Nowości

Platforma CUDA 6 firmy NVIDIA znacząco upraszcza programowanie równoległe

Nowe funkcje takie jak zunifikowana pamięć oraz biblioteki typu drop-in znacznie ułatwią pracę deweloperom korzystającym z procesorów graficznych

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Jacek Brol / Ewa Rudkowska
Gamma PR (NVIDIA PR)
nvidia@gammapr.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

SANTA CLARA, Kalifornia — 14 listopada 2013 r. — Firma NVIDIA zapowiedziała dziś NVIDIA® CUDA® 6, najnowszą wersję najpopularniejszej platformy programistycznej do obliczeń równoległych.

Platforma CUDA 6 sprawia, że tworzenie programów wykorzystujących obliczenia równoległe jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, zmniejszając nakład czasu i pracy niezbędny do przyspieszenia aplikacji naukowych, technicznych lub firmowych za pomocą procesorów graficznych.

Dzięki usprawnieniom deweloperzy mogą przyspieszyć swoje aplikacje nawet ośmiokrotnie, po prostu zastępując biblioteki wykorzystujące procesor centralny. Główne cechy platformy CUDA 6 to:

  • Zunifikowana pamięć – upraszcza programowanie, zapewniając aplikacjom dostęp do procesora centralnego i graficznego bez konieczności kopiowania danych między dwoma układami, a także znacznie ułatwia wprowadzanie obsługi procesora graficznego w szerokiej gamie języków programowania.
  • Biblioteki typu drop-in – automatycznie przyspieszają obliczenia BLAS i FFTW nawet ośmiokrotnie. Wystarczy zastąpić istniejące biblioteki korzystające z procesora centralnego ich odpowiednikami wykorzystującymi procesor graficzny.
  • Skalowanie na wiele procesorów graficznych – przeprojektowane biblioteki BLAS i FFT automatycznie skalują swoją wydajność, dostosowując się nawet do ośmiu procesorów graficznych zainstalowanych w jednym węźle, umożliwiając osiągnięcie do dziewięciu TFLOPS wydajności obliczeniowej o podwójnej precyzji, a także obsłużenie większych zadań niż kiedykolwiek (do 512 GB). Skalowanie do wielu procesorów graficznych działa również w nowej bibliotece BLAS typu drop-in.

„Dzięki automatycznej obsłudze danych, funkcja zunifikowanej pamięci umożliwia nam szybkie tworzenie prototypów jąder systemu operacyjnego działających na procesorach graficznych, zmniejszając złożoność i czas tworzenia kodu o 50%”, powiedział Rob Hoekstra, dyrektor działu skalowalnych algorytmów w instytucie Sandia National Laboratories. „Funkcja ta jest bardzo przydatna przy tworzeniu nowych modeli programistycznych i portowaniu większych, bardziej złożonych baz kodu na procesory graficzne.”

„Nasze technologie zostały zastosowane z powodzeniem w największych studiach produkujących filmy i gry, umożliwiając tworzenie wspaniałych animacji oraz efektów 3D”, powiedział Paul Doyle, dyrektor generalny firmy Fabric Engine, Inc. „Otrzymywaliśmy od nich wiele próśb o wprowadzenie obsługi akceleracji przez procesory graficzne NVIDIA, ale napotkaliśmy na poważne przeszkody związane z zarządzaniem pamięci w złożonych zastosowaniach produkcyjnych. Funkcja zunifikowanej pamięci robi to automatycznie za nas, umożliwiając utworzenie kodu dla procesorów graficznych za pomocą kompilatora Fabric. W ten sposób nasze aplikacje przeznaczone dla klientów pracują prawie dziesięciokrotnie szybciej”.

Oprócz nowych funkcji, platforma CUDA 6 zapewnia pełen zestaw narzędzi programistycznych, bibliotek matematycznych akcelerowanych przez procesory graficzne oraz poradników programistycznych.

Szósta wersja pakietu programistycznego CUDA zostanie udostępniona na początku 2014 roku. Wszyscy uczestnicy programu CUDA-GPU Computing Registered Developer zostaną powiadomieni, gdy będzie ona dostępna do pobrania. Aby dołączyć do programu, należy zarejestrować się na tej stronie.

Zapraszamy również na targi SC13, które odbędą się w dniach 18-21 listopada w Denver, gdzie firma NVIDIA zademonstruje platformę CUDA 6 na stoisku numer 613. Więcej informacji na temat nowych rozwiązań można znaleźć również w witrynie internetowej NVIDIA CUDA.

Informacje o architekturze CUDA
CUDA to platforma i model programistyczny dla aplikacji równoległych, która została stworzona przez firmę NVIDIA. Dzięki platformie CUDA programiści mogą zwiększyć wydajność aplikacji obliczeniowych, wykorzystując moc procesorów graficznych. Platforma CUDA została do tej pory pobrana ponad dwa miliony razy i obsługuje ponad 240 wiodących aplikacji naukowych, technicznych i komercyjnych. Model programowania CUDA jest nauczany w ponad 700 uniwersytetach i instytucjach na całym świecie, a także jest najpopularniejszym rozwiązaniem wśród programistów pragnących wykorzystać akcelerację obliczeń na procesorach graficznych w tworzonych rozwiązaniach.

Bądź na bieżąco z firmą NVIDIA:


O firmie NVIDIA
Od 1993 roku NVIDIA (NASDAQ: NVDA) wiedzie prym w sztuce i rzemiośle tworzenia systemów obliczeń wizualnych. Technologie stworzone przez firmę przekształcają świat pełen wyświetlaczy w pełni interaktywne środowisko dla wszystkich użytkowników – od graczy po naukowców, od konsumentów po przedsiębiorstwa. Więcej informacji można znaleźć na stronach //www.nvidia.pl/page/newsandevents.html i //blogs.nvidia.com.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej w tym wydajność, dostępność i korzyści wynikające z zastosowania NVIDIA CUDA 6 są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 28 lipca 2013 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2013 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA oraz CUDA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.