NOTICIAS

Powiadomienie dla użytkowników urządzeń NVIDIA SHIELD

Dobrowolny program wymiany niektórych europejskich wtyczek do zasilaczy

Christian Beer
NVIDIA
+49 89 6283 500 55
cbeer@nvidia.com

SANTA CLARA, Kalifornia — 8 sierpnia 2017 r. — Firma NVIDIA ogłosiła akcję dobrowolnego zwrotu niektórych wtyczek sieciowych SHIELD przeznaczonych do użytku na terenie kontynentalnej Europy. Zwrócone wtyczki zostaną zastąpione nowymi.

Wtyczki objęte programem zostały dołączone do uniwersalnych ładowarek SHIELD (SHIELD™ World Charger), europejskich wersji tabletów SHIELD oraz urządzeń SHIELD TV między lipcem 2014 roku a czerwcem 2017 roku. Firma NVIDIA ustaliła, że europejska wtyczka wyposażona w dwa bolce może się zepsuć, stwarzając ryzyko porażenia prądem.

Akcja wycofania produktu dotyczy wyłącznie europejskiej wersji wtyczki (przedstawionej na zdjęciu poniżej) i nie ma wpływu na żaden inny produkt ani żadną inną wtyczkę do zasilaczy NVIDIA.

NVIDIA prosi klientów o wejście na stronę https://www.nvidia.pl/shield/support/adapterrecall/, gdzie zamieszczono informacje na temat procesu wymiany wtyczki na nową. Klienci otrzymają nowy produkt po zarejestrowaniu się w programie wymiany.

Firma NVIDIA współpracuje z odpowiednimi organami państwowymi, by zapewnić że proces wycofywania produktów z rynku przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami.


O firmie NVIDIA
Pierwsze procesory graficzne firmy NVIDIA (NASDAQ: NVDA) powstały w 1999 roku. Od tej pory produkty te stymulują rozwój rynku gier PC, odmieniły podejście do nowoczesnej grafiki komputerowej i zrewolucjonizowały obliczenia równoległe. W ostatnich latach nauczanie maszyn oparte na procesorach graficznych zaowocowało dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji: procesory graficzne stały się mózgami komputerów, robotów i autonomicznych pojazdów, które mogą samodzielnie postrzegać i interpretować świat. Więcej informacji można znaleźć na stronie //nvidianews.nvidia.com/ .

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej w tym również, choć nie wyłącznie, oświadczenia odnośnie: wymiany europejskich wtyczek zasilania przez firmę NVIDIA, współpracy firmy NVIDIA z organami państwowymi oraz zgodności akcji wycofywania produktu z rynku z ustalonymi procedurami prawnymi są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ważnymi czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 31 lipca 2017 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2017 NVIDIA Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA oraz SHIELD są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Inne nazwy firm lub produktów mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Funkcje, ceny, dostępność i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.