Quadro

Systemy kompatybilne z SLI

 
 

Wyłącznie wskazane poniżej systemy zostały certyfikowane pod kątem obsługi Quadro SLI. W celu utrzymana najwyższych standardów jakości Quadro, system nie może być skonfigurowany jako obsługujący technologię Quadro SLI, jeżeli nie przeszedł pozytywnie testów w firmie NVIDIA.

Technologia Quadro SLI oferuje obsługę trzech funkcjonalności na wszystkich wspieranych platformach:

Wszystkie płyty oraz systemy wymienione w tabeli poniżej obsługują technologię SLI w systemach Windows 7, Windows 8 i Linux. Obsługa Windows XP jest możliwa jedynie w przypadku kart Quadro 5000 and 6000.

System Provider System Model Jednostki GPU Quadro
    Quadro K4200 Quadro K5000 Quadro K5200 Quadro K6000 Quadro M6000
HP Z840   x x x x
Z820   x   x  
Z640   x x   x
Z620   x      
Dell Precision T7910   x x x  
Precision T7810   x x    
Precision T7610   x   x  
Precision T5610   x      
Precision T7600   x      
Precision T5600   x      
Precision T3600   x      
Precision R7610   x   x  
Lenovo P900          
P700          
P500          
D30   x   x  
C30   x   x  
FTS Celsius R940 x   x x  
Celsius R930 x x   x  
Celsius M740 x   x x  
Celsius M730 x x   x  


 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn