Nowości

Procesory graficzne NVIDIA Tesla umożliwiły stworzenie najprzyjaźniejszego środowisku superkomputera o wydajności powyżej jednego petaflopa

 
 

Komputer „Tsubame 2.0” Tokijskiego Instytutu Technologii jest trzykrotnie wydajniejszy energetycznie od porównywalnych superkomputerów opartych wyłącznie na procesorach centralnych

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Superkomputer Tsubame 2.0 w Światowym Centrum Informacji Naukowych Tokijskiego Instytutu Technologii
Superkomputer Tsubame 2.0 w Światowym Centrum Informacji Naukowych Tokijskiego Instytutu Technologii

Santa Clara, Kalifornia — 23 listopada 2011 r. — Firma NVIDIA poinformowała dzisiaj, że miano najwydajniejszego energetycznie superkomputera klasy petaflopowej na świecie już drugi rok z rzędu przypadło komputerowi opartemu na procesorach graficznych Tesla™ firmy NVIDIA®.

Według niedawno opublikowanej listy Green500, komputer Tsubame 2.0 pracujący w Światowym Centrum Informacji Naukowych (GSIC) w Tokijskim Instytucie Technologii jest najbardziej przyjaznym środowisku urządzeniem tego typu na świecie. Lista Green500, publikowana co pół roku, stanowi ranking najbardziej wydajnych energetycznie superkomputerów. Wydajność energetyczną jest liczona jako stosunek wydajności obliczeniowej do poboru energii.

Tsubame 2.0 jest superkomputerem heterogenicznym (o architekturze będącej połączeniem procesorów graficznych i centralnych) i służy do przyśpieszania japońskich badań naukowych i przemysłowych. Superkomputer jest w stanie utrzymać wydajność na poziomie 1,19 petaflopów na sekundę, zużywając przy tym 1,2 megawata mocy, co oznacza, że generuje 958 megaflopów mocy obliczeniowej na każdy wat energii. Jego wydajność energetyczna jest trzy-, a nawet czterokrotnie wyższa od najbliższego mu komputera o wydajności petaflopowej opartego na architekturze x86, czyli Cielo Cray zainstalowanego w Laboratorium Narodowym Stanów Zjednoczonych, który osiąga 278 megaflopów mocy obliczeniowej na wat.

Wydajność energetyczna stała się jednym z najważniejszych elementów wyścigu do wydajności eksaskalowej. Komputery o architekturze heterogenicznej, akcelerowane przez procesory graficzne są z zasady bardziej energooszczędne od komputerów opartych wyłącznie na procesorach centralnych, ponieważ aplikacje mogą wykorzystywać różnorodne procesory do realizacji różnych zadań. Sekwencyjne elementy aplikacji są uruchamiane na procesorach centralnych, a elementy wymagające wykonania dużej ilości obliczeń lub przetworzenia wielu danych są przyśpieszane przez masowo równoległy procesor graficzny.

Superkomputer Tsubame 2.0 składa się z serwerów HP ProLiant SL390, wyposażonych w procesory centralne Intel Xeon, akcelerowany przez procesory graficzne Tesla firmy NVIDIA. Procesory graficzne Tesla zapewniają ponad 80 procent całkowitej wydajności obliczeniowej komputera, dzięki czemu Tsubame 2.0 osiąga bardzo wysoką wydajność przy niskim poborze energii. W tym roku dwoje z pięciu finalistów ubiegających się o prestiżową nagrodę Gordon Bell Prize pracowało na komputerze Tsubame 2.0, w tym laureat kategorii „Specjalne osiągnięcia w dziedzinie skalowalności i czasu wdrożenia”.

Najnowsza lista Green500 podkreśla wysoką wydajność energetyczną heterogenicznych konstrukcji komputerowych. Pięć z dziesięciu oraz dwadzieścia dwa z trzydziestu najwydajniejszych komputerów na świecie stanowią połączenia procesorów graficznych z procesorami centralnymi.

Procesory graficzne Tesla to masowo równoległe akceleratory oparte na architekturze CUDA® przeznaczonej do obliczeń równoległych. Programiści aplikacji mogą przyśpieszyć swoje programy, stosując języki CUDA C, CUDA C++, CUDA Fortran lub proste, łatwe w użytku kompilatory wykorzystujące dyrektywy.

Więcej informacji na temat superkomputera Tsubame 2.0 można znaleźć na stronie internetowej Światowego Centrum Informacji Naukowych w Tokijskim Instytucie Technologii. Więcej informacji na temat procesorów graficznych Tesla można znaleźć na stronie internetowej Tesla. Więcej informacji na temat architektury CUDA można znaleźć na stronie internetowej CUDA.

O firmie NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej, konstruując w 1999 roku układ GPU. Obecnie jej procesory stosowane są w szerokim zakresie urządzeń od smartfonów, aż po superkomputery. Procesory mobilne NVIDIA wykorzystywane są w telefonach komórkowych, tabletach i systemach informacyjno-rozrywkowych w motoryzacji. Gracze PC polegają na układach GPU, ciesząc się możliwością obcowania ze światami oferującymi spektakularne i porywające wrażenia. Profesjonaliści wykorzystują je do tworzenia efektów wizualnych w filmach oraz projektowania wszystkiego od kijów golfowych, aż po samoloty odrzutowe Jumbo Jet. Natomiast badacze stosują układy GPU, aby przesuwać granice nauki dzięki obliczeniom o wysokiej wydajności. Firma posiada ponad 2100 ogólnoświatowych patentów, włączając te dotyczące fundamentalnych kwestii nowoczesnych technologii obliczeniowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym korzyści wynikające z zastosowania procesorów graficznych Tesla i ich wpływu na działanie Tsubame 2.0 oraz wpływy patentów firmy na nowoczesne komputery są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 30 października 2011 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2011 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA i CUDA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn