Nowości

Procesory graficzne NVIDIA Tesla przyśpieszają superkomputer Blue Waters

 
 

Superkomputer o petaskalowej wydajności będzie jednym z najpotężniejszych narzędzi do badań naukowych na świecie

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

SEATTLE, Waszyngton — SC11 — 14 listopada 2011 r. — Firma NVIDIA poinformowała dziś, że Krajowe Centrum Zastosowań Superkomputerów (ang. NSCA – National Center for Supercomputing Applications), zlokalizowane na Uniwersytecie Illinois w Urbana–Champaign, jest w trakcie wdrażania superkomputera firmy Cray akcelerowanego przez karty graficzne Tesla™ firmy NVIDIA™. Nowy komputer jest częścią projektu Blue Waters, który przewiduje stworzenie jednego z najpotężniejszych systemów komputerowych na świecie.

Dzięki procesorom graficznym Tesla, centrum NSCA osiągnie cel wyznaczony przez projekt Blue Waters, czyli wdroży superkomputer mogący osiągnąć stałą wydajność jednego petaflopa w praktycznych aplikacjach wykorzystywanych do zadań naukowych i inżynieryjnych. Projekt Blue Waters, wspierany przez Krajową Fundację Nauki i Uniwersytet Illinois, umożliwi amerykańskim naukowcom i inżynierom prowadzenie przełomowych badań naukowych.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani wykorzystaniem procesorów graficznych Tesla firmy NVIDIA w projekcie Blue Waters” twierdzi Thom Dunning, dyrektor Instytutu Zaawansowanych Zastosowań Obliczeniowych i Technologii oraz Krajowego Centrum Zastosowań Superkomputerów przy Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign. „Procesory graficzne zapewniają ogromne możliwości w zakresie obliczeń numerycznych, przez co stanowią ekonomiczny i wydajny energetycznie przepis na petaskalowe superkomputery przyszłości.”

„NCSA wykorzystało możliwość przekształcenia projektu Blue Waters w przyrząd naukowy, który będzie znacznie lepszy od pierwotnie zaplanowanego rozwiązania,” twierdzi Steve Scott, dyrektor generalny ds. technologii działu Tesla w firmie NVIDIA. „Dzięki wydajności i dostępności komputera Blue Waters, społeczność naukowa będzie mogła przyśpieszyć bieg ku lepszym badaniom.”

Superkomputery skali ekstremalnej, takie jak projekt Blue Waters, umożliwiają uruchomienie symulacji bliżej odpowiadających naturze. Wytypowano już ponad 25 zespołów naukowych, które będą prowadzić badania na komputerze Blue Waters. Zespoły pochodzą z wielu różnych obszarów naukowych, od dynamiki molekularnej i astrofizyki, po budownictwo odporne na trzęsienia ziemi i materiałoznawstwo.

Procesory graficzne NVIDIA Tesla współpracujące z procesorami centralnymi zamontowanymi w rozwiązaniu firmy Cray przyśpieszą niektóre z tych wymagających obliczeniowo aplikacji. System Blue Waters będzie potężnym hybrydowym superkomputerem, składającym się z ponad 235 szaf Cray XE6 i ponad 30 szaf przyszłej wersji superkomputera Cray XK6, który zostanie wyposażony w procesory graficzne NVIDIA Tesla nowej generacji, zbudowane na architekturze „Kepler”.

Projekt Blue Waters koncentruje się na stworzeniu komputera utrzymującego stałą wydajność petaskalową, która umożliwi rozwiązywanie złożonych problemów naukowych i inżynieryjnych. NCSA będzie współpracować z firmami NVIDIA oraz Cray w celu usprawnienia wydajności wykorzystywania tej części architektury superkomputera Blue Waters w praktyce.

Procesory graficzne Tesla to potężne akceleratory oparte na architekturze obliczeń równoległych CUDA. Programiści aplikacji dla superkomputera Blue Waters mogą przyśpieszyć aplikacje napisane w językach C, C++ lub Fortran za pomocą prostych dyrektyw kompilatora, bądź za pomocą narzędzi CUDA firmy NVIDIA. Dyrektywy kompilatorów to coraz bardziej popularne podejście, dzięki któremu mogą usprawnić kod kilkoma sugestiami, które informują kompilator o możliwości automatycznego wprowadzenia optymalizacji obliczeń równoległych w aplikacji.

Więcej informacji na temat procesorów graficznych Tesla można znaleźć na tej stronie. Więcej informacji na temat architektury CUDA można znaleźć na tej stronie.

O firmie NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej, konstruując w 1999 roku układ GPU. Obecnie jej procesory stosowane są w szerokim zakresie urządzeń od smartfonów, aż po superkomputery. Procesory mobilne NVIDIA wykorzystywane są w telefonach komórkowych, tabletach i systemach informacyjno-rozrywkowych w motoryzacji. Gracze PC polegają na układach GPU, ciesząc się możliwością obcowania ze światami oferującymi spektakularne i porywające wrażenia. Profesjonaliści wykorzystują je do tworzenia efektów wizualnych w filmach oraz projektowania wszystkiego od kijów golfowych, aż po samoloty odrzutowe Jumbo Jet. Natomiast badacze stosują układy GPU, aby przesuwać granice nauki dzięki obliczeniom o wysokiej wydajności. Firma posiada ponad 2100 ogólnoświatowych patentów, włączając te dotyczące fundamentalnych kwestii nowoczesnych technologii obliczeniowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym skutki i korzyści wynikające z zastosowania procesorów graficznych NVIDIA Tesla, architektury NVIDIA CUDA oraz przetwarzania równoległego są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 31 lipca 2011 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2011 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, CUDA oraz Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn