Tegoroczne Oscary za efekty specjalne zdominowane przez NVIDIA Quadro

 
 

Twórcy wszystkich 5 filmów nominowanych do tegorocznego Oscara za efekty specjalne wykorzystywali do ich produkcji procesory graficzne NVIDIA Quadro.

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
Hanna Greve
Account Manager
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

Ironman 2
Ironman 2
Ironman 2
Ironman 2

Santa Clara, Kalifornia, 15 lutego 2011 – Liczba filmów nominowanych do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej (Oscara) w kategorii efektów specjalnych została w tym roku zwiększona do pięciu i po raz kolejny efekty, do produkcji których wykorzystano procesory graficzne NVIDIA® Quadro® okazały się bezkonkurencyjne.

Twórcą efektów dla trzech spośród nominowanych w tym roku produkcji („Incepcja”, „Iron Man 2” oraz „Harry Potter i Insygnia Śmierci: cz. 1” było studio Double Negative (DNeg). Jednym z kluczowych elementów wykorzystywanych podczas prac nad efektami w DNeg jest autorski system symulacji płynów o nazwie „Squirt”, oparty na procesorach graficznych NVIDIA Quadro i zaprojektowany z myślą o optymalnym wykorzystaniu architektury przetwarzania równoległego NVIDIA CUDA™.

“Wykorzystanie procesorów graficznych do obliczeń związanych z symulacjami cieczy pozwoliło naszym grafikom na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na efekty”, powiedział Dan Bailey z DNeg. „Gigantyczny skok wydajności, jaki uzyskaliśmy dzięki wykorzystaniu specjalizowanej farmy procesorów graficznych umożliwia przeprowadzenie większej ilości prób w tym samym czasie, co w efekcie przekłada się na uzyskanie znacznie bardziej realistycznych efektów.”

Część efektów specjalnych dla filmu “Iron Man 2” przygotowana została przez studio Industrial Light & Magic (ILM). „Dzięki NVIDIA Quadro mogliśmy pracować dużo wydajniej, co pozwoliło nam na uzyskanie dużo wyższej jakości naszych efektów w tym samym czasie”, powiedział Ben Snow z ILM. Studio ściśle współpracuje z firmą NVIDIA przy opracowywaniu nowych rozwiązań przyspieszających zarówno tworzenie efektów jak i proces renderowania.

Studio Scanline VFX wykorzystało swoje autorskie oprogramowanie o nazwie „Flowline” do realistycznego odwzorowania zjawisk naturalnych, jak np. spektakularnego odtworzenia tsunami w filmie „Medium” („Hereafter”). Scanline pracuje obecnie nad kolejną wersją „Flowline”, która będzie w pełni oparta na architekturze CUDA i będzie wykorzystywać akcelerację GPU.

„Scanline VFX to firma poświęcająca wiele uwagi opracowywaniu własnych rozwiązań pozwalających na jak najpełniejsze wykorzystanie dostępnych technologii”, powiedział Stephan Trojansky, prezes Scanline VFX LA. „Dokonaliśmy szeregu inwestycji w rozwiązania oparte na GPU i bardzo szybko odnotowaliśmy ogromny wzrost wydajności”.

Sony Pictures Imageworks (SPI) przygotowało większość efektów specjalnych dla filmu “Alicja w krainie czarów”. Procesory NVIDIA Quadro wykorzystano m.in. do wygenerowania efektów mgły i błyskawic emitowanych przez smoka Jabberwocky’ego, efektów znikania i pojawiania się Kota z Cheshire, czy pyłu i zniszczeń dokonywanych przez Bandersnatcha.

“Nasza praca polega na opowiadaniu historii, potrzebowaliśmy więc narzędzi, które w jak największym stopniu odciążyłyby naszych grafików i pozwoliły im na skupienie się na aspektach artystycznych, a nie technicznych”, powiedział Magnus Wrenninge, starszy dyr. techniczny w SPI. „Systemy oparte na procesorach NVIDIA Quadro pozwalają na uzyskanie wydajności nawet do 100 razy wyższej niż w przypadku innych rozwiązań, dzięki czemu mogliśmy skupić się w głównej mierze na realizowaniu wizji reżysera”

Zdobywców statuetki Oscara poznamy podczas 83 ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w niedzielę, 27 lutego 2011.

Więcej informacji o profesjonalnych procesorach graficznych NVIDIA Quadro: www.nvidia.pl/quadro.

NVIDIA Quadro na YouTube i Twitterze: @NVIDIAQuadro.

O firmie NVIDIA
Konstruując w 1999 roku pierwszy układ GPU, NVIDIA uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej. Od tego czasu konsekwentnie ustanawia nowe standardy w zakresie technologii wizualnych, wprowadzając zapierające dech w piersiach, interaktywne rozwiązania graficzne w ramach szerokiego zakresu urządzeń – od tabletów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych aż po notebooki i stacje robocze. Doświadczenie firmy NVIDIA w dziedzinie programowalnych układów GPU doprowadziło do przełomu w przetwarzaniu równoległym i sprawiło, że technologie superkomputerowe przestały być drogie i stały się szeroko dostępne. Firma posiada ponad 1600 patentów w Stanach Zjednoczonych, włączając te, dotyczące projektów i spraw fundamentalnych dla współczesnej informatyki.

###

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym możliwości oraz funkcje procesorów graficznych NVIDIA oraz NVIDIA Quadro są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

© 2010 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, logotyp Tesla i CUDA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn