Procesory NVIDIA Tesla i Oprogramowanie AcuSolve Skracają Cykl Tworzenia Projektów i Poprawiają Ich Jakość

 
 

Najnowsza wersja oprogramowania AcuSolve CFD Software zwiększa dwukrotnie wydajność pracy na aplikacjach do symulacji płynów przy wykorzystaniu procesorów NVIDIA Tesla C2050

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

Cabin Comfort Simulation
Ilustracja dzięki uprzejmości firmy ACUSIM Software, Inc.
Heat Sink
Ilustracja dzięki uprzejmości firmy ACUSIM Software, Inc.
Turbine Rotor
Ilustracja dzięki uprzejmości firmy ACUSIM Software, Inc.

SANTA CLARA, —27 maj 2010— Firma NVIDIA informuje iż ACUSIM Software, wiodący producent aplikacji do symulacji płynów, wykorzystywanych przez inżynierów oraz naukowców związanych z projektowaniem przemysłowym, dołączył wspomaganie sprzętowe NVIDIA® Tesla™ serii 20 do swojej najnowszej wersji oprogramowania AcuSolve 1.8 .

Testy wydajności oprogramowania ogólnego zastosowania dla finalnych obiektów płynnych (CFD) wykazały dwukrotny wzrost wydajności pracy przy wykorzystaniu procesorów Tesla C2050 w porównaniu do wydajności procesorów czterordzeniowych wykonujących operacje na tym samym oprogramowaniu.

AcuSolve to program o szerokiej gamie zastosowań, wykorzystywany w wielu dziedzinach i przez wiele organizacji badawczych oraz znaczących firm z listy Fortune 500, m.in. Bechtel, Chevron, John Deere, Procter & Gamble, Sanyo, Visteon and Whirlpool. Mając do dyspozycji AcuSolve 1.8 i korzystając z architektury obliczeń masowo równoległych CUDA zastosowanej w procesorach NVIDIA Tesla , specjaliści takich gałęzi gospodarki jak przemysł energetyczny, samochodowy, lotniczy, obronny, dóbr użytkowych i sprzętu medycznego będą w stanie znacznie skrócić czas tworzenia symulacji CFD, zyskując możliwość tworzenia większej ilości projektów o wyższym poziomie zaawansowania.

Więcej informacji na temat oprogramowania AcuSolve firmy ACUSIM Software można znaleźć pod tym adresem. Więcej informacji na temat rozwiązań i obliczeń na procesorach NVIDIA Tesla można znaleźć pod tym adresem.

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA (Nasdaq: NVDA) pokazała światu moc grafiki komputerowej w momencie wynalezienia procesora graficznego (GPU) w 1999 roku. Od tego czasu, firma konsekwentnie ustanawia nowe standardy w obliczeniach wizualnych dzięki zapierającej dech w piersiach interaktywnej grafice dostępnej w szeregu nowoczesnych urządzeń takich jak smartfony, notebooki czy stacje robocze. Dzięki gruntownej znajomości programowalnych procesorów graficznych, NVIDIA doprowadziła do wielu przełomowych osiągnięć w dziedzinie obliczeń równoległych. Osiągnięcia te sprawiły, iż obliczenia superkomputerowe stały się ekonomicznym i szeroko dostępnym rozwiązaniem. Firma może się poszczycić autorstwem ponad 1100 patentów w USA, głównie w projektowaniu i w badaniach, dziedzinach kluczowych dla obliczeń komputerowych nowej generacji. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nvidia.pl.

# # #

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, funkcji, wpływu, wydajności i możliwości technologii i produktów firmy są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

© 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotypy NVIDIA CUDA i Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn