Nowości

Informacja dla użytkowników tabletu NVIDIA

Akcja serwisowa polegająca na dobrowolnym wycofaniu z rynku objętych nią tabletów NVIDIA SHIELD

Christian Beer
PR-Manager EMEA NVIDIA
+49 89 6283 500 55
cbeer@nvidia.com

SANTA CLARA, Kalifornia.—30 lipca 2015—Firma NVIDIA ogłosiła dzisiaj akcję serwisową polegającym na dobrowolnym wycofaniu z rynku objętych nią 8-calowych tabletów SHIELDTM, które zostały sprzedawane między lipcem 2014, a lipcem 2015. Firma będzie wymieniać wycofane tablety na nowe. Firma NVIDIA ustaliła, że akumulatory w tych tabletach mogą się przegrzewać, stwarzając zagrożenie pożarem. Akcja serwisowa polegająca na wycofaniu objętych nią tabletów z rynku nie wpływa na żadne inne produkty firmy NVIDIA.

Firma NVIDIA odsyła klientów na stronę internetową www.nvidia.pl/support/tabletrecall, gdzie dowiedzą się, w jaki sposób uzyskać urządzenie zastępcze. Firma NVIDIA prosi również użytkowników o zaprzestanie korzystania z wycofanych tabletów, z wyjątkiem czynności niezbędnych do zwrotu urządzenia i wykonania kopii zapasowej danych. Użytkownicy otrzymają tablety zastępcze po zarejestrowaniu się w ramach akcji wycofywania urządzeń z rynku.

Firma NVIDIA współpracuje z odpowiednimi agencjami państwowymi, by zapewnić, że proces wycofywania produktów z rynku przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami prawnymi.

O firmie NVIDIA
Od 1993 roku NVIDIA (NASDAQ: NVDA) wiedzie prym w sztuce i rzemiośle tworzenia systemów obliczeń wizualnych. Technologie stworzone przez firmę przekształcają świat pełen wyświetlaczy w pełni interaktywne środowisko dla wszystkich użytkowników – od graczy po naukowców, od konsumentów po przedsiębiorstwa. Więcej informacji można znaleźć na stronach //nvidianews.nvidia.com/ i //blogs.nvidia.com.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej w tym również, choć nie wyłącznie, oświadczenia odnośnie: wymiany tabletów SHIELD przez firmę NVIDIA, współpracy firmy NVIDIA z agencjami państwowymi oraz zgodności akcji wycofywania produktu z rynku z ustalonymi procedurami prawnymi są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ważnymi czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 26 kwietnia 2015 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2015 NVIDIA Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logo NVIDIA i SHIELD są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w pozostałych państwach. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm, z którymi są związane. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.