Procesory graficzne NVIDIA Tesla sercem najszybszego superkomputera na świecie

 
 

Nowy komputer jest o połowę mniejszy, bardziej energooszczędny i szybszy od dotychczas najszybszego superkomputera na świecie

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
Hanna Greve
Account Manager
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

Tianjin
Tianjin

SANTA CLARA, Kalifornia — 27 października 2010 r.— Podczas konferencji HPC 2010 China zaprezentowano dziś nowy superkomputer o nazwie Tianhe-1A, który bije dotychczasowe rekordy wydajności. Według wyników testu LINPACK, wydajność maszyny sięga 2,507 petaflopsów. Oznacza to, że Tianhe-1A jest najszybszym superkomputerem nie tylko w Chinach, ale też na całym świecie1.

Tianhe-1A stanowi sztandarowy przykład nowoczesnego, heterogenicznego mechanizmu obliczeniowego – połączenia procesorów graficznych, dokonujących obliczeń masowo równoległych oraz wielordzeniowych procesorów centralnych, które zapewnia spektakularne wyniki w zakresie wydajności, rozmiarów urządzenia i zużycia energii. W systemie wykorzystano 7168 procesorów NVIDIA® Tesla™ M2050 i 14336 procesorów centralnych; osiągnięcie podobnej wydajności tylko przy użyciu CPU wymagałoby zastosowania ponad 50 tys. procesorów, zaś sam komputer zajmowałby dwukrotnie większą powierzchnię.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że komputer złożony wyłącznie z procesorów centralnych, które zapewniałyby łączną wydajność 2,507 petaflopsów, zużywałby ponad 12 megawatów mocy. Dzięki zastosowaniu procesorów graficznych w heterogenicznym środowisku obliczeniowym, Tianhe-1A jest trzykrotnie bardziej energooszczędny - zużywa zaledwie 4,04 megawata. Zaoszczędzona w ten sposób moc umożliwia zasilanie 5000 domów przez cały rok.

Superkomputer Tianhe-1A został zaprojektowany przez Chiński Narodowy Uniwersytet Technologii Obronnej (NUDT). Komputer został umieszczony w Narodowym Centrum Superkomputerowym w Tianjin i jest gotowy do pracy.

„Bez procesorów graficznych nie osiągnęlibyśmy wydajności i efektywności, jaką daje nam obecnie superkomputer Tianhe-1A,” mówi Guangming Liu, dyrektor Narodowego Centrum Superkomputerowego w Tianjin. „Komputer o takich osiągach daje nam praktycznie nieograniczone możliwości w prowadzeniu badań naukowych.”
Superkomputer Tianhe-1A będzie pracować na zasadzie systemu z otwartym dostępem, przeznaczonego do wykonywania wielkoskalowych obliczeń naukowych.

„Procesory graficznie całkowicie odmieniają branżę obliczeń wielkoskalowych,” mówi Jen-Hsun Huang, przewodniczący firmy NVIDIA. „Najszybsze trzy komputery świata, w tym Tianhe-1A, wykorzystują procesory graficzne. Te superkomputery stanowią obecnie niezbędne narzędzia dla naukowców, którzy pragną przyśpieszyć rozwój swoich badań.”

Procesory graficzne NVIDIA Tesla, oparte na architekturze obliczeń równoległych CUDA™, zostały zaprojektowane pod kątem środowisk obliczeń wielkoskalowych i zapewniają rewolucyjny wzrost wydajności w wielu obszarach wymagających zastosowania takich obliczeń: w badaniach nad lekami, modelowaniu huraganów i tsunami, badaniach nad rakiem, projektowaniem samochodów czy badaniach nad formowaniem galaktyk.

Więcej informacji na temat procesorów graficznych NVIDIA Tesla przeznaczonych do obliczeń wielkoskalowych można znaleźć tutaj.

O firmie NVIDIA
Konstruując w 1999 roku pierwszy układ GPU, NVIDIA uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej. Od tego czasu konsekwentnie ustanawia nowe standardy w zakresie technologii wizualnych, wprowadzając zapierające dech w piersiach, interaktywne rozwiązania graficzne w ramach szerokiego zakresu urządzeń – od tabletów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych aż po notebooki i stacje robocze. Doświadczenie firmy NVIDIA w dziedzinie programowalnych układów GPU doprowadziło do przełomu w przetwarzaniu równoległym i sprawiło, że technologie superkomputerowe przestały być drogie i stały się szeroko dostępne. Firma posiada ponad 1600 patentów w Stanach Zjednoczonych, włączając te, dotyczące projektów i spraw fundamentalnych dla współczesnej informatyki.

# # #

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do procesorów graficznych NVIDIA Tesla opartych wykorzystujących architekturę przetwarzania równoległego NVIDIA CUDA oraz wpływu opatentowanych rozwiązań firmy na branżę obliczeniową są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

© 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, Tesla i CUDA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

______________________________________

1 W porównaniu do danych wydajności zawartych w liście Najszybszych 500 superkomputerów z czerwca 2010 r. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn