Nowości

Superkomputery oparte na procesorach graficznych wspierają rosyjskich naukowców

 
 

Uniwersytet Moskiewski i inne ośrodki naukowe w Rosji przyspieszają swoje badania dzięki superkomputerom opartym na GPU

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

Russia Supercomputer

SANTA CLARA, Kalifornia —15 czerwca 2011— Naukowcy z Uniwersytetu Moskiewskiego rozbudowali swój superkomputer Lomonosov o procesory graficze NVIDIA Tesla™, dzięki czemu stał się on jednym z najszybszych superkomputerów na świecie.

System wykorzystuje obecnie 1554 procesory NVIDIA Tesla X2070 oraz taka samą liczbę 4-rdzeniowych procesorów centralnych, co pozwala mu na uzyskanie wydajności szczytowej 1,3 PetaFLOPS. Tym samym stał się on najszybszym superkomputerem w Rosji i jednym z najszybszych na świecie.

Lomonosov wykorzystywany jest głównie do obliczeń związanych ze zmianami klimatycznymi, modelowaniem pływów oceanicznych, badaniami genetycznymi oraz astrofizycznymi.

„Badania, które prowadzimy, wymagają ogromnej mocy obliczeniowej, którą dodatkowo musimy wykorzystywać jak najbardziej efektywnie”, powiedział Victor Sadovnichy, Rektor Uniwersytetu Moskiewskiego. „Jedynym sposobem na osiągnięcie obu tych celów jest wykorzystanie hybrydowego systemu, opartego zarówno na procesorach centralnych (CPU), jak i graficznych (GPU).”

Ośrodki superkomputerowe na całym świecie poszukują obecnie sposobów na zwiększenie wydajności bez przekraczania budżetów na energię elektryczną. Procesory graficzne oferują znakomity stosunek wydajności na jednostkę mocy, co wykorzystuje również coraz więcej ośrodków badawczych w Rosji, m.in. Instytut Matematyki Stosowanej w Keldysh, Uniwersytet Łobaczewskiego w Niżnym Nowgorodzie (NNSU), czy Centrum Przetwarzania Równoległego przy Uniwersytecie w Permie.

Instytut Matematyki Stosowanej w Keldysh wykorzystuje 192 procesory Tesla C2050 do badań nad energią atomową, inżynierią lotniczą czy wydobyciem paliw płynnych. NNSU jest pierwszym rosyjskim Centrum CUDA, wykorzystującym procesory graficzne m.in. do matematycznego modelowania żywych organizmów i obliczeń wielkoskalowych. Jeszcze w tym roku NNSU planuje uruchomienie klastra opartego na GPU o wydajności ok. 100 TeraFLOPS. Do końca 2012 r. jego wydajność ma wzrosnąć do 500 TeraFLOPS.

Więcej informacji o procesorach graficznych Tesla można znaleźć tutaj.

O firmie NVIDIA
Konstruując w 1999 roku pierwszy układ GPU, NVIDIA uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej. Od tego czasu konsekwentnie ustanawia nowe standardy w zakresie technologii wizualnych, wprowadzając zapierające dech w piersiach, interaktywne rozwiązania graficzne w ramach szerokiego zakresu urządzeń – od tabletów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych aż po notebooki i stacje robocze. Doświadczenie firmy NVIDIA w dziedzinie programowalnych układów GPU doprowadziło do przełomu w przetwarzaniu równoległym i sprawiło, że technologie superkomputerowe przestały być drogie i stały się szeroko dostępne. Firma posiada ponad 1900 patentów włączając te, dotyczące projektów i spraw fundamentalnych dla współczesnej informatyki. Więcej informacji znależć można na stronie www.nvidia.pl

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym możliwości oraz funkcje, wydajność, korzyści oraz cena procesorów NVIDIA Tesla oraz wpływu patentów firmy na technologie obliczeniowe są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 1 maja 2011. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2011 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, CUDA oraz Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn