Procesor obliczeń GPU NVIDIA® Tesla™ rozpoczyna erę superkomputerów osobistych

 
 

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223


Procesor obliczeń GPU NVIDIA® Tesla™ rozpoczyna erę superkomputerów osobistych

Nowe rozwiązania NVIDIA Tesla wprowadzają na rynek HPC (high performance computing) bezprecedensową metodę przetwarzania równoległego zaawansowanych kalkulacji

„NVIDIA Tesla ułatwi odkrywanie ogromnych rezerw ropy naftowej dzięki szybszemu i bardziej dokładnemu interpretowaniu danych geofizycznych”. — Steve Briggs, Headwave, Inc.

„NVIDIA Tesla pozwoli nam na 100-krotny wzrost wydajności niektórych naszych programów i to na komputerach klasy desktop, podczas gdy poprzednio musieliśmy wykonywać te obliczenia na klastrach”. — John Stone, University of Illinois Urbana-Champaign

„NVIDIA Tesla otworzyła zupełnie nowe światy w dziedzinie obliczeń elektromagnetycznych”. — Ryan Schneider, Acceleware

SANTA CLARA, KALIFORNIA — 21 CZERWCA 2007 — Obliczenia o wysokiej wydajności w takich dziedzinach jak nauki o ziemi, biologia molekularna oraz diagnostyka medyczna pozwalają dokonywać odkryć, które zmieniają życie milionów ludzi na świecie. Uniwersytety, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa z tych i innych dziedzin napotykają jednak na barierę: w miarę jak rośnie złożoność symulacji, na których opierają swoje badania, rośnie także zapotrzebowanie na moc obliczeniową.

NVIDIA wykonała gigantyczny krok i podjęła wyzwanie, przedstawiając dzisiaj nową klasę procesorów opartych o rewolucyjnie nowe procesory graficzne (GPU). Pod marką NVIDIA® Tesla™, NVIDIA zaoferuje rodzinę produktów do obliczeń na GPU, które w ręce każdego naukowca i inżyniera oddadzą moc osiągalną poprzednio jedynie w superkomputerach. Obecne stacje robocze zmienią się w „superkomputery osobiste”.

„Współczesna nauka nie jest już ograniczona do laboratoriów; naukowcy wykorzystują symulacje komputerowe zanim jeszcze zostanie wykonany choćby pierwszy eksperyment. Ten fundamentalny zwrot w kierunku metod obliczeniowych tworzy zupełnie nowe możliwości dochodzenia do odkryć w nauce oraz inżynierii”, powiedział Jen-Hsun Huang, prezes i dyrektor generalny firmy NVIDIA. „Drastycznie redukując czas dokonywania obliczeń, w niektórych przypadkach od tygodni do godzin, NVIDIA Tesla stanowi najbardziej znaczące dokonanie w branży obliczeń o wysokiej wydajności od czasu zaimplementowania przetwarzania wektorowego wraz premierą superkomputera Cray 1”.

Rodzina rozwiązań do obliczeń przez GPU NVIDIA Tesla rozciąga się od komputerów PC po klastry serwerów. Nowa rodzina obejmuje:

  • Procesor obliczeń GPU NVIDIA Tesla, dedykowaną kartę obliczeniową, którą można instalować w pojedynczym komputerze lub stacji roboczej. GPU Tesla zawiera 128 procesorów równoległych i oferuje moc obliczeniową dochodzącą do 518 gigaflopów. Procesor obliczeń GPU może być wykorzystywany w istniejących systemach, wspierany przez wysokowydajne procesory główne.
  • Superkomputer typu deskside NVIDIA Tesla, rozszerzalny system obliczeniowy zawierający dwa procesory NVIDIA Tesla, podłączany do komputera PC lub stacji roboczej za pomocą adaptera PCI-Express. Z wieloma systemami typu deskside, standardowy komputer lub stacja robocza przekształca się w superkomputer osobisty, oferujący do 8 teraflopów mocy obliczeniowej.
  • Serwer obliczeń GPU NVIDIA Tesla, serwer w obudowie 1U zawierający do ośmiu GPU NVIDIA Tesla, zawierający ponad 1000 procesorów równoległych oferujących klastrom teraflopy mocy obliczeniowej. Serwer obliczeń GPU Tesla to pierwszy system serwerowy tego typu, umożliwiający zastosowanie obliczeń przez GPU w centrach danych.
Przykładowe zastosowania Kontakt Wzrost prędkości
Baza danych sejsmicznych www.headwave.com 66 do 100X
Symulacja anteny telefonu komórkowego www.acceleware.com 45X
Dynamika cząsteczkowa //www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/ 240X
Symulacja neuronów www.evolvedmachines.com 100X
Przetwarzanie obrazów rezonansu magnetycznego www.beckman.uiuc.edu/research/biointel/bst.html 245 - 415X
Symulacja chmur www.cs.clemson.edu/~jesteel/clouds.html 50X

Obliczenia wykonywane przez NVIDIA Tesla dostępne są teraz dla każdego twórcy oprogramowania za pośrednictwem jedynego na świecie, bazującego na języku C środowiska programowania dla GPU. NVIDIA® CUDA™ to kompletne rozwiązanie programistyczne zawierające kompilator C, debuger/profiler, dedykowany sterownik oraz standardowe biblioteki. CUDA upraszcza obliczenia równoległe na GPU poprzez wykorzystanie standardowego języka C do tworzenia programów przetwarzających równolegle potężne ilości informacji. Programy napisane z wykorzystaniem CUDA i uruchamiane na rozwiązaniach Tesla mogą szybko rozwiązywać złożone zadania obliczeniowe. Środowisko programistyczne CUDA jest obecnie obsługiwane w systemach operacyjnych Linux i Microsoft® Windows® XP.

Większość aplikacji, które wymagają potężnych mocy obliczeniowych, może wykorzystać moc NVIDIA Tesla, sprawiając, że przetwarzanie równoległe stanie się bardziej powszechne i dostępne. Sukcesy technologii CUDA można zauważyć zarówno w środowisku akademickim, jak i twórców aplikacji. Oprócz przyjęcia jej przez wiodące uniwersytety, które wprowadzają nowe kursy przetwarzania równoległego, CUDA jest także wykorzystywana przez tysiące twórców oprogramowania i naukowców w takich zastosowaniach jak symulacje cząsteczkowe, analizy danych sejsmicznych czy projektowanie urządzeń medycznych.

„Wiele z analizowanych przez nas struktur molekularnych jest tak złożonych, że symulacja ich działania może zająć nawet całe tygodnie”, powiedział John Stone, starszy programista badawczy na University of Illinois Urbana-Champaign. „NVIDIA Tesla pozwoliła nam na 100-krotny wzrost wydajności niektórych naszych programów i to na komputerach klasy desktop, podczas gdy poprzednio musieliśmy wykonywać te obliczenia na klastrach. NVIDIA Tesla umożliwi przyspieszenie tych symulacji dzięki bardziej elastycznym rozwiązaniom obliczeniowym”.

„Analizy geofizyczne i sejsmiczne były zawsze procesem, który zajmował wiele, wiele godzin”, powiedział Steve Briggs, wiceprezes integracji systemów w Headwave, mieszczącej się w Houston firmie zajmującej się wizualizacjami geofizycznymi. „Bez takich wynalazków jak Tesla i technologia obliczeń przez GPU CUDA, takie odkrycia jak pole Jack, gdzie ogromna rezerwa ropy odkryta została na głębokości 27 tysięcy stóp pod dnem Zatoki Meksykańskiej, nie byłyby możliwe. Dzisiejsza premiera nowych produktów NVIDIA sprawi, że odkrycia tej rangi i większe staną się bardziej prawdopodobne”.

„Symulacje elektromagnetyczne wykorzystujące sprzęt firmy NVIDIA przebiegają szybciej o ponad 25 razy, co pozwala na zastosowanie bardziej skomplikowanych metod analizy produktów medycznych, o których 2 lata temu nie można było nawet marzyć”, powiedział Ryan Schneider, główny technolog w firmie Acceleware Corporation. „NVIDIA Tesla otworzyła zupełnie nowe światy w dziedzinie obliczeń elektromagnetycznych”.

Ceny i dostępność
Więcej informacji na temat produktów NVIDIA Tesla, w tym listę oficjalnie certyfikowanych systemów i autoryzowanych partnerów znaleźć można na stronie: www.nvidia.pl/tesla.

1 Więcej informacji: //www.ks.uiuc.edu/Research/namd/ i //www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/

2 Więcej informacji: //www.headwave.com/article/articleview/43

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA Corporation jest światowym liderem w dziedzinie projektowania programowalnych procesorów graficznych. Firma produkuje nowatorskie urządzenia dla przemysłu komputerowego, elektroniki konsumenckiej oraz urządzeń przenośnych. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do, zastosowań, wpływu, możliwości i wydajności rozwiązań Tesla oraz technologii CUDA; ery komputerów osobistych oraz cen i dostępności są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone, opóźnień we wprowadzaniu do produkcji nowych produktów, opóźnień w integrowaniu produktów, zmian w preferencjach i potrzebach użytkowników, przyjęcia nowych produktów i technologii przez rynek, opracowywania nowych technologii, błędów wynikających z procesu produkcyjnego lub w oprogramowaniu, przyjęcia produktów konkurencji przez naszych klientów zamiast naszych produktów, ogólnych trendów w branży w tym cyklicznych trendów w przemyśle półprzewodników, wpływu produktów konkurencji oraz zmian w cennikach, zmian w standardach przemysłowych oraz interfejsach oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 29 kwietnia 2007 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania. Firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

Copyright © 2007 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn