Nowości

NVIDIA upowszechnia platformę CUDA, udostępniając kod źródłowy kompilatora

 
 

Naukowcy i deweloperzy programów narzędziowych mogą teraz wprowadzić obsługę nowego języka i nowej architektury w popularnym modelu programowania równoległego

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Nowy kompilator NVIDIA CUDA oparty o LLVM
Nowy kompilator NVIDIA CUDA oparty o LLVM

PEKIN — GTC Asia — 14 grudnia 2011 r. — Firma NVIDIA poinformowała dziś o udostępnieniu kodu źródłowego nowego kompilatora dla architektury NVIDIA® CUDA® opartego na LLVM. Kod zostanie przekazany badaczom akademickim i producentom programów narzędziowych, aby ułatwić im wprowadzenie obsługi procesorów graficznych w większej liczbie języków programowania, a także obsłużenie aplikacji CUDA na alternatywnych architekturach procesorów.

LLVM to popularna, otwarta infrastruktura kompilatora, która cechuje się modułową konstrukcją, co ułatwia dodawanie obsługi nowych języków programowania i architektur procesora. Kompilator ten jest stosowany w szeregu zadań programistycznych wielu czołowych firm, takich jak Adobe, Cray, Electronic Arts i innych.

Nowy kompilator CUDA oparty na LLVM, wzbogacony o wsparcie architektury równoległych procesorów graficznych firmy NVIDIA, jest dołączony do najnowszej wersji zestawu narzędziowego CUDA Toolkit (v4.1.), który jest już publicznie dostępny.

„Otwarcie platformy CUDA stanowi znaczący krok”, twierdzi Sudhakar Yalamanchili, profesor Instytutu Technologii Georgia i lider projektu Ocelot, który dostosowuje oprogramowanie napisane w języku CUDA C na odmienne architektury procesorów. „Przyszłość obliczeń komputerowych jest heterogeniczna, a model programowania architektury CUDA daje nam ogromną możliwość zmaksymalizowania wydajności na wielu różnych rodzajach procesorów, w tym na procesorach graficznych AMD i procesorach centralnych Intel opartych na architekturze x86.”

Umożliwienie stosowania alternatywnych podejść do programowania systemów równoległych pod kątem rozwiązywania konkretnych problemów i przyszłych modeli oprogramowania skróci drogę do obliczeń eksaskalowych. Publikując kod źródłowy kompilatora CUDA i format odwzorowania wewnętrznego (IR), firma NVIDIA zapewnia badaczom większą elastyczność, gdyż umożliwia skonwertowanie modelu programowania CUDA na inne architektury, tym samym przyśpieszając rozwój następnej generacji platform obliczeniowych o wyższej wydajności.
Dostawcy narzędzi programowych mogą również uzyskać dostęp do kodu źródłowego kompilatora, aby móc w ten sposób tworzyć niestandardowe rozwiązania.

„Dzięki tej inicjatywie, firma PGI będzie w stanie stworzyć natywne kompilatory CUDA Fortran i OpenACC, które wykorzystają tę samą technologię optymalizacji dla urządzeń, którą zastosowano w kompilatorach NVIDIA CUDA C/C++”, twierdzi Doug Miles, dyrektor The Portland Group. „Otrzymamy możliwość przeprowadzenia spójnego debugowania i profilowania za pomocą istniejących narzędzi, dzięki czemu PGI będzie mogła skoncentrować się na optymalizacjach wyższego poziomu i funkcjach obsługi języka.”

Wczesny dostęp do kodu źródłowego kompilatora CUDA mogą otrzymać zakwalifikowani badacze akademiccy oraz deweloperzy narzędzi programowych, którzy zarejestrują się na stronie: //developer.nvidia.com/cuda-source.

Więcej informacji na temat środowiska programistycznego NVIDIA CUDA można znaleźć na stronie internetowej CUDA.

O firmie NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej, konstruując w 1999 roku układ GPU. Obecnie jej procesory stosowane są w szerokim zakresie urządzeń od smartfonów, aż po superkomputery. Procesory mobilne NVIDIA wykorzystywane są w telefonach komórkowych, tabletach i systemach informacyjno-rozrywkowych w motoryzacji. Gracze PC polegają na układach GPU, ciesząc się możliwością obcowania ze światami oferującymi spektakularne i porywające wrażenia. Profesjonaliści wykorzystują je do tworzenia efektów wizualnych w filmach oraz projektowania wszystkiego od kijów golfowych, aż po samoloty odrzutowe Jumbo Jet. Natomiast badacze stosują układy GPU, aby przesuwać granice nauki dzięki obliczeniom o wysokiej wydajności. Firma posiada ponad 2100 ogólnoświatowych patentów, włączając te dotyczące fundamentalnych kwestii nowoczesnych technologii obliczeniowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym wpływ, dostępność i korzyści wynikające z zastosowania architektury NVIDIA CUDA i kompilatorów opartych na LLVM oraz wpływy patentów firmy na nowoczesne komputery są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 30 października 2011 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2011 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA i CUDA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn