Nowości

Uniwersytet Oksfordzki uruchamia najpotężniejszy superkomputer w Wielkiej Brytanii oparty na procesorach graficznych i przyśpieszający badania naukowe

W najnowszym Centrum Doskonałości CUDA brytyjscy naukowcy będą dokonywać nowych odkryć w takich dziedzinach jak astrofizyka, genomika i nanotechnologia, dzięki systemowi "Emerald"

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Emerald GPU cluster

OKSFORD, Wielka Brytania — 4 lipca 2012 r. — Firma NVIDIA poinformowała dziś, że Uniwersytet Oksfordzki, działający we współpracy z konsorcjum najlepszych brytyjskich instytucji akademickich, uruchomił najpotężniejszy superkomputer akcelerowany przez procesory graficzne, który będzie służyć do prowadzenia zaawansowanych badań naukowo-inżynieryjnych.

System „Emerald” został zaprezentowany wczoraj w Centrum Innowacji Obliczeń Wysokowydajnych przy laboratorium STFC Rutherford Appleton w Didcot. Superkomputer składa się z 84 węzłów i łącznie zawiera 372 procesory graficzne NVIDIA® Tesla® M2090, które zapewniają wydajność przekraczającą 114 teraflopów.

Emerald zostanie przekazany do dyspozycji brytyjskim naukowcom i inżynierom jako narzędzie do przyśpieszania wymagających badań m.in. z astrofizyki, bioinformatyki, chemii, inżynierii, genomiki, nauk przyrodniczych, nanotechnologii czy fizyki.

„Nowy superkomputer jest częścią rządowej inwestycji w rozwój elektronicznej infrastruktury, na który to cel przeznaczyliśmy 145 milionów funtów. System ten będzie nieocenionym i przydatnym narzędziem w pracy wielu firm i uniwersytetów”, powiedział David Willetts, minister nauki i szkolnictwa wyższego. „Przyśpieszy on rozwój badań i zachęci do dokonywania inwestycji w Wielkiej Brytanii, a także pozwoli utrzymać nas w czołówce świata nauki”.

Centrum Innowacji Obliczeń Wielkoskalowych, które skupia uniwersytety Oksfordzki, Bristol, Southampton oraz Londyński, zapewnia infrastrukturę niezbędną do rozwoju aplikacji naukowych i inżynieryjnych, a także umożliwia szkolenie naukowców oraz inżynierów zajmujących się obliczeniami wielkoskalowymi.

Akcelerowany przez procesory graficzne superkomputer Emerald, wraz z innymi systemami obliczeniowymi, został ufundowany z dotacji przyznanych przez Radę Badań Fizycznych i Inżynieryjnych (EPSRC) w wysokości 3,7 milionów funtów brytyjskich.

Oksford otrzymuje tytuł Centrum Doskonałości CUDA
Firma NVIDIA poinformowała również, że Uniwersytet Oksfordzki otrzymał tytuł Centrum Doskonałości CUDA, za prowadzone prace nad obliczeniami równoległymi opartymi na procesorach graficznych NVIDIA w środowisku programowania równoległego architektury NVIDIA CUDA®.

Uniwersytet Oksfordzki, światowy lider w dziedzinie genetyki, matematyki, obliczeń naukowych oraz nauk przyrodniczych, dołącza do 18 elitarnych instytucji, które przyczyniają się do rozwoju technologii oraz zastosowań przetwarzania równoległego, a tym samym umożliwiają naukowcom prowadzenie nowych i rewolucyjnych badań.

Dzięki tytułowi Centrum Doskonałości CUDA, Uniwersytet Oksfordzki otrzyma dotacje i sprzęt od firmy NVIDIA, które zostaną użyte do usprawnienia badań na wydziałach matematyki, fizyki i nauk przyrodniczych, w tym:

  • Astrofizyki – aplikacji do wykrywania w czasie rzeczywistym pulsarów, przeznaczonej do zastosowania w planowanym projekcie Square Kilometre Array, zakładającym stworzenie najpotężniejszego radioteleskopu na Ziemi o powierzchni równej jednego kilometra kwadratowego
  • Bioinformatyki – analizy i statycznego modelowania danych otrzymanych z sekwencjonowania pełnych genomów
  • Chemii – symulacje dynamiki molekularnej głównych mechanizmów nanotechnologii DNA

„Nagroda Centrum Doskonałości CUDA jest odzwierciedleniem osiągnięć Uniwersytetu Oksfordzkiego w dziedzinie obliczeń naukowych, a także współpracy z uniwersyteckimi specjalistami odnośnie korzyści z tych badań”, powiedziała profesor Anne Trefethen, dyrektor IT na Uniwersytecie Oksfordzkim. „Dzięki wsparciu firmy NVIDIA możemy rozwijać nasze projekty licencjackie oraz stypendia dotyczące obliczeń na procesorach graficznych, a także stworzyć nowe programy dla naukowców i studentów.”

Program Centrum Doskonałości CUDA stymuluje współpracę firmy NVIDIA z wiodącymi instytucjami znajdującymi się w awangardzie badań wykorzystujących obliczenia równoległe. Więcej informacji na temat programu Centrum Doskonałości CUDA (ang. CUDA Center of Excellence) można znaleźć na stronie programu.

Informacje o architekturze CUDA
CUDA firmy NVIDIA to środowisko obliczeń równoległych, które zapewnia znaczne przyśpieszenie wydajności dzięki mocy procesorów graficznych. Procesory graficzne oparte na architekturze NVIDIA CUDA obsługują wszystkie modele, interfejsy API oraz języki programowania procesorów graficznych. Ponad 580 uniwersytetów i instytutów na całym świecie rozpoczęło nauczanie modelu programowania równoległego dla architektury CUDA.

O procesorach graficznych NVIDIA Tesla
Procesory graficzne Tesla to akceleratory oparte na platformie NVIDIA CUDA, przeznaczone do obliczeń równoległych. Układy Tesla zostały zaprojektowane od podstaw z myślą o obliczeniach wielkoskalowych oraz badań obliczeniowych i superkomputerach, zapewniając znacząco wyższy poziom akceleracji w wielu aplikacjach naukowych i komercyjnych od rozwiązań opartych na samych procesorach centralnych.

Więcej informacji na temat procesorów graficznych NVIDIA Tesla można przeczytać na witrynie internetowej Tesla. Aby dowiedzieć się więcej o platformie CUDA lub pobrać najnowszą wersję, odwiedź stronę internetową CUDA. Informacje o firmie NVIDIA i jej produktach, materiały wideo, zdjęcia, itp., dostępne są w biurze prasowym NVIDIA. Można także śledzić nas na Twitterze (@NVIDIATesla).

O firmie NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej, konstruując w 1999 roku układ GPU. Obecnie jej procesory stosowane są w szerokim zakresie urządzeń od smartfonów, aż po superkomputery. Procesory mobilne NVIDIA wykorzystywane są w telefonach komórkowych, tabletach i systemach informacyjno-rozrywkowych w motoryzacji. Gracze PC polegają na układach GPU, ciesząc się możliwością obcowania ze światami oferującymi spektakularne i porywające wrażenia. Profesjonaliści wykorzystują je do tworzenia grafiki 3D i efektów wizualnych w filmach oraz projektowania wszystkiego od kijów golfowych, aż po samoloty odrzutowe Jumbo Jet. Natomiast badacze stosują układy GPU, aby przesuwać granice nauki dzięki obliczeniom o wysokiej wydajności. Firma posiada ponad 5000 ogólnoświatowych patentów, włączając te dotyczące fundamentalnych kwestii nowoczesnych technologii obliczeniowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym wpływ i korzyści wynikające z zastosowania procesorów graficznych NVIDIA Tesla w superkomputerze Emerald, wykorzystanie przez Oksford wyposażenia i grantów przekazanych przez firmę NVIDIA oraz wpływy patentów firmy na nowoczesne komputery są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 29 kwietnia 2012 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2012 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, CUDA oraz Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.