Nowości

VMware, NVIDIA i Google przedstawiają przyszłość wymagających graficznie aplikacji na wirtualnych pulpitach w przedsiębiorstwach

Współpraca firm zaowocowała powstaniem zdalnego, płynnie działającego środowiska do obsługi dowolnej aplikacji Windows na komputerach Google Chromebook

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Jacek Brol / Ewa Rudkowska
Gamma PR (NVIDIA PR)
nvidia@gammapr.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

Acer Notebook
NVIDIA GRID

SAN FRANCISCO, 26 sierpnia 2014 r. — Firmy VMware, NVIDIA i Google poinformowały dziś na konferencji VmWorld® 2014 o współpracy przy tworzeniu rozwiązania zapewniającego dostęp do wirtualnych pulpitów, które cechują się wysoką wydajnością i możliwością korzystania z mocy procesorów graficznych w sposób nieodbiegający od pracy na lokalnej stacji roboczej — bezpośrednio na komputerach Google Chromebook.

Demonstrowane rozwiązanie przedstawia możliwości nowej generacji technologii VMware Blast Performance oraz NVIDIA GRID™ vGPU™, które spełnią potrzeby najbardziej wymagających użytkowników pracujących z aplikacjami wymagającymi dużej wydajności graficznej. Współpraca trzech firm ma w założeniu rozszerzyć liczbę dostępnych konfiguracji sprzętowych dla wysokiej wydajności środowisk wirtualnych, umożliwiając dobranie klientom odpowiedniego systemu do ich potrzeb bez żadnych kompromisów.

„Przełamujemy tradycyjne bariery hamujące rozwój rynku pulpitów wirtualnych i rewolucjonizujemy koszty wdrożeń wymagających aplikacji graficznych z użyciem systemów chmury”, powiedział Sanjay Poonen, wiceprezes i dyrektor generalny ds. rozwiązań komputerowych dla użytkowników końcowych w firmie VMware. „Firmy z wszystkich segmentów rynku będą mogły skorzystać z mobilnej chmury, tworząc nowe rozwiązania do pracy, przy użyciu rozwiązania opracowanego przez trzech liderów w tej branży.”

Wspólne rozwiązanie zapewnia optymalną wydajność wirtualnych aplikacji graficznych, która doskonale się skaluje. NVIDIA GRID vGPU to najnowocześniejsza technologia do współdzielenia mocy procesorów graficznych pomiędzy wieloma wirtualnymi pulpitami. W połączeniu z platformą VMware Horizon w centrach danych, zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów procesorów graficznych i centralnych, co umożliwia wdrożenie większej liczby pulpitów i aplikacji na pojedynczym serwerze.

Technologia VMware BLAST Performance zaimplementowana w centrach danych i oprogramowaniu układowym komputerów Chromebook zapewni doskonałą jakość obsługi oraz możliwość uruchomienia wymagających graficznie aplikacji, a unikalne technologie dekodowania NVIDIA® Tegra® wydłużą czas pracy na baterii o ponad połowę.1 Dzięki temu wymagające graficznie aplikacje, takie jak Adobe Illustrator CC i Autodesk AutoCAD oraz aplikacje biurowe, takie jak Microsoft Office, działają idealnie płynnie. Komputery Chromebook z procesorami NVIDIA Tegra K1, takie jak Acer Chromebook 13, będą jednymi z pierwszych urządzeń wykorzystujących tę technologię przyszłości.

„Dzięki tej współpracy klienci otrzymają wydajność, stabilność i zgodność sprzętową zapewnianą przez procesory graficzne firmy NVIDIA, połączoną z elastycznością, mobilnością i bezpieczeństwem wirtualnego środowiska”, powiedział Jeff Brown, wiceprezes i dyrektor generalny działu rozwiązań profesjonalnych w firmie NVIDIA.

„Chromebooki zostały zaprojektowane tak, aby rozwiązywać wiele problemów, z którymi borykają się tradycyjne komputery”, powiedział Caesar Sengupta, wiceprezes ds. zarządzania produktami w firmie Google. „Jesteśmy podekscytowani korzyściami, jakimi ta współpraca przyniesie naszym klientom. Proszę wyobrazić sobie producentów, którzy będą mogli projektować trójwymiarowe modele i współdzielić je z inżynierami na całym świecie, bądź lekarzy mogących podzielić się rozwiązaniami do obrazowania medycznego ze swoją społecznością, ponieważ nie są one już ściśle powiązane z wysokowydajnymi stacjami roboczymi.”

Dostępność
Klienci zainteresowani wypróbowaniem produktów VMware z technologią NVIDIA GRID vGPU mogą zarejestrować się już teraz na stronie www.nvidia.com/grid-vmware-vgpu. Program zostanie udostępniony wybranym klientom firm NVIDIA i VMware w czwartym kwartale 2014 r.

Dodatkowe zasoby


O firmie VMware
VMware (NYSE:VMW) jest liderem na polu rozwiązań do wirtualizacji i infrastruktury chmur, dzięki którym firmy mogą kontynuować rozwój w Wieku Chmury. Klienci wykorzystują rozwiązania VMware do ewolucyjnego przekształcania mechanizmów tworzenia, dostarczania i konsumowania zasobów IT, dostosowując je do własnych potrzeb. W roku 2013 firma VMware uzyskała dochody w wysokości 5,21 miliarda USD, obsługując 500 000 klientów i współpracując z 75 000 partnerów. Firma ma swoją siedzibę w Krzemowej Dolinie, a także obsługuje oddziały na całym świecie. Strona internetowa firmy jest dostępna pod adresem www.vmware.com.


O firmie NVIDIA
Od 1993 roku NVIDIA (NASDAQ: NVDA) wiedzie prym w sztuce i rzemiośle tworzenia systemów obliczeń wizualnych. Technologie stworzone przez firmę przekształcają świat pełen wyświetlaczy w pełni interaktywne środowisko dla wszystkich użytkowników – od graczy po naukowców, od konsumentów po przedsiębiorstwa. Więcej informacji można znaleźć na stronach //nvidianews.nvidia.com/ i //blogs.nvidia.com.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera deklaracje wybierające w przyszłość, w tym deklaracje dotyczące oczekiwanej dostępności produktów GRID vGPU, współpracujących z wirtualnymi maszynami VMware, potencjalnych korzyści tego rozwiązania oraz rozwiązań opartych na technologii GRID i platformie VMware Horizon DaaS przeznaczonej dla klientów i partnerów, a także znaczenia wirtualnych obliczeń wizualnych dla klientów. Oświadczenia wybiegające w przyszłość tego typu są publikowane w zgodzie z postanowieniami bezpiecznej przystani zawartej w ustawie Private Securities Litigation Reform Act Stanów Zjednoczonych z 1995 r. Faktyczne wyniki mogą odbierać od tych określonych we wspominanych deklaracjach ze względu na różnorodne czynniki ryzyka, w tym m.in.: (i) zmiany w priorytetach i poziomach wydatków rządowych; (ii) niekorzystne zmiany warunków gospodarczych lub rynkowych; (iii) opóźnienia lub redukcje w wydatkach na technologie informacyjne; (iv) czynniki konkurencyjne, w tym m.in. nacisk na zmniejszenie cen, ujednolicenie przemysłu, wkroczenie nowych podmiotów na rynek rozwiązań wirtualizacyjnych, produktów dla użytkowników końcowych oraz rozwiązań obliczeń w chmurze, a także nowe inicjatywy produktowe i marketingowe naszych konkurentów; (v) umiejętność stworzenia nowych produktów i strategii obliczeniowych, takich jak DaaS lub obliczenia w chmurze, a także wdrożenia takich rozwiązań; (vi) brak pewności, czy klienci zaakceptują wschodzącą technologię; (vii) szybko postępujące zmiany technologiczne i rynkowe w branży oprogramowania wirtualizacyjnego i platform obliczeń lokalnych oraz chmurowych; (ix) umiejętności ochrony firmowej technologii firmy VMware; oraz (xi) możliwość zatrudnienia i utrzymania wysoce wykwalifikowanych pracowników przez firmę VMware. Deklaracje wybiegające w przyszłość są oparte na obecnych oczekiwaniach i są obarczone ryzykiem oraz nieoznaczonością wynikającą ze zmian znaczenia, wartości i wpływu oraz innymi zagrożeniami wyszczególnionymi w dokumentach zgłoszonych do Komisji Papierów Wartościowych Stanów Zjednoczonych, w tym również w niedawnym raporcie kwartalnym (formularz 10-Q) oraz rocznym (formularz 10-K) oraz bieżących raportach (formularz 8-K), które mogłyby spowodować rozbieżność faktycznych wyników od oczekiwań. Firma VMware nie zobowiązuje się i nie zamierza aktualizować niniejszych oświadczeń po dniu ich publikacji.

###

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej w tym wpływ i korzyści wynikające z zastosowania technologii NVIDIA GRID vGPU i procesorów NVIDIA Tegra oraz dostępność produktów VMware z technologią NVIDIA GRID vGPU są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 27 lipca 2014 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

VMware, Horizon, Horizon View oraz DaaS są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi VMware, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Użycie słowa „partner” lub „partnerstwo” nie oznacza prawnego stosunku pomiędzy VMware a innymi firmami.

NVIDIA, logotyp NVIDIA, Tegra, NVIDIA GRID oraz vGPU są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Autodesk, logotyp Autodesk i AutoCAD są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. i/lub jej spółek zależnych i/lub podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

___________________________________

1 Czas pracy na baterii jest szacowany w oparciu o dane zebrane przez firmę NVIDIA.