Nowości

Procesory graficzne NVIDIA Tesla, używane do kalkulacji ryzyka w firmie J.P. Morgan, skracają czas ich realizacji z godzin do minut

 
 

Światowy lider w branży usług finansowych wykorzystuje procesory graficzne w celu zmniejszenia kosztów i przyspieszenia kalkulacji ryzyka.

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

Firma NVIDIA ogłosiła dziś, że ich procesory graficzne Tesla™ są użytkowane przez jeden z największych banków inwestycyjnych, firmę J.P. Morgan, gdzie zapewniają czterdziestokrotny wzrost prędkości kalkulacji ryzyka, jednocześnie zmniejszając koszt posiadania.

Zakup procesorów graficznych NVIDIA® Tesla M2070 jest częścią trzyletniego planu redukcji kosztów obliczeń ryzyka, realizowanego przez grupę ds. akcyjnych instrumentów pochodnych firmy J.P. Morgan, zakładającego zmniejszenie ich o 75 procent. Ponad połowa prowadzonych przez bank kalkulacji dla derywat akcyjnych została przeniesiona z systemów opartych wyłącznie na procesorach centralnych na hybrydowe systemy, które wykorzystują jednocześnie procesory centralne i graficzne. Użycie tych drugich do wspomagania obliczeń poskutkowało czterdziestokrotnym wzrostem wydajności w porównaniu do zadań realizowanych przez same procesory centralne. To przyspieszenie zapewnia oszczędności przekraczające 80 procent, umożliwiając tym samym stworzenie ekologicznych ośrodków przetwarzania danych, które osiągają wyższą wydajność bez zwiększonego poboru mocy.

Nowa technologia całkowicie odmienia sytuację w firmie J.P. Morgan, ponieważ obliczenia ryzyka dla szerokiego zakresu produktów zamiast trwać całą noc, zajmują tylko minuty. Tym samym procesory graficzne Tesla zapewniają firmie J.P. Morgan znaczącą przewagę na rynku. Firma może obliczać na życzenie najbardziej nawet egzotyczne opcje, jako że i te obliczenia trwają teraz krócej niż kiedykolwiek. Wprowadzone rozwiązania umożliwiają zwiększenie częstotliwości prac i wykonywanie bardziej złożonych obliczeń.

Procesory graficzne NVIDIA Tesla zostały zainstalowane w szeregu ośrodków przetwarzania danych zlokalizowanych w biurach banku, które są rozrzucone po całym świecie i połączone firmową obliczeniową siecią szkieletową. Dzięki nowej technologii firma J.P. Morgan może uruchamiać dziesiątki aplikacji w oddziałach na całym świecie, współdzieląc wszystkie procesory graficzne. Integracja procesorów graficznych we współdzielonej, globalnej infrastrukturze obliczeniowej zaowocowała ciągłym wykorzystaniem procesorów graficznych na poziomie 70 procent, przez całą dobę.

Zarządzanie ryzykiem stanowi ogromny i coraz bardziej kosztowny priorytet branży usług finansowych. Plan redukcji kosztów obliczeń ryzyka firmy J.P. Morgan polega przede wszystkim na przyspieszeniu prac z biblioteką ryzyka za pomocą procesorów graficznych, a także na integracji procesorów NVIDIA Tesla w globalnej rozproszonej infrastrukturze obliczeniowej. Wprowadzone zmiany nie tylko zmniejszyły całkowity koszt posiadania, a także umożliwiły znaczący wzrost prędkości obliczeń i obsługi żądań klientów.

Firma J.P. Morgan otrzymała niedawno nagrodę za innowacje na polu obliczeń ryzyka – więcej informacji na ten temat można znaleźć pod tym adresem. Więcej informacji na temat wykorzystywania procesorów graficznych NVIDIA Tesla w obliczeniach wielkoskalowych można znaleźć pod tym adresem.

O firmie NVIDIA
Konstruując w 1999 roku pierwszy układ GPU, NVIDIA uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej. Od tego czasu konsekwentnie ustanawia nowe standardy w zakresie technologii wizualnych, wprowadzając zapierające dech w piersiach, interaktywne rozwiązania graficzne w ramach szerokiego zakresu urządzeń – od tabletów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych aż po notebooki i stacje robocze. Doświadczenie firmy NVIDIA w dziedzinie programowalnych układów GPU doprowadziło do przełomu w przetwarzaniu równoległym i sprawiło, że technologie superkomputerowe przestały być drogie i stały się szeroko dostępne. Firma posiada ponad 1900 patentów włączając te, dotyczące projektów i spraw fundamentalnych dla współczesnej informatyki. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.nvidia.pl

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym możliwości oraz funkcje, wydajność, korzyści procesorów NVIDIA Tesla oraz wpływu patentów firmy na technologie obliczeniowe są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 1 maja 2011. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2011 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, logotyp Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn