NVIDIA zapowiada produkcję procesorów centralnych w architekturze ARM

 
 

NVIDIA nabyła licencję na architekturę ARM i rozpoczyna rozwój procesorów nowej generacji, stanowiących połączenie procesora graficznego z centralnym

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
Hanna Greve
Account Manager
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

Las Vegas — CES 2011 ­— 6 stycznia 2011 r. — Firma NVIDIA poinformowała dziś o planach rozpoczęcia produkcji wysokowydajnych rdzeni procesorów centralnych opartych na architekturze ARM®, które w przyszłości zostaną zastosowane w szerokiej gamie produktów – m.in. w komputerach osobistych, serwerach, stacjach roboczych, a nawet w superkomputerach.

Nowa inicjatywa otrzymała wewnętrzną nazwę kodową „Projekt Denver”. W ramach tego projektu firma tworzy własny procesor centralny obsługujący zestaw instrukcji ARM. Zostanie on całkowicie zintegrowany z procesorem graficznym firmy NVIDIA.

Nowy procesor jest owocem upublicznionego dziś strategicznego partnerstwa, w ramach którego firma NVIDIA nabyła prawa do tworzenia własnych wysokowydajnych rdzeni procesorów centralnych na podstawie przyszłych projektów architektury ARM. Firma NVIDIA nabyła także licencję na wykorzystanie istniejącego procesora ARM Cortex™-A15 w następnej generacji procesora mobilnego Tegra.

„ARM jest najszybciej rozwijającą się architekturą procesorów centralnych w historii,” twierdzi Jen-Hsun Huang, przewodniczący i prezes firmy NVIDIA. „To wydarzenie jest początkiem ery wszechobecnego Internetu, w której każde urządzenie będzie zapewniać natychmiastowy dostęp do sieci – możliwość zapewnioną dzięki mocy zaawansowanych rdzeni procesorów centralnych i rozbudowanych systemów operacyjnych. ”

„Otwarty charakter działalności firmy i wszechobecność architektury ARM czynią z niej idealne rozwiązanie dla urządzeń nowej ery. W ramach projektu Denver tworzymy połączenie wysokowydajnego rdzenia procesora centralnego ARM z naszymi rdzeniami masowo równoległych procesorów graficznych. To będzie całkowicie nowa klasa procesorów.”

Warren East, przewodniczący firmy ARM, oświadczył iż „NVIDIA jest kluczowym partnerem firm ARM, a dzisiejsza zapowiedź jest świadectwem potencjału tej współpracy. Dzięki nabytej licencji na architekturę firma NVIDIA stanie na czele nowej generacji układów typu system-on-a-chip, która urzeczywistni ideę ery wszechobecnego Internetu.”

O firmie NVIDIA
Konstruując w 1999 roku pierwszy układ GPU, NVIDIA uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej. Od tego czasu konsekwentnie ustanawia nowe standardy w zakresie technologii wizualnych, wprowadzając zapierające dech w piersiach, interaktywne rozwiązania graficzne w ramach szerokiego zakresu urządzeń – od tabletów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych aż po notebooki i stacje robocze. Doświadczenie firmy NVIDIA w dziedzinie programowalnych układów GPU doprowadziło do przełomu w przetwarzaniu równoległym i sprawiło, że technologie superkomputerowe przestały być drogie i stały się szeroko dostępne. Firma posiada ponad 1600 patentów w Stanach Zjednoczonych, włączając te, dotyczące projektów i spraw fundamentalnych dla współczesnej informatyki. Więcej informacji: www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: planów, działań i inicjatyw firmy NVIDIA, „ery wszechobecnego Internetu”, współpracy NVIDIA i ARM, wpływu, jaki otrzymanie licencji na architekturę ARM będzie miał na firmę NVIDIA oraz „erę wszechobecnego Internetu” i wpływu rozwiązań NVIDIA na technologie obliczeniowe są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

© 2010 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, GeForce, 3Dvision, Optimus, PhysX i Verde są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn