Nowości

SeismicCity

 
 

W miarę jak ciągle rosną ceny benzyny, coraz pilniejsze stają się wysiłki zmierzające do ich obniżenia poprzez odkrywanie nowych źródeł energii. Jednak koszty badań oraz drążenia głębokich odwiertów mogą sięgać setek milionów dolarów, a i tak często istnieje tylko jedna szansa na pełen sukces.

SeismicCity-logo

Wyzwanie

Aby zminimalizować ryzyko, większość poszukiwań ropy naftowej wykorzystuje obecnie technologię sejsmicznego obrazowania 3D, udostępnianą przez takie firmy jak mieszcząca się w Houston w Teksasie SeismicCity. Dzięki temu uzyskać można szczegółowy obraz potencjalnych odwiertów. Nadal jednak obrazowanie złożonych geologicznie obszarów to ogromne zadanie, wymagające obróbki terabajtów złożonych danych.

W miarę jak SeismicCity opracowywał kolejne generacje coraz szybszego i bardziej dokładnego kodu służącego do obrazowania wnętrza Ziemi, natrafił w pewnym momencie na dotkliwy problem: każde udoskonalenie algorytmów powodowało 10-krotny wzrost gęstości obliczeń. Wkrótce istniejąca konfiguracja sprzętowa, którą dysponowała firma SeismicCity, stała się niepraktyczna, gdyż kolejna aktualizacja algorytmów wymagałaby rozbudowy sprzętu do odpowiadającego 20 000 procesorów.

Rozwiązanie

Poszukując fundamentu do zaspokajania przyszłych potrzeb, SeismicCity wybrał obliczenia na GPU, uruchamiając NVIDIA® CUDA™ w systemie serwerowym NVIDIA® Tesla™ S870 1U. Ta masowo równoległa architektura obliczeniowa oferuje 20x wzrost wydajności w porównaniu z poprzednią konfiguracją składającą się z CPU. Dodatkowy, 3,5-krotny wzrost wydajności uzyskano, stosując procesory Tesla następnej generacji, oparte na technologii CUDA. W przyszłości skalowalność procesorów graficznych sprawi, że przejście na nowe algorytmy przebiegać będzie szybciej i pozwoli na rozbudowę platformy w miarę wzrostu potrzeb.

“Częścią wyjątkowości SeismicCity są nasze algorytmy”, powiedział Claude Pignol, wiceprezes ds. technologii w firmie SeismicCity. „Przejście od jednej generacji kodu do następnej może oznaczać, że otrzymamy znacznie bardziej dokładne obrazy, co prowadzi do bardziej efektywnych odkryć. Technologia obliczeń na GPU firmy NVIDIA pozwoliła nam na szybsze i bardziej oszczędne przejście na nową generację algorytmów”

Wpływ

Ze względu na znacznie zwiększoną szybkość i dokładność technologii obrazowania geologicznego 3D firmy SeismicCity mogą być odkrywane nowe złoża ropy naftowej. Firmy poszukujące ropy mogą teraz poruszać się pewniej w rejonach, które do tej pory zakryte były przez nieznane obszary geologiczne, co powinno prowadzić do zwiększenia produkcji ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji uzyskać można pod adresem: www.seismiccity.com 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn