Nowości

NVIDIA, Cray, PGI i CAPS prezentują ‘OpenACC’ – nowy standard w przetwarzaniu równoległym

 
 

Programowanie oparte na dyrektywach sprawia, że przyspieszanie aplikacji za pomocą procesorów i GPU jest dużo łatwiejsze, niż modyfikowanie kodu

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

SEATTLE, Waszyngton — SC11 — 14 listopada 2011 r. - Aby ułatwić programistom korzystanie z możliwości przetwarzania równoległego, firmy NVIDIA, Cray Inc., Portland Group (PGI) i CAPS zapowiedziały wprowadzenie nowego standardu programowania równoległego - OpenACC™.

Początkowo opracowany przez firmy PGI, Cray i NVIDIA przy wsparciu ze strony firmy CAPS, OpenACC to nowy, otwarty standard programowania równoległego opracowany, aby umożliwić milionom programistów naukowych i technicznych wykorzystanie możliwości jakie dają heterogeniczne systemy obliczeniowe oparte na CPU/GPU.

OpenACC umożliwia programistom wprowadzanie do kompilatora prostych poleceń zwanych "dyrektywami", które mają przyspieszyć wybrane części kodu bez potrzeby modyfikowania, czy dostosowywania samego kodu przez programistów. Kompilator może sam wykonać złożoną pracę związaną z mapowaniem obliczeń w akceleratorze.

OpenACC ma pomóc programistom pracującym w takich dziedzinach, jak chemia, biologia, fizyka, analiza danych, klimatologia i wielu innych. Istniejące kompilatory firm Cray, PGI i CAPS mają obsługiwać standard OpenACC na początku pierwszego kwartału 2012. Standard OpenACC jest w pełni kompatybilny z architekturą programowania równoległego NVIDIA® CUDA®, którą opracowano, aby umożliwić szczegółową kontrolę nad akceleratorem w celu osiągnięcia najwyższej wydajności.

Dyrektywy stanowią wieloplatformową, kompatybilną z urządzeniami różnych producentów podstawę kodu programistycznego. Umożliwiają dłuższe korzystanie ze starszych aplikacji, zapewniając łatwą migrację na systemy przyspieszonego przetwarzania danych. Z najnowszych danych wynika, że większość deweloperów uzyskała 2-, a nawet 10-krotne przyspieszenie działania aplikacji w zaledwie dwa tygodnie dzięki zastosowaniu kompilatorów opartych na dyrektywach.1

Cytaty
„Dyrektywy kompilatorów są integralną częścią naszej pracy nad tworzeniem superkomputera Titan" - powiedział Buddy Bland, dyrektor ds. projektów z Oak Ridge National Laboratory, odnosząc się do systemu, który ma być najszybszym na świecie superkomputerem. „Chcemy, aby kod superkomputera Titan pracował na hybrydowych węzłach złożonych z procesorów centralnych (CPU) i graficznych (GPU) oraz aby programiści mogli za pomocą OpenACC opracowywać przenośne aplikacje, które zmaksymalizują wydajność i możliwości tej architektury."

“OpenACC stanowi ważny krok dla środowiska naukowego" - twierdzi Jeffrey Vetter, wykładowca Computational Science and Engineering School z Instytutu Technologii w Georgii. " Model programowania w otwartej nauce powinien z definicji być elastyczny z możliwością przenoszenia na różne platformy. OpenACC spełnia te wymagania. Stanowi wartościowe narzędzie dające możliwość pełniejszego wykorzystania przyspieszania aplikacji naukowcom, którzy nie mają odpowiednich środków lub wiedzy, aby przenieść swój kod na nowo powstałe architektury."

"Jestem bardzo optymistycznie nastawiony co do przyszłości technologii akceleratorów" - powiedział Michael Wong, prezes OpenMP Architecture Review Board. "OpenACC to ogromne osiągnięcie członków grupy roboczej OpenMP zajmującej się akceleratorami. Bardzo się cieszę, że będę mógł współpracować ze wszystkimi czterema firmami, aby wprowadzić do OpenACC nowe pomysły i stworzyć wspólną specyfikację, która umożliwi OpenMP wspieranie akceleratorów. Dzięki pomocy wszystkich członków grupy OpenMP mamy nadzieję wprowadzić obsługę akceleratorów w przyszłej wersji specyfikacji OpenMP."

Więcej informacji na temat OpenACC i specyfikacji OpenACC można znaleźć na stronie www.OpenACC-standard.org. OpenACC oparty jest w dużym stopniu na modelach programowania akceleratorów firm PGI i Cray. NVIDIA, Cray, PGI i CAPS są członkami komitetu OpenMP do spraw akceleratorów i mają zamiar współpracować w ramach tej organizacji w celu stworzenia wspólnego standardu.
Deweloperzy zainteresowani programowaniem opartym na dyrektywach mogą uzyskać miesięczny, darmowy dostęp do kompilatorów PGI Accelerator języków Fortran i C odwiedzając stronę firmy NVIDIA 2x in 4 weeks, lub kontaktując się z firmą Cray.

O firmie Cray Inc.
Jako światowy lider w dziedzinie superkomputerów, firma Cray zapewnia zaawansowane produkty i usługi dla instytucji państwowych, akademickich i prywatnych. Technologia opracowana przez firmę Cray umożliwia naukowcom i inżynierom dokonywanie przełomowych odkryć poprzez zwiększanie szybkości i wydajności oraz rozszerzenie możliwości najbardziej wymagających aplikacji. Firma Cray stawia sobie za cel opracowywanie innowacyjnych produktów, które łączą zróżnicowane technologie przetwarzania danych w jedną architekturę, umożliwiając swoim klientom pokonanie ograniczeń i wyjście naprzeciw wciąż rosnącym wymaganiom rynku. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cray.com.

O firmie Portland Group (PGI)
Portland Group, spółka należąca do STMicroelectronics (NYSE: STM), to wiodący dostawca wysokowydajnych kompilatorów równoległych dla języków Fortran, C, i C++, oraz narzędzi do obsługi stacji roboczych, serwerów i klastrów opartych na procesorach x64 firm Intel i AMD oraz akceleratorach graficznych firmy NVIDIA. Więcej informacji na temat produktów Portland Group można znaleźć na stronie www.pgroup.com, oraz kontaktując się z działem sprzedaży firmy pod numerem +1 (503) 682-2806 lub adresem poczty elektronicznej sales@pgroup.com

O firmie CAPS
CAPS jest wiodącym dostawcą rozwiązań przeznaczonych do migracji i wdrażania aplikacji na wielordzeniowe procesory. Rozwiązania firmy CAPS zapewniają programistom doskonałe osiągi dzięki najlepszym technologiom (hybrydowy kompilator i kreator HMPP), metodologii i systemowi dostosowywania kodu do nowych platform. Opracowany przez firmę CAPS oparty na dyrektywach kompilator HMPP™ umożliwia programistom bezpieczne przenoszenie aplikacji na model hybrydowy CPU / GPU i wykorzystywanie mocy obliczeniowej procesorów strumieniowych bez problemów, na jakie można się natknąć przy programowaniu aplikacji dla procesorów graficznych. HMPP™ oferowany jest jako część CAPS DevDeck™: kompletnego pakietu zawierającego narzędzia, metody i zasoby do tworzenia, portowania i optymalizacji aplikacji przeznaczonych na procesory wielordzeniowe.

O firmie NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej, konstruując w 1999 roku układ GPU. Obecnie jej procesory stosowane są w szerokim zakresie urządzeń od smartfonów, aż po superkomputery. Procesory mobilne NVIDIA wykorzystywane są w telefonach komórkowych, tabletach i systemach informacyjno-rozrywkowych w motoryzacji. Gracze PC polegają na układach GPU, ciesząc się możliwością obcowania ze światami oferującymi spektakularne i porywające wrażenia. Profesjonaliści wykorzystują je do tworzenia efektów wizualnych w filmach oraz projektowania wszystkiego od kijów golfowych, aż po samoloty odrzutowe Jumbo Jet. Natomiast badacze stosują układy GPU, aby przesuwać granice nauki dzięki obliczeniom o wysokiej wydajności. Firma posiada ponad 2100 ogólnoświatowych patentów, włączając te dotyczące fundamentalnych kwestii nowoczesnych technologii obliczeniowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym skutki i korzyści wynikające z zastosowania OpenACC, architektury NVIDIA CUDA oraz przetwarzania równoległego, działania NVIDIA w ramach komisji OPEN MP w celu stworzenia wspólnego standardu dla akceleratorów, wpływy patentów firmy na nowoczesne komputery są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 31 lipca 2011 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2011 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, CUDA i OpenACC są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1 Źródło – Klienci PGI: www.nvidia.com/2xin4weeksstories 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn