SLI

Profile SLI dla aplikacji

 
 

Profile SLI dla aplikacji z wykorzystaniem Coolbits*:

NVIDIA opracowała zestaw zoptymalizowanych profili, które umożliwiają grom automatyczne wykorzystanie trybu SLI. Obecnie istnieje ponad 260 predefiniowanych profili NVIDIA. Gry te działają w trybie SLI zaraz po zainstalowaniu, bez potrzeby wykonywania przez użytkowników jakichkolwiek działań.

Dla gier, które nie posiadają predefiniowanego profile, NVIDIA umożliwia tworzenie własnych profile SLI dla aplikacji:

Krok 1. Otwórz Panel kontrolny NVIDIA klikając prawym klawiszem myszy na pulpicie i wybierając polecenie “Panel kontrolny NVIDIA”.

Krok 2. Wybierz 'Ustawienia 3D'

Krok 3. Wybierz 'Zarządzaj ustawieniami 3D'

Krok 4. Kliknij 'Dodaj'

Krok 5. Zlokalizuj w komputerze plik wykonywalny aplikacji, dla której chcesz utworzyć profil. Profil zostanie dodany do listy. W tym przykładzie “NewGame.exe”

Krok 6. Wybierz preferowany tryb wydajności SLI lub tryb antyaliasingu SLI. Oprócz trybu „Pojedynczy GPU”, istnieją do wyboru trzy tryby:

Split frame rendering
Alternate frame rendering 1
Alternate frame rendering 2*

* Alternate frame rendering 2 to alternatywna wersja AFR, która może zapewnić lepszą wydajność niż AFR 1 w niektórych aplikacjach.

Możesz także wybrać tryb antyaliasingu SLI zamiast trybu wydajności SLI. Jeśli tak zrobisz, tryb wydajności SLI będzie niedostępny. Tryby antyaliasingu SLI można znaleźć w sekcji „Ustawienia antyaliasingu”

Krok 7. Kliknij "Zastosuj" i Twój nowy profil aplikacji SLI jest gotowy do użycia! 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn