mierzoną współczynnikiem wydajności na wat. Systemy heterogeniczne obecne na liście „Top500” cechują się średnio trzykrotnie wyższą efektywnością energetyczną w porównaniu z komputerami nieheterogenicznymi.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również dwa inne komputery oparte na procesorach graficznych. Superkomputery wykorzystujące procesory graficzne Tesla znalazły się ponadto na 11 i 12 miejscu zestawienia. Pracują one, odpowiednio, w australijskim CSIRO oraz w Narodowym Centrum Superkomputerowym w Shenzhen.

Poniżej pierwsza dziesiątka listy Green500. Komputery wykorzystujące procesory graficzne Tesla zostały wyróżnione pogrubioną czcionką:

Pozycja Lokalizacja Wydajność wg Linpack Liczba proc. graf. Tesla Megaflopy/wat
1 IBM Research 653 TeraFLOPS n/a 1684 MFLOPS/wat
2 Ośrodek GSIC, Tokyo Tech 1192 PetaFLOPS 4200 948 MFLOPS/wat
3 NCSA 33.6 TeraFLOPS 128 933 MFLOPS/wat
4 RIKEN AICS 58 TeraFLOPS n/a 828 MFLOPS/wat
5 Forschungszentrum Juelich 45 TeraFLOPS n/a 773 MFLOPS/wat
6 Universitaet Regensburg 45 TeraFLOPS n/a 773 MFLOPS/wat
7 Universitaet Wuppertal 45 TeraFLOPS n/a 773 MFLOPS/wat
8 Universitaet Frankfurt 94 TeraFLOPS n/a 741 MFLOPS/wat
9 Georgia Institute of Technology 64 TeraFLOPS 360 677 MFLOPS/wat
10 NSC Tianjin 2,507 PetaFLOPS 7168 635 MFLOPS/wat

Na konferencji SC'10, odbywającej w tym tygodniu w Nowym Orleanie, zagościło wielu przestawicieli ośrodków superkomputerowych, które zostały wyróżnione przez organizację Green 500. Mogliśmy usłyszeć ich opinie:

Cytaty:
Prof. Satoshi Matsuoka z Tokyo Tech stwierdził: „Gdy tworzyliśmy Tsubame 2.0, chcieliśmy osiągnąć wydajność przekraczającą barierę 1 PetaFLOPS przy jak najmniejszym zużyciu energii. Udało się to wyłącznie dzięki wykorzystaniu procesorów graficznych Tesla.”

Dr. Jeffrey Vetter z Georgia Tech i Narodowego Labolatorium Oak Ridge powiedział: „Keeneland to poligon programistyczny dla nauki i przemysłu. Dzięki procesorom graficznych oraz architekturze heterogenicznej droga do wydajnych energetycznie obliczeń eksaskalowych stoi otworem.”

Dr. Gareth Williams z australijskiego CSIRO mówi: „Procesory graficzne umożliwiły nam stworzenie najszybszego i najbardziej efektywnego energetycznie superkomputera w Australii. Zasób obliczeniowy tej klasy zagwarantuje nam znaczne przyśpieszenie tempa naszych badań.”

„Wysoki współczynnik wydajności na wat, którym cechują się procesory graficzne Tesla sprawił, że są one pierwszym wyborem podczas projektowania nowoczesnych superkomputerów. Dowodem tego jest choćby fakt, że systemy oparte na procesorach graficznych to jedyne maszyny w pierwszej dziesiątce, które osiągają wydajność przekraczającą barierę 1 PetaFLOPS”, twierdzi Andy Keane, Dyrektor generalny działu procesorów graficznych Tesla w firmie NVIDIA. „Gratulujemy wszystkim ośrodkom, których wysiłki zostały wyróżnione na tegorocznej liście Green500.”

O firmie NVIDIA
Konstruując w 1999 roku pierwszy układ GPU, NVIDIA uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej. Od tego czasu konsekwentnie ustanawia nowe standardy w zakresie technologii wizualnych, wprowadzając zapierające dech w piersiach, interaktywne rozwiązania graficzne w ramach szerokiego zakresu urządzeń – od tabletów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych aż po notebooki i stacje robocze. Doświadczenie firmy NVIDIA w dziedzinie programowalnych układów GPU doprowadziło do przełomu w przetwarzaniu równoległym i sprawiło, że technologie superkomputerowe przestały być drogie i stały się szeroko dostępne. Firma posiada ponad 1600 patentów w Stanach Zjednoczonych, włączając te, dotyczące projektów i spraw fundamentalnych dla współczesnej informatyki.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do procesorów graficznych NVIDIA Tesla oraz wpływu opatentowanych rozwiązań firmy na branżę obliczeniową są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2010 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn