O firmie
 

Postanowienia odnośnie mediów społecznościowych

Jest to oficjalna polityka dla wszystkich pracowników lub przedstawicieli firmy NVIDIA, którzy wykorzystują media społecznościowe do omawiania tematów powiązanych z firmą NVIDIA, jej technologią, partnerami lub rynkami, na których firma działa. Mianem mediów społecznościowych określa się blogi, serwis wikipedia, sieci społeczne, fora, wirtualne światy oraz wszystkie pozostałe rodzaje społeczności online lub platformy publikacyjne - zarówno na stronie internetowej nvidia.com, jak i poza nią. Polityka ta będzie okresowo uaktualniana, bądź zatem na bieżąco z aktualizacjami.

Reguły aktywności w sieci

Jeśli jesteś aktywnym członkiem mediów społecznościowych, postępuj zgodnie z tymi zasadami:

Zrozum i stosuj się do Kodeksu Postępowania firmy NVIDIA oraz Polityki Prywatności firmy NVIDIA. Mają one szerokie zastosowanie, także w przypadku mediów społecznościowych.

Trzymaj się swojej dziedziny wiedzy.

Wypowiadając się na temat firmy NVIDIA lub technologii powiązanych z firmą NVIDIA, zaznacz, że jesteś pracownikiem tej firmy, a Twoje opinie niekoniecznie muszą odzwierciedlać stanowisko firmy (z wyjątkiem wypowiedzi autoryzowanych).

Wypowiadaj się zrozumiale i z szacunkiem. Unikaj spamowania oraz ofensywnych lub obraźliwych uwag.

Zawsze przemyśl swoją wypowiedź przed jej wysłaniem.

Niezmiernie ważne jest, aby chronić zastrzeżone informacje i zawartość oraz stosować się do zasad poufności.

Nie publikuj informacji na temat niezapowiedzianych jeszcze produktów oraz technologii.

Unikaj stosowania obraźliwych uwag lub okazywania braku szacunku dla konkurencyjnych firm.

Jeśli nie zgadzasz się z opiniami innych ludzi', przedstaw to w odpowiedni i uprzejmy sposób.

10 zasad, które warto zapamiętać

Utrzymanie przejrzystości wypowiedzi. Jeśli wypowiadasz się na blogu, twitterze lub innym medium społecznościowym na temat swojej pracy w firmie NVIDIA, przedstaw swoje imię i nazwisko oraz określ rolę, jaką pełnisz w firmie NVIDIA. Jeśli masz osobisty interes w tym, o czym dyskutujesz, zaznacz to niezwłocznie, aby zachować wiarygodność. Zawsze staraj się zachować poufność odnośnie zastrzeżonych informacji i treści.

Ostrożna komunikacja. Upewnij się, że Twoje wypowiedzi nie naruszają prywatności, poufności oraz wytycznych prawnych dotyczących wypowiedzi komercyjnych ustalonych przez firmę NVIDIA. Wszystkie oświadczenia muszą być prawdziwe i nie mogą wprowadzać w błąd, a wszystkie twierdzenia muszą być poparte dowodami i zatwierdzone. Nigdy nie komentuj niczego, co jest powiązane z kwestiami prawnymi lub sporem sądowym, bez zgody Komunikacji Korporacyjnej i Departamentu Prawnego. Nie pisz o niepublikowanych jeszcze informacjach.

Trzymaj się tego, na czym się znasz. Jeśli zamieszczasz treści w mediach społecznościowych, pisz tylko o tym, co mieści się w zakresie Twojej wiedzy, szczególnie, jeśli jest to powiązane z firmą i technologią NVIDIA. Jeśli publikujesz informacje na stronie internetowej innej niż NVIDIA, zamieść odpowiednie orzeczenie, określające, że Twoje poglądy nie reprezentują stanowiska firmy NVIDIA. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z Departamentem Prawnym firmy NVIDIA.

Jesteś częścią większej organizacji. Poprzez przedstawienie się, jako pracownik firmy NVIDIA tworzysz pogląd na temat swoich kompetencji oraz firmy NVIDIA. Pamiętaj, że to, co mówisz lub piszesz świadczy o firmie NVIDIA.

Wypowiadaj się tonem swobodnej rozmowy. Kontaktuj się ze swoimi czytelnikami tak, jak rozmawiasz z ludźmi na co dzień. Pokaż swoją osobowość. Twórz takie treści, które sam czytałbyś z przyjemnością. Najlepsze treści stwarzają możliwość dowolnej interpretacji i sprawiają, że czytelnicy chętnie podejmują dyskusję.

Odpowiedzialność. Jesteś odpowiedzialny za to, co piszesz. Korzystanie z mediów społecznościowych w kontekście firmy NVIDIA nie jest prawem, lecz szansą, która wymaga od Ciebie świadomości i rozwagi podczas zamieszczania swoich publikacji w sieci. Zrozum i stosuj się do Kodeksu Postępowania firmy NVIDIA, Polityki Prywatności firmy NVIDIA oraz wszelkich zasad i warunków obowiązujących na innych witrynach internetowych, na których zamieszczasz swoje wypowiedzi. Firma NVIDIA ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności każdego pracownika, który złamie te zasady.

Zasada Managera. Jeśli zastanawiasz się nad publikacją czegoś, co mogłoby być krępujące, przemyśl to dobrze. Zadaj sobie pytanie, „Jeśli mój przełożony zobaczy to, co opublikowałem, będę miał powody do zmartwień?”. Jeśli wciąż nie jesteś pewien, porozmawiaj o tym ze swoim przełożonym lub zgłoś się do Departamentu Prawnego.

Internet jest globalny. Ostrożnie wyrażaj swoje opinie odpowiadając na pytania o znaczeniu globalnym. NVIDIA jest globalną firmą, która posiada klientów na całym świecie. Sposób, w jaki odpowiadasz na pytania w sieci może być odpowiedni w niektórych częściach świata, natomiast w innych może być nieodpowiedni (lub nawet nielegalny).

To, co raz zamieścisz w Internecie, pozostanie tam na zawsze. Kiedy publikujesz w sieci jakieś informacje, są one wyłapywane i stają się częścią trwałego zapisu. Próby usunięcia tych informacji lub uczynienia ich anonimowymi mogą się sprawdzić w jednym obszarze ale nie we wszystkich.

Twoja praca jest na pierwszym miejscu. Firma NVIDIA rozumie, że możesz aktywnie angażować się w media społecznościowe i ta aktywność może być pomocna dla firmy NVIDIA. Niemniej jednak, musisz ćwiczyć swoją zdolność oceny sytuacji i okoliczności oraz pamiętać o zdrowym rozsądku, aby media te nie odwróciły Twojej uwagi od pracy.

Bardzo ważne jest, aby zrozumieć i stosować te reguły i zasady podczas korzystania z mediów społecznościowych. Nieprzestrzeganie tej polityki może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, łącznie ze zwolnieniem.1

Podręczna (nie szczegółowa) lista dobrych i złych sposobów na korzystanie z mediów społecznościowych

Dobrze: Udzielanie odpowiedzi na pytania powiązane z firmą NVIDIA, z dziedzin, w których jesteś ekspertem, zamieszczane w wątkach technicznych na forach. Zawsze ujawniaj swoje powiązanie z firmą NVIDIA.

Źle: Anonimowe wypowiadanie się na forum na temat produktów firmy NVIDIA.

Dobrze: Umieszczanie na twitterze informacji na temat swojego wkładu we wdrażanie nowych technologii firmy NVIDIA.

Źle: Umieszczanie na twitterze informacji o niezapowiedzianych produktach lub innych poufnych informacji.

Dobrze: Wyjaśnianie błędnych informacji na temat firmy NVIDIA w komentarzach do wątku.

Źle: Atakowanie lub spamowanie w sieci firm konkurencyjnych dla firmy NVIDIA.

Dobrze: Pisanie w barwny, interesujący sposób – taki, którego sam oczekujesz od innych publicystów.

Źle: Używanie języka, który mógłby zostać odebrany przez innych, jako lekceważący lub wulgarny.

1Postanowienia te w żaden sposób nie ograniczają swobody wypowiedzi pracowników i przedstawicieli firmy NVIDIA, na temat warunków pracy i innych powiązanych z tym kwestii w zakresie dozwolonym przez prawo.

  
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn