Nowości

VMware i NVIDIA przedstawiają pierwszych uczestników pilotażowego programu wykorzystania technologii NVIDIA GRID vGPU

Airbus, CH2MHILL oraz MetroHealth są jednymi z pierwszych klientów wykorzystujących zwirtualizowane karty graficzne do obsługi wymagających aplikacji w bezpiecznym, wirtualnym środowisku

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Jacek Brol / Ewa Rudkowska
Gamma PR (NVIDIA PR)
nvidia@gammapr.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

nvidia-grid-vgpu

BARCELONA, Hiszpania, 14 października 2014 r. — Airbus Group, CH2MHILL i MetroHealth są jednymi z pierwszych uczestników programu firm VMware i NVIDIA, zapewniającego przedpremierowy dostęp do najnowszej technologii wirtualizacji procesorów graficznych, aplikacji oraz infrastruktury komputerowej.

Klienci wybrani do udziału w programie wczesnego dostępu wdrożyli już testową wersję nowego rozwiązania. Uczestnicy współpracują bezpośrednio z zespołami inżynieryjnymi firm NVIDIA i VMware, bezpośrednio przekazując im swoje doświadczenia z obsługi systemu, wpływając na przyszłą formę produktów, szkoleń, dokumentacji oraz usług. Zainteresowane strony mogą zgłosić chęć uczestnictwa w programie na stronie www.nvidia.pl/object/vmware-vgpu-early-access-pl.html.

Technologia NVIDIA GRID vGPU pozwala na uruchamianie wymagających aplikacji graficznych 2D i 3D na wirtualnych maszynach współdzielących jedną kartę graficzną. W połączeniu z rozwiązaniem VMware Horizon, technologia ta może zapewnić wyjątkową wygodę obsługi oraz skalowalność, która pozwoli spełnić potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Pierwsza wrażenia klientów
Pierwszymi użytkownikami nowej technologii są firmy Airbus - europejski potentat w branży produkcji samolotów, CH2MHILL - międzynarodowa firma budowlano-inżynieryjna oraz MetroHealth - duży dostawca usług opieki zdrowotnej.

„Firma Airbus zdecydowała się wprowadzić wirtualne środowiska robocze w celu usprawnienia dostępu dostawców do dużych aplikacji niezbędnych w procesie rozwoju samolotów marki Airbus. Rozwiązanie VMware Horizon z technologią NVIDIA GRID vGPU jest skalowalne i wysoce opłacalne, dlatego jesteśmy nim bardzo zainteresowani. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli nam osiągnąć jeszcze większą wydajność podczas realizacji projektów.”

– Philippe Muhlhause, szef ds. architektury i standardów EE M&A w firmie Airbus

„Nasze dotychczasowe testy technologii GRID vGPU były wielkim sukcesem. Technologia vGPU usprawnia skalowalność i zwiększa produktywność naszych projektantów, zapewniając każdemu z nich możliwość pracy w płynnie działającym środowisku. Firma CM2MHILL jest przekonana, że wdrożenie farmy maszyn VDI, umożliwiającej obsługę graficznie wymagających procesów z każdego miejsca na świecie, jest wreszcie możliwe pod względem ekonomicznym. Ta technologia może całkowicie odmienić naszą działalność.”

– Craig Fletcher, dyrektor generalny ds. technologii w firmie CH2MHill

„Dzięki technologii GRID vGPU nasze wymagające obliczeniowo aplikacje działają zgodnie z naszymi oczekiwaniami, mimo że pracują w środowisku VMware Horizon®, a nie na rzeczywistym komputerze biurkowym. To znaczący postęp, który przybliża nas do możliwości zwirtualizowania pulpitów wszystkim naszym użytkownikom.”

– Aivars Apsite, strateg technologiczny w firmie MetroHealth

Dostępność
W chwili obecnej opisywany program pilotażowy jest dostępny dla organizacji spełniających określone wymagania. Kandydaci muszą m.in. być aktualnymi klientami rozwiązań VMware Horizon i NVIDIA GRID. Dodatkowe informacje i wymagania są dostępne w witrynie internetowej programu.

O zamiarze podjęcia współpracy nad wdrożeniem technologii NVIDIA GRID vGPU w produktach VMware, firmy NVIDIA i VMware poinformowały za początku tego roku podczas konferencji GTC (GPU Technology Conference). Działanie technologii GRID vGPU z rozwiązaniami VMware po raz pierwszy zaprezentowano na konferencji VMworld w San Francisco.

„W ramach wstępnych testów nowej technologii zbieramy opinie od organizacji używających naszych produktów. Dzięki nim stworzymy najlepsze rozwiązania w swojej klasie, które zapewnią klientom jeszcze większe korzyści. Uczestnicy programu pilotażowego są w wyjątkowej sytuacji - biorą udział w procesie rozwoju nowego rozwiązania, co daje im jako pionierom konkurencyjną przewagę na rynku”, powiedział Erik Frieberg, wiceprezes ds. marketingu produktów dla użytkowników końcowych w firmie VMware. „Nasza wspólna oferta będzie stanowić wysokowydajne rozwiązanie do obsługi złożonych i wymagających aplikacji graficznych naszym klientom i dostawcom usług.”

„Międzynarodowe firmy zajmujące się produkcją, projektowaniem i inżynierią testują technologię vGPU w środowisku VMware Horizon, korzystając z bardzo wymagających aplikacji i pracując ze złożonymi modelami, nie tracąc przy tym wygody obsługi”, powiedział Jeff Brown, wiceprezes i dyrektor generalny ds. profesjonalnej wizualizacji i projektowania w firmie NVIDIA. „Pierwsze reakcje są bardzo pozytywne. Będziemy kontynuować współpracę z firmą VMware, aby pomóc firmom zwiększyć wydajność swoich pracowników i usprawnić zarządzanie zasobami sprzętowymi.”

Bądź na bieżąco z informacjami na temat NVIDIA GRID oraz VMware Horizon:


O firmie NVIDIA
Od 1993 roku NVIDIA (NASDAQ: NVDA) wiedzie prym w sztuce i rzemiośle tworzenia systemów obliczeń wizualnych. Technologie stworzone przez firmę przekształcają świat pełen wyświetlaczy w pełni interaktywne środowisko dla wszystkich użytkowników – od graczy po naukowców, od konsumentów po przedsiębiorstwa. Więcej informacji można znaleźć na stronach //www.nvidia.pl/page/press_room.html i //blogs.nvidia.com.

O firmie VMware
VMware (NYSE:VMW) jest liderem na polu rozwiązań do wirtualizacji i infrastruktury chmur, dzięki którym firmy mogą kontynuować rozwój w Wieku Chmury. Klienci wykorzystują rozwiązania VMware do ewolucyjnego przekształcania mechanizmów tworzenia, dostarczania i konsumowania zasobów IT, dostosowując je do własnych potrzeb. W roku 2013 firma VMware uzyskała dochody w wysokości 5,21 miliarda USD, obsługując 500 000 klientów i współpracując z 75 000 partnerów. Firma ma swoją siedzibę w Krzemowej Dolinie, a także obsługuje oddziały na całym świecie. Strona internetowa firmy jest dostępna pod adresem www.vmware.com.

###

Niniejszy komunikat prasowy zawiera deklaracje wybierające w przyszłość, w tym deklaracje dotyczące oczekiwanej dostępności produktów GRID vGPU, współpracujących z wirtualnymi maszynami VMware, potencjalnych korzyści tego rozwiązania oraz rozwiązań opartych na technologii GRID i platformie VMware Horizon DaaS przeznaczonej dla klientów i partnerów, a także znaczenia wirtualnych obliczeń wizualnych dla klientów. Oświadczenia wybiegające w przyszłość tego typu są publikowane w zgodzie z postanowieniami bezpiecznej przystani zawartej w ustawie Private Securities Litigation Reform Act Stanów Zjednoczonych z 1995 r. Faktyczne wyniki mogą odbierać od tych określonych we wspominanych deklaracjach ze względu na różnorodne czynniki ryzyka, w tym m.in.: (i) zmiany w priorytetach i poziomach wydatków rządowych; (ii) niekorzystne zmiany warunków gospodarczych lub rynkowych; (iii) opóźnienia lub redukcje w wydatkach na technologie informacyjne; (iv) czynniki konkurencyjne, w tym m.in. nacisk na zmniejszenie cen, ujednolicenie przemysłu, wkroczenie nowych podmiotów na rynek rozwiązań wirtualizacyjnych, produktów dla użytkowników końcowych oraz rozwiązań obliczeń w chmurze, a także nowe inicjatywy produktowe i marketingowe naszych konkurentów; (v) umiejętność stworzenia nowych produktów i strategii obliczeniowych, takich jak DaaS lub obliczenia w chmurze, a także wdrożenia takich rozwiązań; (vi) brak pewności, czy klienci zaakceptują wschodzącą technologię; (vii) szybko postępujące zmiany technologiczne i rynkowe w branży oprogramowania wirtualizacyjnego i platform obliczeń lokalnych oraz chmurowych; (ix) umiejętności ochrony firmowej technologii firmy VMware; oraz (xi) możliwość zatrudnienia i utrzymania wysoce wykwalifikowanych pracowników przez firmę VMware. Deklaracje wybiegające w przyszłość są oparte na obecnych oczekiwaniach i są obarczone ryzykiem oraz nieoznaczonością wynikającą ze zmian znaczenia, wartości i wpływu oraz innymi zagrożeniami wyszczególnionymi w dokumentach zgłoszonych do Komisji Papierów Wartościowych Stanów Zjednoczonych, w tym również w niedawnym raporcie kwartalnym (formularz 10-Q) oraz rocznym (formularz 10-K) oraz bieżących raportach (formularz 8-K), które mogłyby spowodować rozbieżność faktycznych wyników od oczekiwań. Firma VMware nie zobowiązuje się i nie zamierza aktualizować niniejszych oświadczeń po dniu ich publikacji.

###

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej w tym wpływ i korzyści wynikające z użycia technologii NVIDIA GRID vGPU oraz wpływ i korzyści wynikające z zastosowania technologii NVIDIA GRID vGPU w środowisku VMware Horizon są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 27 lipca 2014 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

VMware oraz VMware Horizon są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi VMware, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Użycie słowa "partner" lub "partnerstwo" nie oznacza prawnego stosunku pomiędzy VMware a innymi firmami.

###

© 2014 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, NVIDIA GRID oraz GRID vGPU są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.