Nowości

Niemieccy naukowcy zamierzają odkryć tajemnice ludzkiego umysłu za pomocą procesorów graficznych firmy NVIDIA

Firma NVIDIA i centrum badawcze Forschungszentrum Jülich uruchamiają "Laboratorium Aplikacji NVIDIA" przeznaczone do prowadzenia badań m.in. z dziedzin neuronauki i astrofizyki

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Three-dimensional polarized light imaging (3D-PLI) of a postmortem human brain at a sub-millimeter resolution (courtesy Forschungszentrum Jülich)

HAMBURG, Niemcy — ISC 2012 — 19 czerwca 2012 r. —Firma NVIDIA poinformowała dziś, że jej procesory graficzne będą wykorzystywane do przyspieszenia zaawansowanych badań neurologicznych ukierunkowanych na poznanie tajemnic ludzkiego mózgu przez naukowców z niemieckiego centrum badawczego Forschungszentrum Jülich mieszącego Centrum Superkomputerowe Jülich, jednego z największych i najpotężniejszych europejskich ośrodków badawczych.

Firma NVIDIA zapowiedziała również rozpoczęcie wieloletniej współpracy z tym ośrodkiem, która ma na celu wykorzystanie nowej generacji procesorów graficznych do przyśpieszenia rozwoju neuronauki oraz takich dziedzin jak astronomia, astrofizyka, materiałoznawstwo, fizyka cząstek elementarnych oraz fałdowanie białek. Wspólna inicjatywa obu organizacji zaowocowała stworzeniem w ośrodku w Jülich „Laboratorium Aplikacji NVIDIA”, przeznaczonego dla europejskiego środowiska naukowego.

Laboratorium umożliwi naukowcom z całej Europy wykorzystanie superkomputerów akcelerowanych procesorami graficznymi poprzez udostępnienie zoptymalizowanych aplikacji naukowych i zapewnienie wsparcia technicznego.

„Centrum Jülich jest jednym z najbardziej wpływowych ośrodków superkomputerowych w Europie. Rozwiązano w nim wiele złożonych problemów naukowych”, powiedział Steve Scott, dyrektor ds. technologii Tesla w firmie NVIDIA. „Nowe laboratorium koncentruje się na przełomowych zaletach procesorów graficznych, które umocnią pozycję tego ośrodka jako jednego z czołowych instytucji naukowych”.

Zaawansowane badania naukowe nad umysłem w Jülich
Neuronauka jest jednym z najbardziej ekscytujących i ważnych obszarów badań w
Forschungszentrum Jülich. Centrum przeciera nowe ścieżki w dziedzinie badań neuronaukowych, które mogą przyczynić się do odkrycia przyczyn powstawania oraz do leczenia autyzmu, stwardnienia rozsianego, Alzheimera oraz innych poważnych chorób neurologicznych.

Naukowcy z Instytutu Neuronauki i Medycyny (sekcja INM-1 zajmująca się strukturalną i funkcjonalną organizacją ludzkiego mózgu), również w Forschungszentrum Jülich, wykorzystują procesory graficzne NVIDIA® Tesla® przyspieszając nawet 50 razy rekonstrukcję histologiczną mózgu niezbędną do stworzenia strukturalnie dokładnego i realistycznego modelu ludzkiego mózgu w wysokiej rozdzielczości. W pełni opracowany model pozwoli naukowcom zajrzeć w głąb architektury mózgu z nieosiągalną wcześniej precyzją oraz poznać funkcje i połączenia ze szczegółowością niedostępną wcześniej dla neurologów.

Aby stworzyć ten model, naukowcy z instytutu INM-1 zebrali przepastną kolekcję danych, w tym obrazy histologiczne (mikroskopowe struktury tkanki), obrazy rezonansu magnetycznego oraz obrazy utworzone za pomocą techniki trójwymiarowego obrazowania świetlnego (3D-PLI) opracowanej w INM-1. Technika 3D-PLI pozwala na uzyskanie informacji o kierunku i nachyleniu połączeń nerwowych mózgu. Do prześledzenia długich połączeń stosowane są algorytmy traktografii, które wymagają zastosowania procesorów graficznych o wysokiej wydajności.

„Zastosowanie techniki 3D-PLI jest jedynym sposobem na otrzymanie bardzo szczegółowych obrazów włókien nerwowych u dorosłych mózgów ludzkich, ale ich odtworzenie i renderowanie w czasie rzeczywistym celem stworzenia pierwszego na świecie mikro-atlasu ludzkiego mózgu jest dużym obliczeniowym wyzwaniem”, powiedziała profesor Katrin Amunts, dyrektor instytutu INM-1. „Wyobraźmy sobie miliardy komórek nerwowych w ludzkim mózgu połączonych ze sobą włóknami. Stworzenie dokładnego modelu ludzkiego mózgu jest bardzo złożonym i skomplikowanym zadaniem”.

Centrum Jülich zamierza wykorzystać doświadczenie nabyte podczas prowadzenia badań neuronaukowych dla Laboratorium Aplikacji NVIDIA, tworząc nowe projekty badań akcelerowanych przez procesory graficzne w innych dziedzinach naukowych.

Nowe możliwości dla setek europejskich naukowców —Laboratorium Aplikacji NVIDIA
Otwierając swe podwoje w tym miesiącu, Laboratorium Aplikacji NVIDIA, umożliwi setkom naukowców z całej Europy, w tym również członkom organizacji obliczeń wysokowydajnych PRACE skorzystanie z systemów akcelerowanych przez procesory graficzne, które zostały zainstalowane w Centrum Superkomputerowym Jülich, a także ze zoptymalizowanych aplikacji naukowych oraz wsparcia technicznego.

„Nowa pracownia usprawni proces konfigurowania i optymalizowania zarówno nowych, jak i istniejących aplikacji naukowych wykorzystujących procesory graficzne”, powiedział profesor Thomas Lippert, dyrektor Centrum Superkomputerowego Jülich. „Dzięki temu porozumieniu setki europejskich naukowców otrzymają łatwiejszy dostęp do rewolucyjnej mocy obliczeń na procesorach graficznych, które przyśpieszą wszystkie rodzaje badań.”

Naukowcy z i spoza centrum Jülich mają do dyspozycji superkomputery akcelerowane przez procesory graficzne, w tym 206-węzłowy system Jülich Dedicated GPU Environment (JuDGE), wyposażony w procesory graficzne NVIDIA Tesla, które zapewniają 240 teraflopy wydajności szczytowej.

O Centrum Superkomputerowym Jülich
W Centrum Superkomputerowym Jülich znajdują się najwydajniejsze superkomputery w Europie. Służą one badaczom i inżynierom do rozwiązywania skomplikowanych i złożonych problemów naukowych i inżynieryjnych. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Centrum Superkomputerowego Jülich.

O procesorach graficznych NVIDIA Tesla
Procesory graficzne Tesla to akceleratory oparte na platformie NVIDIA CUDA®, przeznaczone do obliczeń równoległych. Układy Tesla zostały zaprojektowane od podstaw z myślą o obliczeniach wielkoskalowych oraz badań obliczeniowych i superkomputerach, zapewniając znacząco wyższy poziom akceleracji w wielu aplikacjach naukowych i komercyjnych od rozwiązań opartych na samych procesorach centralnych.

Więcej informacji na temat procesorów graficznych NVIDIA Tesla można przeczytać na witrynie internetowej Tesla. Aby dowiedzieć się więcej o platformie CUDA lub pobrać najnowszą wersję, odwiedź stronę internetową CUDA. Informacje o firmie NVIDIA i jej produktach, materiały wideo, zdjęcia, itp., dostępne są w biurze prasowym NVIDIA. Można także śledzić nas na Twitterze (@NVIDIATesla).

O firmie NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej, konstruując w 1999 roku układ GPU. Obecnie jej procesory stosowane są w szerokim zakresie urządzeń od smartfonów, aż po superkomputery. Procesory mobilne NVIDIA wykorzystywane są w telefonach komórkowych, tabletach i systemach informacyjno-rozrywkowych w motoryzacji. Gracze PC polegają na układach GPU, ciesząc się możliwością obcowania ze światami oferującymi spektakularne i porywające wrażenia. Profesjonaliści wykorzystują je do tworzenia grafiki 3D i efektów wizualnych w filmach oraz projektowania wszystkiego od kijów golfowych, aż po samoloty odrzutowe Jumbo Jet. Natomiast badacze stosują układy GPU, aby przesuwać granice nauki dzięki obliczeniom o wysokiej wydajności. Firma posiada ponad 5000 ogólnoświatowych patentów, włączając te dotyczące fundamentalnych kwestii nowoczesnych technologii obliczeniowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym w tym wpływ i korzyści wynikające z zastosowania procesorów graficznych NVIDIA Tesla oraz wpływy patentów firmy na nowoczesne komputery są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 29 kwietnia 2012 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2012 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, CUDA oraz Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.