Nowości

MSC Software wykorzystuje procesory graficzne NVIDIA do przyśpieszenia projektowania produktów dla branży motoryzacyjnej, medycznej i lotniczej

Program Marc 2012 sześciokrotnie przyśpiesza symulacje analizy strukturalnej, zwiększając tempo realizacji i jakość tworzonych produktów

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

TOKIO — GTC Japonia —26 lipca 2012 r. —Firma NVIDIA poinformowała dziś, że MSC Software Corp., wiodący dostawca oprogramowania do symulacji, wydał aplikację do analizy elementów skończonych Marc 2012 w wersji akcelerowanej przez procesory graficzne, która przyśpiesza szereg symulacji inżynieryjnych.

Inżynierowie rozwiązujący złożone problemy dotyczące projektów i produkcji mogą skorzystać z oprogramowania Marc 2012 wspieranego przez procesory graficzne NVIDIA® Tesla®, które przyśpieszy prowadzone symulacje nawet sześciokrotnie. Zwiększona wydajność umożliwia tworzenie bardziej realistycznych modeli i symulacji o zwiększonej jakości, dzięki czemu zapewnia większą produktywność i skraca czas realizacji zadania.

„Połączenie funkcji akceleracji przez procesory graficzne i wszechstronnych funkcji oprogramowania Marc ułatwia odwzorowanie nieliniowych zachowań, usprawniając projektowanie w wielu modelach w różnych branżach”, powiedział Ted Wertheimer, dyrektor ds. zarządzania produktami w firmie MSC Software. „Dzięki aplikacji Marc 2012 inżynierowie mogą optymalizować projekty w krótszym czasie, dzięki czemu ich produkty trafią na rynek szybciej niż kiedykolwiek”.

Andrew Cresci, dyrektor generalny ds. sojuszy strategicznych z ISV (niezależnymi twórcami oprogramowania) w firmie NVIDIA stwierdził również, że „dzięki przyśpieszeniu zapewnianym przez procesory graficzne, aplikacja Marc 2012 może uruchomić więcej szczegółowych symulacji w krótszym czasie. Inżynierowe pracujący z tą aplikacją mogą szybciej wykryć potencjalne problemy, przez co ich produkty cechują się wyższą jakością. W przypadku przemysłu samochodowego może to oznaczać większą niezawodność układu napędowego osiągniętą dzięki usprawnieniu procesu odprowadzenia ciepła, zmniejszenie zużycia paliwa, a zastosowanie innego rodzaju gumy w uszczelkach i podkładkach może spowolnić zużycie całej konstrukcji”.

Aplikacja Marc to potężne i uniwersalne narzędzie do nieliniowych i szybkozmiennych symulacji, stosowane do testowania produktów w różnorodnych warunkach obciążenia. Marc pozwala na łatwe uruchomienie złożonych symulacji odzwierciedlających rzeczywiste zachowania mechanicznych układów, w tym elementów motoryzacyjnych i lotniczych, sprzętu wydobywczego ropy i gazu, maszyn budowlanych i urządzeń medycznych, tym samym umożliwiając rozwiązywanie złożonych problemów produkcyjnych i projektowych w obrębie jednego środowiska.

Aplikacja Marc 2012 obsługuje systemy z jednym lub wieloma procesorami graficznymi i współpracuje z 64-bitowymi wersjami systemów operacyjnych Windows i Linux dla architektury x86. Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić oprogramowanie należy skontaktować się z firmą MSC Software.

O procesorach graficznych NVIDIA Tesla
Procesory graficzne Tesla to akceleratory oparte na platformie NVIDIA CUDA®, przeznaczone do obliczeń równoległych. Układy Tesla zostały zaprojektowane od podstaw z myślą o obliczeniach wielkoskalowych oraz badań obliczeniowych i superkomputerach, zapewniając znacząco wyższy poziom akceleracji w wielu aplikacjach naukowych i komercyjnych od rozwiązań opartych na samych procesorach centralnych.

Więcej informacji na temat procesorów graficznych NVIDIA Tesla można przeczytać na witrynie internetowej Tesla. Aby dowiedzieć się więcej o platformie CUDA lub pobrać najnowszą wersję, odwiedź stronę internetową CUDA. Informacje o firmie NVIDIA i jej produktach, materiały wideo, zdjęcia, itp., dostępne są w biurze prasowym NVIDIA. Można także śledzić nas na Twitterze (@NVIDIATesla).

O firmie NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej, konstruując w 1999 roku układ GPU. Obecnie jej procesory stosowane są w szerokim zakresie urządzeń od smartfonów, aż po superkomputery. Procesory mobilne NVIDIA wykorzystywane są w telefonach komórkowych, tabletach i systemach informacyjno-rozrywkowych w motoryzacji. Gracze PC polegają na układach GPU, ciesząc się możliwością obcowania ze światami oferującymi spektakularne i porywające wrażenia. Profesjonaliści wykorzystują je do tworzenia grafiki 3D i efektów wizualnych w filmach oraz projektowania wszystkiego od kijów golfowych, aż po samoloty odrzutowe Jumbo Jet. Natomiast badacze stosują układy GPU, aby przesuwać granice nauki dzięki obliczeniom o wysokiej wydajności. Firma posiada ponad 5000 ogólnoświatowych patentów, włączając te dotyczące fundamentalnych kwestii nowoczesnych technologii obliczeniowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym wpływ i korzyści wynikające z zastosowania oprogramowania Marc 2012 i procesorów graficznych NVIDIA Tesla oraz wpływy patentów firmy na nowoczesne komputery są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 29 kwietnia 2012 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2012 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, CUDA oraz Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.