Nowości

Unreel i NVIDIA Quadro pomagają podnieść wartość telewizyjnej sieci informacji finansowych

 
 

Wytrawni inwestorzy w coraz większym stopniu polegają na sieciach telewizyjnych jako na źródle informacji biznesowych i finansowych napływających w czasie rzeczywistym. Pomagają im one w zarządzaniu i prowadzaniu portfeli papierów wartościowych. Rywalizując o względy tych wymagających widzów, programy informacyjne robią co tylko możliwe, by uczynić swoją oprawę żywszą, bardziej dynamiczną i ciekawą, dzięki czemu oglądający je ludzie będą w stanie przyswoić i zinterpretować wagę faktów i liczb.

Aby osiągnąć postawione sobie cele dostarczania wizualnie stymulujących i wartościowych programów, nadawcy telewizyjni robią użytek z grafiki 3D, wideo HD i innych nowatorskich technologii zaprojektowanych z myślą o dodaniu ich produkcjom wyrazistości. Sieci TV łączą ze sobą dane, edukację, opinie i rozrywkę, posługując się tak opracowanymi metodami, by przynosiło to korzyści zarówno ich widzom, jak i im samym.

Firma UNREEL (poprzednio Brainstorm America), innowator i dostawca pracujących w czasie rzeczywistym, zintegrowanych rozwiązań do produkcji grafiki i wirtualnej scenografii, pomaga sieciom telewizyjnym przenieść przekazywanie wiadomości i prezentację danych na nowy poziom. Opierając się na swoim głębokim doświadczeniu technicznym, długiej historii realizowanych produkcji oraz biegłości w tych sprawach, UNREEL oferuje kompletne pakiety rozwiązań sprzętowych, oprogramowania i usług, które określa mianem UNREEL eXperience. Technologia firmy UNREEL napędzana przez rozwiązania NVIDIA Quadro pomaga czołowej sieci TV informacji finansowych i biznesowych wkroczyć w świat lotnej i porywającej grafiki – po to, by dostarczać cenne informacje na bieżąco w celu ich natychmiastowego odbioru i wykorzystania przez jej wysokiej klasy, finansowo zorientowanych widzów.

„Narzędzia UNREEL oparte na rozwiązaniach Quadro pozwalają sieciom TV przekazywać współczesne złożone i polegające w dużej części na danych historie – szczególnie w dziedzinie wiadomości biznesowych – w sposób, który odpowiada ich dobrze wykształconym, zamożnym widzów,” wyjaśnia Paul Lacombe, dyrektor generalny firmy UNREEL. „Ich widownia potrzebuje najnowszych informacji, prezentowanych w takiej postaci, którą mogą natychmiast przyswoić i wykorzystać.”

Łączenie wideo, danych i prezentacji na żywo
Uczynienie złożonych informacji zrozumiałymi oraz interesującymi jest dla telewizyjnych programów informacyjnych nieustannym wyzwaniem. Klient firmy UNREEL będący główną siecią TV na polu informacji biznesowych/finansowych stosuje tę technologię zarówno na olbrzymich rozmiarów ścianie telewizyjnej szerokiej na ponad 10 metrów, jak również w postaci interaktywnej grafiki, która jest wyświetlana w przestrzeni i sterowana ruchami dłoni prezentera. W pełni trójwymiarowe środowisko studia tej sieci – w części rzeczywiste, a w części wirtualne – oznacza zupełnie nową jakość w dziedzinie telewizyjnych programów informacyjnych.

Systemy UNREEL wprawia w ruch Quadro 6000 – profesjonalnej klasy procesor graficzny (jednostka GPU), który integruje w sobie możliwość wykonywania wysokowydajnych obliczeń i zaawansowane techniki wizualizacyjne oraz oferuje niesamowitą przepustowość na poziomie 1,3 miliarda trójkątów na sekundę. Quadro 6000 – rozwiązanie, które wspomniany klient firmy UNREEL wykorzystał jako pierwszy w produkcji programów telewizyjnych – udostępnia ekstremalną szybkość, precyzję i niezawodność w zakresie przetwarzania ogromnej ilości danych przewalających się przez system w czasie rzeczywistym. Dane wyświetlane na olbrzymiej ścianie telewizyjnej są aktualizowane w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na odjazdy i najazdy kamer przy ujęciach z dalekiego planu i zbliżeniach na prezentowane informacje.

Gigantyczna ściana, gdy pokazywana jest z pewnego dystansu, może wyświetlać graficznie trendy wielkoskalowe, takie jak bieżące zmiany cen akcji wielu firm (np. z konkretnego segmentu rynku lub wszystkich firm, których akcjami obraca się na giełdzie) albo wzorce opisujące tendencje na dużym obszarze geograficznym, w postaci atrakcyjnych graficznie tzw. map termicznych. Po zbliżeniu, indywidualne elementy – wskaźniki notowań akcji poszczególnych firm – ukazywane są szczegółowo. Prezenterzy prowadzący program na żywo spoglądają na ścianę i reagują na to co się dzieje, poznając nowe informacje w tej samej chwili, co widzowie.

Ściana może także pokazywać wiele materiałów wideo jednocześnie, z których każdy może być wyświetlany w innej jej sekcji. Rozmiar poszczególnych sekcji wideo może być na życzenie zmieniany przy użyciu komend wydawanych albo przez prezentera, albo przez pracującą nad produkcją programu ekipę. Katalog wyrafinowanych szablonów wiadomości jest stosownie do potrzeb uzupełniany i rozmieszczany w połączeniu z treścią wideo, aby zobrazować przedstawiane przez prezentera wiadomości finansowe lub biznesowe tak efektywnie, jak to tylko możliwe.

Ten sam klient firmy UNREEL wykorzystuje interaktywną, wirtualną grafikę w poza nią całkiem rzeczywistej i materialnej scenografii, aby przekształcić skomplikowane dane w ultranowoczesną, atrakcyjną wizualnie formę, która widzowie mogą błyskawicznie pojąć. Poprzez skinięcie dłonią prezenter programu na żywo przywołuje trójwymiarowe diagramy i wykresy, które pojawiają się, by zawisnąć w powietrzu. Kolejny ruch dłonią rozszerza lub podświetla konkretny fragment wykresu lub odsyła go, by zastąpić innym. Zaawansowana technologia odczytywania i analizy ruchów postaci (ang. motion capture) firmy UNREEL, oparta na rozwiązaniach graficznych NVIDIA, umożliwia tworzenie wyrafinowanych, wirtualno-rzeczywistych scenografii hybrydowych.

To realizowane w czasie rzeczywistym porywające połączenie wideo, danych i prezentacji na żywo pozwala bardzo inteligentnym i wykształconym widzom sieci zagłębić się w finansową i biznesową treść bardziej, niż było to kiedykolwiek wcześniej możliwe.

Zamazywanie granicy pomiędzy tym co rzeczywiste, a wirtualne
Wykorzystywana przez wspomnianą sieć ściana telewizyjna znajduje się fizycznie w studiu. Interaktywna grafika, która wyświetlana jest w przestrzeni, reprezentuje elementy wirtualne. Te dwa królestwa rzeczywistości materialnej i wirtualnej szczęśliwie ze sobą koegzystują i wzajemnie się wzmacniają, zapewniając widzom widowisko telewizyjne, które jest zarówno nowatorskie co do przyjmowanej formy, jak i wartościowe.

Implementacja zarówno rzeczywistych (materialnych), jak i wirtualnych aspektów studia telewizyjnego wymaga przesyłania olbrzymich ilości danych, wideo i grafiki przez system UNREEL oparty na rozwiązaniach NVIDIA. Małe opóźnienia charakterystyczne dla technologii Quadro oznaczają, że wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym i bez opóźnień. Dotyczy to, przykładowo, zarówno rozmów prowadzonych między osobami znajdującymi się w studiu i poza nim, jak i wykonywanych dłonią przez prezentera gestów, a w efekcie odpowiadających im zmian w wyświetlanej w przestrzeni trójwymiarowej grafice.

Rozszerzenie możliwości studia o wirtualną scenografię pomaga także sieci zaoszczędzić na kosztach produkcji. Rzeczywista scenografia, złożona z dużych fizycznych struktur i zintegrowanej infrastruktury, oznacza koszty przy jej przenoszeniu i modyfikacjach. Wirtualna scenografia pozwala za to, by wizja choreograficzna pojawiała się gdziekolwiek i w nawiązaniu do dowolnej liczby otaczających środowisk, z których każde może być zmieniane lub przemieszczane wedle woli.

W rezultacie koszt dostarczenia widowni dynamicznych i bardzo efektywnych prezentacji zmniejsza się przy jednoczesnym wzroście wydajności – dzięki systemom UNREEL opartym na technologii Quadro i zapewniającym obsługę zarówno materiałów wideo, jak i wirtualnej scenografii.

Skalowalna technologia odpowiada na potrzeby wielu typów zastosowań
Dla firmy UNREEL jednym z najbardziej użytecznych aspektów technologii firmy NVIDIA jest jej skalowalność. Ta sama fundamentalna technologia, zdolna do obsługi 10-metrowych ścian telewizyjnych i wyświetlania na bieżąco interaktywnej grafiki w programie TV, może być również zastosowana w takich zadaniach, jak produkcja pełnometrażowych filmów fabularnych lub w przenośnych systemach HD wykorzystywanych do prezentacji korporacyjnych.

„UNREEL wykorzystuje całą linię produktów Quadro, aby oferować skalowalne rozwiązania, które są dostosowane pod względem specyfikacji i cen do wymagań naszych klientów,” mówi Lacombe. „Jakość grafiki, którą osiągnąć można z kartami Quadro, jest niezrównana.”

Przyszłe plany firm UNREEL i NVIDIA obejmują wdrożenie wielu kart graficznych i kart wejść/wyjść SDI w pojedynczym systemie dla formatów PGM/PGW, rozwiązania z zakresu stereo 3D oraz projekty wykorzystujące wiele wyświetlaczy i ścian telewizyjnych. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn