Trzy z pięciu najszybszych superkomputerów świata oparte na procesorach NVIDIA Tesla

 
 

Superkomputery oparte na procesorach graficznych królują w światowych rankingach

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Informacje prasowe publikuje

SANTA CLARA, Kalifornia — 15 listopada 2010 Według opublikowanego dzisiaj na rankingu "Top500", klasyfikującego najszybsze superkomputery, trzy spośród pięciu najszybszych systemów obliczeniowych na świecie oparte są na procesorach NVIDIA® Tesla™.

Procesory graficzne Tesla wykorzystane zostały w superkomputerach, które zajęły pierwszą, trzecią i czwartą pozycję na liście Top500, którą otwiera uruchomiony niedawno system Tianhe-1A o mocy obliczeniowej 2,507 PetaFLOPS. Czołówka listy wygląda nastepująco (systemy wykorzystujące GPU zaznaczono na zielono):

Miejsce Nazwa Kraj Wydajność (Linpack) Liczba GPU Zużycie energii
1 Tianhe-1A Chiny 2,507 PF 7168 4,04 MW
2 Jaguar USA 1,75 PF n/a 6,95 MW
3 Nebulae Chiny 1,27 PF 4640 2,55 MW
4 Tsubame 2.0 Japonia 1,192 PF 4200 1,340 MW
5 Hopper USA 1,05 PF n/a 2,93 MW

Trzy najszybsze supekomputery wykorzystujące procesory graficzne oferują razem większą wydajność niż reszta systemów z pierwszej dziesiątki zestawienia łącznie. Poza Tianhe-1 warto zwrócić uwagę na Tsubame 2.0 - nowy superkomputer znajdujący się w Instytucie Technologii w Tokio. Dostarcza on moc obliczeniową przekraczającą 1 PetaFLOPS będąc jednocześnie niezwykle energooszczędnym - zużycie energii na poziomie zaledwie 1,34 MW jest drastycznie niższe niż w przypadku któregokolwiek innego systemu z pierwszej piątki zestawienia.

"Tsubame 2.0 to system łączący wydajność z niskim zapotrzebowaniem na energię, co zaowocowało stworzeniem najoszczędniejszego superkomputera klasy petascale na świecie", powiedział Bill Dally, szef zespołu naukowego NVIDIA. „Droga do systemów klasy exascale będzie torowana właśnie przez takie projekty jak Tsubame 2.0".

Procesory graficzne w krótkim czasie stały się nieodzownym elementem najszybszych superkomputerów na świecie. Zawierają one setki pracujących równolegle rdzeni, potrafiących efektywnie rozdzielać pomiędzy siebie dane i przetwarzać je jednocześnie, znacznie zwiększając w ten sposób wydajność całego systemu. Rozwiązania heterogeniczne, wykorzystujące zarówno procesory graficzne, jak i sekwencyjne (CPU), wymagają mniejszych powierzchni i zużywają mniejsze ilości energii, dzięki czemu wysokowydajne systemy obliczeniowe stają się znacznie szerzej dostępne niż kiedykolwiek przedtem.

Bill Dally weźmie udział w rozpoczynającej się w tym tygodniu w Nowym Orleanie konferencji poświęconej superkomputerom. W środę, 17 listopada, przestawi swoją prezentację na temat wykorzystania procesorów graficznych w wysokowydajnych systemach obliczeniowych: “GPU Computing: To Exascale and Beyond”.
Więcej informacji o procesorach NVIDIA Tesla można znaleźć tutaj: tutaj.

O firmie NVIDIA
Konstruując w 1999 roku pierwszy układ GPU, NVIDIA uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej. Od tego czasu konsekwentnie ustanawia nowe standardy w zakresie technologii wizualnych, wprowadzając zapierające dech w piersiach, interaktywne rozwiązania graficzne w ramach szerokiego zakresu urządzeń – od tabletów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych aż po notebooki i stacje robocze. Doświadczenie firmy NVIDIA w dziedzinie programowalnych układów GPU doprowadziło do przełomu w przetwarzaniu równoległym i sprawiło, że technologie superkomputerowe przestały być drogie i stały się szeroko dostępne. Firma posiada ponad 1600 patentów w Stanach Zjednoczonych, włączając te, dotyczące projektów i spraw fundamentalnych dla współczesnej informatyki.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do procesorów graficznych NVIDIA Tesla oraz wpływu opatentowanych rozwiązań firmy na branżę obliczeniową są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2010 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, Tesla i CUDA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn