Nowości

Procesory graficzne NVIDIA Tesla dramatycznie przyspieszają badania nad energią słoneczną

 
 

Naukowcy z chińskiego instytutu CAS-IPE uzyskali rekordowe wyniki w symulacjach zachowania materiałów wykorzystywanych w panelach słonecznych

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

Tianjin

SANTA CLARA, Kalifornia — 9 czerwca 2011 — Chińscy naukowcy przeprowadzili rekordowo szybkie symulacje molekularne pozwalające na znaczne usprawnienie i zwiększenie wydajności produkcji krystalicznego krzemu. Jest on kluczowym materiałem wykorzystywanym do wytwarzania paneli słonecznych oraz półprzewodników.

Badacze z Instytutu Inżynierii Materiałowej Chińskiej Akademii Nauk (CAS-IPE) wykorzystują do badań nad fizyką molekuł krzemu najszybszy superkomputer na świecie - Tianhe-1A. Dzięki temu, że jest on wyposażony w procesory graficzne NVIDIA® Tesla™, Tianhe pozwolił na 5-krotne skrócenie czasu wykonywania symulacji pomimo fakty, że obejmowała ona 2-krotnie większą liczbę molekuł niż w przypadku wcześniejszego rekordu.

Symulacja pozwoliła na stworzenie modelu zachowania 110 mld atomów przy niebotycznej wydajności 1,87 PetaFLOPS. Poprzednia rekordowa symulacja obejmowała 49 mld atomów przy wydajności 369 TeraFLOPS1.

„Symulacje komputerowe mają krytyczne znaczenie dla badań nad nowymi materiałami i metodami ich wytwarzania, ponieważ pozwalają na uzyskanie dużo bardziej szczegółowych informacji niż standardowe metody, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu kosztów”, powiedział Dr. Wenlai Huand z CAS-IPE
„Dzięki technologii przetwarzania równoległego na 7168 procerach graficznych NVIDIA Tesla w superkomputerze Tianhe-1A możemy przeprowadzać symulacje badające zachowanie materiałów w różnych warunkach wielokrotnie szybciej niż do tej pory”

Tianhe-1A, znajdujący się w Narodowym Centrum Superkomputerowym w Tianjin w Chinach zajmuje obecnie pierwszą pozycję na liście Top500, klasyfikującej najszybsze superkomputery na świecie. Poza symulacjami prowadzonymi przez CAS-IPE, jes on również wykorzystywany do badań w zakresie eksploracji złóż paliw płynnych, wytwarzania nowych leków czy modelowania zjawisk pogodowych.

Członkowie zespołu CAS-IPE zaprezentują wyniki swoich badań podczas GPU Tech Conference (GTC), która odbędzie się w dniach 14-17 maja 2012 roku w San Jose, a także GTC China w dniach 15-16 grudnia br. w Pekinie.

O firmie NVIDIA
Konstruując w 1999 roku pierwszy układ GPU, NVIDIA uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej. Od tego czasu konsekwentnie ustanawia nowe standardy w zakresie technologii wizualnych, wprowadzając zapierające dech w piersiach, interaktywne rozwiązania graficzne w ramach szerokiego zakresu urządzeń – od tabletów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych aż po notebooki i stacje robocze. Doświadczenie firmy NVIDIA w dziedzinie programowalnych układów GPU doprowadziło do przełomu w przetwarzaniu równoległym i sprawiło, że technologie superkomputerowe przestały być drogie i stały się szeroko dostępne. Firma posiada ponad 1800 patentów włączając te, dotyczące projektów i spraw fundamentalnych dla współczesnej informatyki. Więcej informacji znależć można na stronie www.nvidia.pl

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym możliwości oraz funkcje, wydajność, korzyści oraz cena procesorów NVIDIA Tesla oraz wpływu patentów firmy na technologie obliczeniowe są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 30 stycznia 2011. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2011 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA oraz Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

________________________________________________

1 Źródło: //onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpe.1483/abstract 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn